חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: פתגמים

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Refranes

Segun el orden alfabetiko

 

 
10

a prep.

ל-, אל, ב-

Akel ke mata i a el lo matan160

abaldar v.

ביטל; הפך מישהו לבעל מום/נכה, שיתק; ביטל גזירה

La sedaka abalda la gezira190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

El talmid ke abandona su estudio le falta meoyo i non es sezudo280

abashada f.

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

Kada asuvida tiene su abashada330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Abasha eskalon, toma mujer, suve eskalon, toma haver

El tiempo es una eskalera: el uno asuve i el otro abasha360

abasho adv.

מטה, למטה

Munchas manos en un plato presto lo meten de boka abasho

Taksan d'abasho, taksan d'ariva

Si keres afalagarte mira siempre mas abasho di ti490

abastar v.

הספיק

No le abasta ni hazne del re

Madrasta? El nombre ya le basta

El nombre le abasta, la vanidad lo arrasta

A ken todo basta nada le manka

Ijika kon kavesa de kalavasa dota godra kon mobilia ya basta

Ya basta la veluntad ke keris azer bundat520

abasteser v.

סיפק, כילכל, צייד

Abastese sopa para tanta arremo boka610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Abatido komo el polvo630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

Abata la tierra, abata el korason

La sensia i la pasensia abate al enimigo

El frio abate al leon750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

Mijor un sezudo ke te aharve, ke un loko ke te abedigue

Ni para bivos onrar, ni para muertos abidugar830

abil adj.

מוכשר, זריז, מיומן, מנוסה, כשיר

El mas abil mediko solo kura kon tienpo890

abismo m.

תהום

Si un siego gia otro siego, al abizmo van luego1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

Buen abogado nunka es barato1170

abokar v.

היטה, כפף, הרכין

Ken mucho se aboko, el kulo se amuestra1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

Abolta la oja

Ande van platikos boltan chanakitas

Ma el ombre bolto komo el vino en la bota

La mujer mala mete la meza i abolta la kaza

La kriatura bolta komo el vino en la bota

Por onde kere el haham abolta la ujika1390

abominasión f.

תועבה

Kale meter muncho tino en la instruksion, sin eya el ser es una abominasion1490

abondansa/abondansia f.

שפע, שפעה, ריבוי

Prejuisios son komo las malas yervas, kresen en abundansia i son danyozas1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

Lo ke aborresi, akeyo enkampi

La gava el Dio la aborrese1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

Kale kerer al aboresido para ke te biva el kerido1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Mejor yantar de verdura i sin pasion ke bue(y) engordado kon aborrision2160

absente adj.

נעדר, חסר, נפקד

Aprovecharon los ratones el momento ke el gato de kaza estuvo absento2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

No ay muerte sin achake2600

achakozo adj.

עדין, שביר, רופף; שבריאותו רופפת, חשוף למחלות; מבקש תרוצים; מועד לגנוב, לעשות מעשים לא ראויים, אינו ראוי לאמון, יש לנהוג בו זהירות

Achakozo komo el djudio en viernes3040

adar (ebr.) m.

אדר, חודש אדר

Si Adar amostra su kavo, no desha ni arado ni ensembrado

Si nasites en Adar non te toka el nazar3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

El ke paga el peshe adelantado se lo kome fedido3150

adelantamiento m.

התקדמות, קידמה, שיפור, קידום; הקדמה, ראית הנולד

Kien son enemigos del adelantamiento? Akeyos ke soportan mal komportamiento

Si dezeash saver lo ke es adelantamiento vate a la skola i alkansas akumpimiento3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

Ken adelanta, akonanta3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

El soberbio i el arogante preferan kaminar adelante

Keres ver el mundo atras miralo adelantre3520

adientro prep.

ב-

Komi, komi - a mi sta kumiendo pur arientro4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

Djuntate kon los buenos seras uno de eyos4135

adjustarse v. refl.

התווסף

Se adjusto el pie a la banketa4260

admirar (fr.) v.

העריץ, הוקיר, התפעל מ-; התבונן

La flor mas pekenya mira, i el poder de el Dio admira4650

adormeser v.

הרדים; נמנם

El Dio ni durma, ni adormesa4720

adornamiento m.

קישוט, ייפוי, נוי

La instruksion es el adornamiento del riko i la rikeza del povre4820

adovar v.

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

Adova paliko - se aze ermoziko

El mas prospero del ombre es adovar sus yerros4830

adovarse v. refl.

הסתדר

El nasido kon mancha nunka se adova

Si kada uno por si se amejorava en premero, seguro ke se adovava el mundo entero5070

adversidad/adversitá f.

יריבות, ניגוד; צרה, פורענות

Munchos ombres de mosedad non pensan en adversidad5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

Lijera por arraviar i mas lejera por afalagar5290

afalagarse v. refl.

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

Si keres afalagarte mira siempre mas abasho di ti5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

La aferran por la manga, se fuye por la falda

Echa el pese chiko para aferar el grande

Echar una vazia, aferar una yena

El gato no aferra raton sino ke por su razon

L'afero de la koda (Lo kojio por la kola)

Kiere aferrar el sielo kon las manos5890

aferrarse v. refl.

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

Todos s'aferran kon la pader basha

Aferarse de las tiralanias6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

Del mal pagador, afilu piedras6230

afinarse v. refl.

התעדן; כחש, סבל מתת תזונה; הרעיב עצמו - מקמצנות/מתוך רצון לרזות

A la vezina lo ke se le afina6440

afitar/afitarse v./v. refl.

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

Kuando sales a kamino ke ti afita6450

afito m.

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

El ken kria ijo no muere de afito6590

aflosharse v. refl.

התרופף, נחלש, התרפה, נעשה רפוי, דעך; הפיג מתיחותו

Se apreta la tierra se aflosha el mal7100

afreskar v.

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

La mujer i la roza fiske la afreskas te tura ermoza7420

aftará (ebr.) f.

הפטרה

Largo komo la haftara de Tishabeav7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Kien tiene de azerte bien, o se muere, o se va por afuera

Kada uno enterro al padre komo kijo, Djoha lo enterro kon la pacha de afuera

Livianez, afuera el meoyo

Kuando muncho marineros salen afuera, guarda tu ija debasho la eskalera

Dulses son las damas, ma afuera de sus kazas

Afuera de esto, la botika entera

Todo tiene la bien kazada, afuera de kaza

Todo lo nuevo es bueno i ermozo afuera del vino i del amigo

Ken de afuera vendra, de kaza te echara

Todo lo roto, afuera de lo deskuzido7810

agizar (fr.) v.

השחיז, חידד

Fierro kon fierro se aguza7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Adam i Eva perdieron la prostela, agora tienen ke bailar la taranteya7900

agorero m.

מגיד עתידות

Los ke meten tino en sortero, kreen bastante en agorero8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

L'agrada tomates i no l'agrada datiles

Al rey le agrada igos

Lo ke a ti no te agrada, a tu haver no le agas

La novia muy apresurada, el sonete no me agrada8060

agradeser v.

הודה

Agradese mis vizinas ke ago kon mis gaynas

Tres kozas fuertes : Echar i no durmir, azer i no agradeser, esperar i no venir8070

agradesido adj.

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

Lo olvidado, ni agradecido ni pagado8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

Ken dize ke su yegurt es agro8710

agua f.

מים

La gayna beve agua mira al sielo

El ke kojio agua kon sesto, en poko tienpo pierde fortuna presto

Ke moso va pedrer mi amo por un poko de agua

La mentira sale komo l'azeyte enriva del agua

Non dizes, ke de este pozo non vas a bever agua

A la mar si va, no topa agua

Aguas rovadas son savrozas

Este arroz areyeva muncha agua

Aguas kayadas son enganyozas

Machakar agua en la almirez

La sangre no se aza agua

No se puedi bivir d'amor i de agua klara

Limon e agua de mar

Ya me se izo el meoyo agua

Agua ke no as de bever, deshala korrer

Un poko de agua al podzo

Agua de pozo, piedra en pozo

Agua no topi, de la tierra me lavi

A la mar, un poko de agua

Aguas pasadas no molen molino9130

agudeser v.

חידד, השחיז, ליטש; החכים

El bien agudese, el mal entontese9240

aguentar v.

הרטיב, לחלח

Si non puedes remediar mete tino de aguantar9510

ahadut/ahadud (ebr.) m.

אחדות, איחוד, סולידריות

Ande ay ahadu ay beraha9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

'Sta aharvada del filek

Fierro aharvado arlumbra9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Ken t'aharvo? Tu boka

En aharvando al fierro se deviene fierero

El ke bien te kere te aharva

Aharva kulo ke no pedo

El Dio no aharva kon dos manos

Aharva otra puerta

Te dan toma, te aharvan fuyi

Asembra palos para ke te aharven

Se alevantaron los pipinos i aharvaron al bahchavan

Mijor un sezudo ke te aharve, ke un loko ke te abedigue

El Dio aharva kon una mano, apeyada kon la otra

Aharva al azno para ke entiende el patron9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

El ken se aharva kon sus manos ke no yore9820

ahir (t.) m.

אורווה, דיר; כינוי למקום מזוהם וחסר סדר

La djente kon la djente e los aznos en el ahir

El ke tiene azno en el ahir, no le emporta de kaminar a pie10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

Fuyo, ke nainda sta fuyendo

Ainda esta in sus tredjes10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

El aire i la luvia arasto seko i vedre

Aires de marina

Aire, yevate esta arina!

Mujer, ayre i ventura en un estado poko tura

El shal i el baile i la boka al aire

El Dio mos guadre de vizino malo i de aire de burako

El Dio mos guadre de pedo de vieja i de ayre de kaleja

El sol me marea, el aire me shashea

El bavajon aze kastiyos en el aire

La madre es madre, que lo demas es aire

Al loko i al aire dales kaye10440

aireada f.

אוורור מהיר, חשיפה קצרה למשב רוח; דמיון

Ni esfuegra, ni kunyada, ni vizina aireyada10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Mas save el nesio en su almena, ke el savio en kaza ajena

Mas vale ajenos ke parientes

Buen pagador, patron in bolsa ajena

Mas vale sevada de su tierra, ke trigo de tierra ajena

Oveja maha teta lo suyo i lo ajeno

Vende bamias, vende mirindjenas i no esperes a mezas ajenas

Ken no entiende avla ajena, no entiende ni la suya

Kurbachadas en kulo ajeno no tuyen

Aze bueno i no mires ke es ajeno

Ijos i aziendas no se azen kon manos ajenas

Ni ijos ni aziendas, no se azen por manos ajenas

Gueso ajeno no se aze tu gueso, i si lo keres azer no akesha10790

ajo m.

שום

Ni ajo komi, ni la boka me fiede

Parientes i ajos, ensembralos ralos

Si tu sos ajo, yo so piedra ke te majo

Ajikos i sevoyikas, senyora konsuegra

Para vuestra ija ke kere estar prenyada ajo mesklado fino kon vieja tiralanya

Ken se pika - ajos kome

Al ajo no puedes azer almendras

Ajo dulse no ay

Meteme en resta ke so ajo de testa11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

Non avles kozas ke non saves porke akareas danyo11160

akavado (de) adj.

זה עתה הסתיים/נגמר

Ni bien djusto, ni mal akavado11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Mal ke se akava kon moneda no es mal11260

akavarse v. refl.

הסתיים; התייגע; הותש מרעב

La rikeza kon falsia, se akava kon manziya

Lo ke no se empesa no se akava11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Ombre akavidado no merese penas11330

akavidozo adj.

זהיר

El akavidozo no merese pena11380

akayar v.

השתיק, השקיט, הרגיע

Tanto grita el ladron asta ke se akaya el patron

Kuando el oro avla a kada lengua akaya11480

akel pron. dem.

ההוא

Echa otro guevo a la oya ke akel salio kaldudo

Ken es el mazalozo akel ke se konsiente orozo

Ken muncho yora akel mas tiene

La ventura para akel ke la prokura

Akel ke mata i a el lo matan

Ken es el mediko, akel ke pasa los males11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

Akeya madre ke pario kulevros yine demando por eyos11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

Kuandu uno bushka mas de lo ke merese, pierdi i akeyu ke li davan

Kien son enemigos del adelantamiento? Akeyos ke soportan mal komportamiento

Lo ke aborresi, akeyo enkampi11620

akeyos pron. dem.

ההם

De akeos ke son igual non digas nin bien nin mal11630

aki adv.

כאן, פה

El peshkado esta en la mar aki azemos el bazar

Aki disho mi padre, aki disho mi madre

Aki te meto, a el guerko te enkomendo11690

akistar v.

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

No dezeyes lo ke akistar no puedes11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

El elevo demanda, el profesor aklara11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Anke Faro muestro amigo murio, dainda se akodra el buen djudio

Si tu keres aremendar tus pekados akodrate de las leyes enkomendados

Ken si keri alegrar, si akodra de su kazar12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

Mas vale solo ke mal akompanyado

Mijor es estar abandonada de kualo mal akompanyada12260

akonantado adj.

בעל הקדימות

Mas vale akolantado ke deseado12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

Ken adelanta, akonanta

Dientes akonantan parientes

Si tu non puedes los pekados rezistir, akonanta ke nasimos para sufrir12370

akonsejador/dera n.

יועץ

El tiempo es el mas buen akonsejador12420

akonteser v.

קרה, התרחש

Lo ke tiene de akonteser, tiene mucha fuersa

Ken es el savio el ke ve lo ke va akonteser12650

akorrido adj.

נחפז, אץ, רץ

Mis ermanos, mis keridos lo ke vas tan akorrido en este mundo falso12970

akseptar v.

הסכים, קיבל, נעתר, נענה

Una viejes frankamente akseptada komo una segunda mosedad invitada13060

aksidente m.

תאונה

Si pasas un aksidente i kedas bivo dizen tiene azete de bivir13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

Los anyos son para el konsejo, las aksiones para el mansevo

Ken a otros ayuda son bendichas sus aksiones13330

akudir v.

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

Akudia a tu vizino i tu puedes kayer hazino13381

akuliar v.

חבט בעכוז

Lu akulio kon siete palus i galechas13440

akumplimiento m.

ביצוע, הגשמה

Si dezeash saver lo ke es adelantamiento vate a la skola i alkansas akumpimiento13650

akurtar v.

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

Gozo sin medida akorta la vida13710

akuzar v.

האשים; אישר קבלה

El ke se eskuza se akuza

Akuzar al ke non aruvo, azes mas grande pikado del ladron ke non es ladron13740

al (a el) prep.

אל, ל-

Kitar i no meter al fondo ayega

Lo ke pensa el amigo vaya al enemigo

Del kulo al pulso

De el al Dio, un palmo13780

ala f.

כנף; סנפיר

Dame alas para bolar13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

Guay del malo i su vizino alado13960

alahá (ebr.) f.

היכל, ארון קודש; הלכה

Kada koza kon su mazal, asta el sefer tora de la alaha

Komande a la alaha te mande14220

alargamiento m.

הארכה, ארכה

Si keres alargamiento de yisurim aleshate de los maasim tovim14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

Ken padre i madre mira, el Dio l'alarga la vida i la salu

Kreer i esperar es la vida alargar14320

alarovez adv.

להפך, היפוכו של דבר

Di ke vash al hides? por ke va el mundo a la rovez

Dike vash aruves - ke el mundo va atravers14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Amigo nunka provado, nunka es muy alavado

La pera alavada sale guzaneada14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

Vejes, no me la alaves

Serra tu puerta alava a tu vezino

Non kompres kozas sin alavarlo, non vendes kozas sin despresiarlo

La ovra alava al maestro

Kada meyanadji alava a su vino14460

alavarse v. refl.

התרברב, התפאר

Dizen el ke se alava es azno

Kien es la loka? La ke se alava kon su boka15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

En sus aldas, melizina

La aferran por la manga, se fuye por la falda15100

aldikera f.

כיס, ארנק

Non lu kero - metamelo en la aldikera

La mujer destruidera, vazia del marido la faldikera15260

alechadera f.

מינקת

Una madre mala alechadera puede entosigar su kriatura15440

alegrar v.

שימח

Ken si keri alegrar, si akodra de su kazar

Kuando la vieja se kere alegrar, se rekorda de su ajugar

Los males tuyos no kontes a ninguno, al enimigo lo alegraras

El ke djuga kartas kuando gana se va alegrando i kuando perde se va inyervando

Luvia i sol alegra el korason15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

Kuando el guerfano se va alegrar, las piedras de la kay se meten a yorar15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

Kuando tu travajo es terminado vash estar alegre i repozado

Ten feuzia en el porvenir te aze alegre, puedes reir

Kara alegre i un michon

Akel se yama alegre i kontente. el ke tiene plazer de el prospero de el de enfrente

Korason alegre nunka se envejese15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

La alegria en el momento de rekoltar vale muncho mas ke en el momento de senbrar

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

En la kaza del kumarchi poko tura la alegria

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

Mofina de kaza, alegria de las kayes

Alegria de la plasa, nuvlidad en kaza

Tripa vaziya, korason sin alegriya

Haham i merkader, alegria di la mujer.

Para asigurar tu prenyez kon alegria, aze i desaze nueve nudos kada dia

Sinko puntos d'alegria, sien anyos de mala vida

La kara le 'sta de siete alegrias

Kien tienen la kapachidad de la alegria nunka piedren el tiempo kon muncha avlastina

Kon travajo i alegria se topa buena kompanya

Kav(a)[e]yiko d'alegria

Si keres bivir kon gozo i alegria fuye de ojo malo i echizeria15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

Si keres alargamiento de yisurim aleshate de los maasim tovim

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

Alevanta tu, me asentare yo

Alevanta kavesa de kulevro i no de ben-adam

Alevanta la mano ke te pika el gayo

Asta ke alevantes un pie el otro se yeva el gato

Alvanta el velo, i veras en lo kue t'emborujas

Kavayo de rey no alevanta kargo

Yo arto, mis ijos artos, levantad los platos

Una mano de un gato alevanta un buen plato

Adurado tiene la meza de no alevantar ambriento16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

Ken no kayi, no se levanta

Ken s'alvanta de manyana, se l'espierta el mazal

Antes ke se alevante el patron, se alevanta el morador

Se alevantaron los pipinos i aharvaron al bahchavan

Ni al chiko digas echate - ni al grande alevantate

Kon pulgas se echa, kon moshkas se alevanta

Levantarse a sesh, echarse a diez, aze bivir el onbre diez vezes diez

No l'arrogas ke se le alvanta el gajo

El ke s'echa kon chikos s'alevanta pishado16220

alfinete (port.) m.

סיכה; דבר פחות ערך; אטב

El amor no es djuete, sino ke une alfinete

Esta vistidu a la trenta i una alfineti16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Ken la miel meneya, algo se le apega

Onde la oya sona algo ay

Uno no tiene importansa, dos ya es algo de koza, ma tres es una fuersa16370

algodón m.

צמר גפן, כותנה; ריפוד

Kito la kavesa d'en algodones i la metio en punchones16520

alguenga f.

לשון (בפה)

La alguenga no tiene gueso, ma kevranta al gueso

Luenga tierna rompe el gueso16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

La mi ija avansadera ata inyudos, la mi nuera gastadera echa algujas, echa filus

Sinyora mestra, enfili la alguja, yo la vo travar

A la haragana, kuando l'alguja, kuando el dedal16630

algún adj.

איזשהו

Si ves algunas feyas no keres ver ni una de eyas

Algunas vezes es bueno de jugar komo el bovo

Algun dia va ver la maravia

Kada uno en su tino tiene algun espino16640

alguno pron.

מישהו

Ke karar de ermoza es alguna este karar de bova es16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

Pleito de ermanos, alhenia de manos16900

alhidez f.

עולם מוזר

Di ke vash al hides? por ke va el mundo a la rovez17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

La ke kria ni arta ni limpia

Ay barvas ke kada pelo es un ilo de oro, i ay barvas ke no sierven ni para eskova de alimpiar17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

Si al Dio no lo vemos, kon sensia lo alkansamos

La maldesion de padre i de madre non ankalsa

Kada uno estira la mano, fine ande le alkansa

El ke pensa ke alkanso la sensia es nesio

Azno, kon oro alkansa todo

Kon pasensia i penar - alkansas tu vida salvar

Kuando el gato non ankalse la karne dize ki esta gulida

El Bendicho disho: ''Ken lazra alkansa del mas al manko''

Ken muncho pensa no alkansa a Yerushalayim

Por ti kirida yo ke no te alkansi17905

alkansarse v. refl.

הושג

El kavod i la amistad, non se alkansan por la fuersa

Kon buen komportamiento se alkansa buen kazamiento

Sin sudar non si ankalsa nada18200

alkuza f.

פך, כד שמן, אסוך; ''שערה'' בעין

L'alkuza i el lugar m'ambizaron a mi a kuzinar

Bueno giza mi elmuera kon la alkuza yena18320

alma f.

נשמה, נפש

Alma buena, meza puesta

Alma deskansada, arrondjada kon sapatos

Fin ke va i viene, alma tiene

Ken alma tiene, alma kreye

Guay de el y guay de su alma kuando a su mujer enganya

Sale el alma i no la mana

Meter la alma en la palma

Ken de la alma sale, a la alma toka

Asta ke al riko le viene la gana, al povre le sale la alma

Kon una mano no se da palmas ama kon dos se pueden konfortar almas

Eskrito esta en la palma lo ke tiene de yevar l'alma

Espantate de la ravia es tosigo en la alma

Non topara hayre en kamea si bushkas refua por tu alma

Mas vale verguenza in kara i no dolor in el alma

Kantidad de un pulgar, viene la alma a su lugar

El kuerpo ke pena la alma, y la alma va penar al kuerpo

La limpieza del kuerpo amuestra la limpieza de la alma

La mana esta debasho del alma

El ojo es el espejo de la alma

La piedra patlea, l'alma no

El ojo ve, l'alma dezeya

Sta prenyada, sta l'alma yena

Pekado en su alma

La mujer tieni siete almas

Kon la riza en la kara, la alma me amargo

No deskuvras sekretos de tu alma ni kon tu ermana18670

almena f.

שֵׁן חוֹמָה

Mas save el nesio en su almena, ke el savio en kaza ajena18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

Al ajo no puedes azer almendras18790

almirez m.

מכתש קטן, מדוכה; בסיס, אדן

Machakar agua en la almirez18920

almoada f.

כר, כרית; ציפה לכרית

Si dizes kavezal o almoada, non te espantes, non va kostar nada19080

alokado adj.

שנטרפה עליו דעתו, מעורער,מטורף; נבעת, נדהם, מבוהל

A perro alokado no estesh ir al lado19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

Ay altas i bashas

Ken lo suyo kita al merkado, ken avla alto, ken avla basho

Alta i gorda ke me krie el Dio, blanka i korelada ya me ago yo

Aze los echos uno en alto, uno en basho

Pisha d'en alto

Alto komo el pino

Kuanto mas alto me veyo, mas alto kero ser20200

alviyanero/alviyano m.

עץ לוז

Melizina para el borracho tiene ke bever muncho gazpacho20320

ama/amá (t.) conj.

אך, אבל, אולם

Povredad tiene menester de muncho, ama la avarisia kiere todo

Lovo troka su samara ama nunka su natura

Di la burla no se eskapa ama si enkampa

La persona nase kon yoros ama lo enteran kon chorros20330

amaares (ebr.) n.

עם הארץ, בור, בער

Ni el riko vinido de prove, ni haham vinido de amares20400

amado m. & adj.

אהוב

Dulse vida pasan los kazados, si son fieles i amados20490

amahar (arab.) v.

שיכך, ריפא, הרגיע, השקיט כאב, ריכך; נרגע, נחלש, שכך (הכאב); החליש חריפות הבצל

Amaha la tierra, amaha la duelor

Oveja maha teta lo suyo i lo ajeno

A mi mama li amaha, a mi sinyor li ampaa20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

Ken amanese presto, s'esbarasa presto

Kuando muncho eskurese es para amaneser20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

Amanyana la noche komeremos la burreka

Asembra oy, para ke arikojes amanyana

Echo de oy no lo deshes para manyana

Oy la mete, amanyana la kita

Oy para mi, amanyana para ti

Un punto oy, uno amanyana20910

amar v.

אהב

Ama a tu konpanyero komo te amas a ti mezmo

Ken bien ama, nunka olvida

Amar i saver no puede ser20990

amargarse v. refl.

הפך מריר; חש מרירות

Ken ti vei - la kara si li amarga

Si todo lo ke veyo no ago, me amargo

Kon la riza en la kara, la alma me amargo21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

Asukar en la boka non ayuda si tu korason es amargo

Dime senyor, por ke la yaman luna de miel? Por ke los otros son amargos komo la yel

Ken amargo englutio - dulse non skupio

Amargo komo la fiel21080

amargozo adj.

בעל טעם מריר

En korason amargozo, no entra ni riza ni gozo21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

La mas grande amargura es solo por su kriatura21200

amariyo adj.

צהוב

Ken amario vistio - su ermozura se astrivio

Kagajones i membriyes son amariyos

Amarilio safran21340

amasar v.

לש

Finyite masa ki muchacha te amasa

Ken finye i amasa todo pasa21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

Ni amata ni asiende

Amata kandelas

Un lenyo solo ni amata ni ensiende

La kandela de la mentira el Dio amata kon su ira

Ya amato las kandelas21431

amatarse v. refl.

כבה

Un buen livro es una luz eterna, non se amata, siempre arelumbra

Fuego i baraja no se amatan kon paja

A la edad de 75 anyos se amato la ultima luz

Chiko fue, ya se amato21650

amber (t.) m.

פרח בעל ניחוח ענבר

Verte de leshos, golerte amber21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

No aze el ke puede, sino el ke esta embezado

La kavra ya esta embezada a echarse en el sereno21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Embeza muncho i avla poko

Ambeza en yorando, ruyeras en ganando

Bivir un dia mas - ambizar una koza mas

Los torpes profesores embezan lo ke saven, profesores sesudos saven lo ke anbezan

L'alkuza i el lugar m'ambizaron a mi a kuzinar

Al ijo komo kreates, i al marido komo ambezates.

Al marido sigun lo kuizatis, al ijo sigun lo ambizatis

Ken mucho durme poko ambeza

Los poyos ambezan a las gayinas21700

ambezarse v. refl.

למד

Ken tiene buen vizino se anbeza buen dotrino

Kamina el karkanyal si ambeza il paladar21750

ambierto/ambiento adj.

רעב, מזה רעב

Un pan en el pecho, ni arto ni ambierto

Ken esta arto non entiyende de ambiyerto

El ke se averguensa keda ambierto21790

ambisión f.

שאיפה, אמביציה

El amor i la ambision puede traer la traision21830

ambisiozo adj.

שאפתן, שאפתני, אמביציוזי; עקשן, קשה עורף

El ambisiozo i el enviozo no tiene nunka ripozo21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

La ambre i el frio traen a la puerta del enemigo

Ken tiena ambre, venga i koma

Mi padre era roska - yo mi muero del ambre

Bet-ahayim de ambre no ay

Kien no tiene indjenio, de ambre se muere21950

ambriento /e adj.

רעֵב

El riko te saluda kon respekto, el povre te saluda ambriento

El arto no kree al ambriento

Adurado tiene la meza de no alevantar ambriento

El estudio es siempre ambriento, sin su komida non es kontento

El ojo mas ambriento de la tripa22080

amejor(e)arse v. refl.

השתפר

Si kada uno por si se amejorava en premero, seguro ke se adovava el mundo entero22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

Non dize amen debaldes

Tanto dize ''amen'' asta ke le kayo el Talet22220

amenguar v.

הפחית, פיחת, המעיט, הוריד, הנמיך, דילל, החליש, השפיל; פחת, התמעט

Pujo el azno, aminguo el semer22290

amezurar (fr.) v.

מדד; ניסה

El povre i el riko se amezuran kon un piko

Peza djusto i amezura djusto22350

amidá (ebr.) f.

(תפילת) עמידה, תפילת שמונה עשרה

Korta la Amida por dizir ke vos erguela la tripa22390

amigavle adj.

ידידותי

Munchas amigavlas i amistad salin pur la naris22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

Antes de tener katilik kon tu amigo, demanda al Dio Santo ke este kontigo

El Dio me guarde de mis amigos, de mis enemigos me bekleyo solo

Amigo enganyado, enemigo doblado

Amigos i ermanos saremos, ma a la bolsa no tokaremos

La ija es amiga de la madre

No ay amigo en el mundo mas ke la madre

Del amigo te viena la piedra mas grande

Mas vale un amigo in la plasa ke un dinero in la kasha

Muchos son los amigos, pokos son los eskojidos

Ken de todos es amigo es muy prove o muy riko

Amigo ke no sirve i kuchiyo ke no korta i ke si piedri, no importa

Amigos viejos, nunka se azen enimigos

Madre i ija por dar i tomar, son amigas

Kon onbre yeno de sensia i saver azete amigo, azete tu haver

Kuando se eskapa de un enemigo? Kuando lo azes tu muy karo amigo

La piedra grande viena del amigo

Mas duele la palavra del amigo ke la kuchiyada del enemigo

No ay mejor espejo ke un amigo viejo

El prove i el hazino, non tienin amigo

Ande ay migas, ay amigas

No te espantes de tu inimigo, espantate de tu amigo

Dami migas ti dare amigas

Los muertos i idos tienen pokos amigos

El perro es amigo del ben-adam, el gato es enemigo

El pleites no tiene amigos ni el dezeozo tiene kontentes

Lo ke pensa el amigo vaya al enemigo

El marido es el mas amigo i el mas enemigo

Keresh tener un vero amigo, toma haver un buen livro

Ken empresta a amigo, se kovra inimigo

Mas vale la piedra del amigo ke la mansana del enemigo

Anke Faro muestro amigo murio, dainda se akodra el buen djudio

Mas vale un amigo ke parientes i primo

No te agas sensero kon la mujer de tu amigo se sela el marido

Non des sekreto atu amigo porke itu amigo se lo dize asu amigo

Amigo fin al umbligo

Amigo nunka provado, nunka es muy alavado

El amigo prove es presto ulvidado

Un ombre sin amigo es un ombre vazio

Amostrate komo amigo en ora mala

Ken tiene un amigo vero, tiene un siyero22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

La amistad no aze muncho ruido kuando kamina

El kavod i la amistad, non se alkansan por la fuersa

Munchas amigavlas i amistad salin pur la naris

La amistad del kulevro

Amistad de yerno, sol de invierno

Avlad la verdad, perded la amistad22630

amo m.

אדון, בעלים, בעל הבית

Komo el amo i el moso

Ke moso va pedrer mi amo por un poko de agua

Mi moso tiene moso, mi amo 28

El moso bueno se yeva a la ija del amo

El amo durmiendo, el kavayo komiendo22740

amojado adj.

רטוב, לח

El amojado no se espanta de la luvia22780

amokarse v. refl.

גרף את חטמו

A Djoha le disheron ke se amoke, se kito la nariz

Le disheron ki si amoka, si kito la nariz

Amokate novia, ni poko ni muncho22910

amontonar v.

צבר, ערם, גיבב; אסף, קבץ,קיבץ, אגר; חסך כסף; צבר הון

Kada ombre es un viajero, dezeozo de amontinyar dinero22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

No se puedi bivir d'amor i de agua klara

Muncho amor i dinero nunka esta enkuvierto

Amor de madre, ni la nieve lo faze enfriar

El amor aze pasar il tiempo i el tiempo aze pasar il amor

El amor i la ambision puede traer la traision

Ke te vale ermozo bastidor si non puedes teshar un buen amor

El amor no es djuete, sino ke une alfinete

Ni mierkoles sin sol, ni novia sin amor

Ni vieja sin dolor, ni ija sin amor

Ken perye en el kumar gana en el amor

El amor es dulse ma kon pan

Primo amor todo dolor

Mas vale pan kon amor ke gayina kon dolor

Kazar es la fuersa del amor

Kuando ay amores nuevos se olvidan de los viejos

Ken se kaza kon amor siempre bive kon dolor

Padre i madre desharas, kon tu amor te iras

El amor es siego

Amor i pezates (pezetas) i fuersa en las bragetas

Si paz en kaza manka, el chorro de amor manka

No ay amor feo22960

amora f.

תות (פרי)

No krese la almora fin ke no viene la ora23030

amorero m.

עץ תות

Kuando se vista el amorero, se desvista el samarero

De Shavuot se vista el amorero i se deznuda el samarero23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

Te amostrare de kual palo se aze la kuchara

Mujer pude dezir mentira sin mostrar ke esta en ira

La novia kale ke amostre la (a)shugar. El gato esta (a)rriva de la kasha no lo save echar

Karne kruda no amostres ni a mal marido ni a mala suegra

Ande pishas no amostres

Kuando el lovo mostra dientes non penses ke esta riente

Perro ke va modrer no amostra los dientes

El ke es prudente amostra grasia, el ke es muncho prudente efastia23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

Amostrate komo amigo en ora mala

Ken mucho se aboko, el kulo se amuestra

El ke dezea azerse onbre tiene ke amostrarse komo onbre23520

amurcharse v. refl.

כמש, קמל, נבל, בָּלָה

La kondja s'amurcha, ma la vertu keda23910

anavá (ebr.) f.

ענווה, צניעות

Non avles a ningunos kon gritos i grandeza sin non kon anavut (Aranban)24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

Mas vale kaza estrecha ande reina la alegria ke un palasio ancho ande yoran

El Dio ke mos de de su mano l'ancha24420

andar m. (port.)

קומה בבית, דירה; הליכה

Kien anda, el Dio le manda

Desha todo i andavos al banyo

Ni kedesh, ni andesh24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Ande ay bien kerer, no kave mal meter

Ande la da, ande la toma

Ande eyos van, yo ya torno

Anda va la prenyada va kon su fatiga

Ande ay migas, ay amigas

Ande mi pie, ande mi karkanyal

Ande entra la dota, la vida non es rota

Ande kaye la senteya? en el ojo de la siega

Ditenti buton, asta ke te vas ande el patron

El haham abolta la oja por ande la kere

Ni sal, ni lugar ande echar

Mas vale kaza estrecha ande reina la alegria ke un palasio ancho ande yoran

Deshame a mi, vate ande mi haver

Ande korrio, egine va korrer

Ande no ay medko, ke no bivas

Ande pishas no amostres

Kada uno estira la mano, fine ande le alkansa

No mostres ande pishas ke utro va e se kaga

El apio por ande pasa no embarasa

Ande ay ahadu ay beraha

Ande ay franses, no ay fez

Guerta i ija ande la vizina24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

Ken es tu anjelo es tu menajera25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

Angusia de korason, kara de Zehir

La angustia a su ora25370

aní (ebr.) m. & adj.

עני, דל, רש, דלפון;רעב ללחם

Ani kon kola25570

animasión f.

חייות, פעילות, מרץ

Se termino la animasion25740

aniyo m.

טבעת

Kayeron los anikos, kedaron los dedikos

Nu lu yames a tu yerno, yerno, si no le metes el aniyo al dedo

Si le merkas a tu mujer un aniyo al punto te yama kerido mio25760

aniyut/aniyud/aniyú (ebr.) m.

עוני, דלות, מחסור, עניות

El haraganut ermano de aniyut25810

anke (it.) prep.

למרות ש-; הגם ש-, נוסף לכך, יתירה מזאת; אף על פי כן, בכל זאת

Anke Faro muestro amigo murio, dainda se akodra el buen djudio

Anke non puedemos trokar lo ke paso, puedemos preparar para el futuro25900

anoche adv.

אמש, הלילה שעבר

Para kualo deves de azer esto todo, anochi nasio?25960

anojarse (port.) v. refl.

התרגז, התכעס; נעלב

Kien esta mijor eskoje, venga uno se la anoje

Ken bien esta i mejor eskoje, kuando viene el mal ke no se anoje

El ke bien esta i mal diskoje, mal le venga i no se enoje26160

anshugar m.

נדוניה

Anshugar i kontado te puedo dar la vintura es a ti a buskar

Il kaveyo i il kantar nu kaven in el anshuar, ma bien save ande estan

La ija en la fasha, el anshuguar en la kasha26170

ansí adv.

כך, ככה

Donde el korason inklina, ansi el pies kamina

Kefi va el djidio - ansi le ayuda el Dio

Komo el arvuli, ansi i la estiya26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

Ansias dubladas

Riza sin ansya

Ansias tiena, ken a mi me tiena

Ken kanta a su duenyo espanta o de visto o de ansia

Kriyos chikos, ansias chikas ; kriyos grandes, ansias grandes

Famiya grande, ansias grandes

La haveransa traye mucha ansia, al kavo del anyo sale treskilada

Milizina de kualker ansia es la pasensia i la toleransia26290

ansina/ansine/ansín adv.

כך, ככה

Komo azi, ansina ki topa26380

antarí/antirí (t.) m.

גלימת גבר ואשה חסרת שרוולים; כתונת לילה גברית

Lo ke toka a la kamiza, no toka al antiri26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Antes de azer las demandas, ten tino en todas las vandas

Antes ke avles lashon 'hara kanta dos vezes la 'Hatikva

Antes ke me yamen burracho, me apego a la pare

Antes ke se alevante el patron, se alevanta el morador

Antes ke kazes mira lo ke azes

Antes ke te kazes, mira bien lo ke azes

Djoha, antes de kazar merko la kuna

Antes de komer, demanda si es kasher

Deke martes i no un dia mas antes

Antes de merkar el kavayo, merko las nahchas

Antes ke me yames ladron, te yamare putaniero

Antes de avlar pensa lo kue digas

Antes ke te la kortan, kortala tu

Las alchas antes del kavayo

Onor'al mediko antes ke lo tenga diminester

Antes de juzgar al de enfrente, metete en su lugar

Antes de suvir al azno no maneyes los pies

Topate luguar antes ke eskureska26631

anteseder v.

הקדים (את), קדם ל

El la kalma ke antesede a la tempestad27230

anunsiar v.

הודיע, הצהיר, הכריז, בישר

Una golondrina venida temprano no anunsia al enverano27310

anyada f.

תקופת השנה, יום השנה; משכורת שנתית

Las anyadas no azen sezudos, eyas non azen ke viejos27410

anyo m.

שנה

Los anyos ke da el Dio, no los toma atras

El otro anyo tinia un gameo, este anyo tengo dos

Non mi demandas ke anyos tengo - dimandami komo mi konsiento

Los anyos son para el konsejo, las aksiones para el mansevo

Mas vale mil anyos en la pranga i no un punto en la tierra

Arremenda tu panyo, lu yevaz otro un anyo, arremendalo otra vez, lo yevaz otro un mez

Abolta tu panyo - tura otro un anyo

Pan de ayer, karne de oy, vino de un anyo azen al ombre sano

Moso i gayo, solo un anyo

Pasteliko i banyo no manken todo el anyo

Djoha se fue al banyo, topo de kontar un anyo

Fuy de una ora mala biviras mil anyos

Sinko puntos d'alegria, sien anyos de mala vida

A la edad de 75 anyos se amato la ultima luz

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Solo las paras si kontan - non lus anyos

Una ora de neglijensa kavza un anyo de grande pena

Un dia mantiene un anyo i un anyo no mantiene un dia

Un anyo mas, un meyoyo mas

El ke arrova ael ladron, siete anyos de perdon27580

aogado m.

טבוע, טובע; חנוק

El aogado se apanya de la paja

A la muerta i a la aogada aza los echos27620

aogarse v. refl.

טבע, נחנק, השתנק

No digas d'este podso no bevo agua, si no ke t'aogas27720

aospid(i)o m.

אורח

Kaza de ospides27740

apagar v.

השקיט, שיכך, הרגיע, שבר צמאאו רעב, כיבה

Ke le falta la lanpa de ignoransia? Non tiene apagador27960

apanyarse v. refl.

נתפס; נאחז ב-, דבקב-; נפל בפח; הוציא המרצע מן השק, נאסף

Kien al rio se kaye, i del kulevro se apanya

El aogado se apanya de la paja28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

Aparate Hasday, ke te vo spozar

Maldision de bivda, lagrimas de guerfanos no aparan a bueno28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

Menta el malo, apareja el palo

Menta al bueno, apareja el bermuelo28120

aparejarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו; הציג עצמו; מישמש ובא

Si vos keresh aparejarvos para kunplir maase tovim asitiguavos tienpo de me28340

aparientar v.

לבוא בקשרי משפחה, להתחתן ב-

Ken ijos i ijas tiene i kon el re aparienta28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

Non puedes apartar de preto a blanko si del arba veesrim estas manko28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

El guerko ke lo arrape i ke lo meta de aparte

Embezalo arte i metelo aparte28880

apedreado adj.

נסקל, שנרגם באבנים; שהוקע ע''י דעת הקהל

El ken emprezenta sus bienes en vida merese apiedregado29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

Apega el dia kon la noche29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

Ken la miel meneya, algo se le apega

Antes ke me yamen burracho, me apego a la pare

La vezina pario, a mi me se apego29470

apetite/apetito/apetit m.

תאבון, חשק, התאווּת; כשרון, נטיה; יֵצֶר

El apetit vieni en komiendo29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

El Dio aharva kon una mano, apeyada kon la otra

El Dio da a unos - para ke apiadan a otrus29690

apio m.

סלרי, כרפס

El apio por ande pasa no embarasa30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

Ayinara ke non mos apoze

Save la roza en ke kara apoza30910

aprender v.

למד

Lo ke se aprende en la kuna nunka se piedre i sienpre dura31070

aprestar v.

הועיל, היה לתועלת

El kochiyo del djidio apresta para mal (se korto)31110

apresurado adj.

זריז; נחפז, ממהר, בהול;מזורז; חסר סבלנות, חסר מנוחה; נכון ל-

La novia muy apresurada, el sonete no me agrada31190

apretadiko adj.

חסכן, קמצן, קפוץ יד

Apritadiko i enkojidiko, i un paliko en el kuliko.31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

Kada uno save adonde le apreta el sapatu

Apreta la tierra, apreta el mal

Kien konsuegra kon parientes, apreta los dientes

No te mato mujer, si no te apreto a la pare31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

Kien apromete, en deuda se mete31830

aprovado f.

אישור (תקציב/חוק)

Amigo nunka provado, nunka es muy alavado31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

Aprovecharon los ratones el momento ke el gato de kaza estuvo absento31910

aprovecharse v. refl.

הפיק תועלת; הרוויח, זכה ב-; נהנה מ-, ניצל, השתמש ב-

A Sharon lo keren arondjar porke de su posto se keren aprovechar32090

apuntado adj.

נעוץ; מוקע; שהעליבוהו; שמראים עליו באצבע מאשימה; מסומן

Apuntado kon el dedo32130

apuntar v.

הצביע; כיוון (רובה וכו'); הדגיש; ניקד; עקב אחר הקריאה בעזרת ''יד''; הפנה תשומת לב ל-; קבע, הצמיד, נעץ בסיכה; רמז; הופיע, הנץ; תיקן

Lo ke vee kon el ojo apunta kon el dedo

Avlar sin pensar es tirar sin apuntar32270

apurarse v. refl.

התרכז; התאדה; נחלש; דאג; נעצב; הראה חוסר סבלנות; הצטמק

Ken se apura no bive vida segura32310

ara f.

מזבח

Aras i varas i negras fadas32420

árabo m. & adj.

ערבי; ערבית

Un kavayo de rasa araba mesmo flako es muncho mejor de un azno alto i gordo32490

arado m.

חריש; אדמה חרושה

Si Adar amostra su kavo, no desha ni arado ni ensembrado

El arador ravudo i lo arado barvudo

Luvia i timpesta se yevo el arado i sembrado32500

arador m.

חורש (אדמה), עובד אדמה

El arador ravudo i lo arado barvudo32680

aranjarse (fr.) v. refl.

הסתגל, הסתדר; הגיע להסכם

Todo se aranja kon boka buena32870

arbá ve esrim/estrim/strí (ebr.)

תנ''ך

Non puedes apartar de preto a blanko si del arba veesrim estas manko

Ken melda arba veesrim sienpre topa hayim tovim

Las gezirot fuertes ke uvo a los sefaradim fue a kavza ke non meldaron el arbavesrim33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

El rio pasa, la arena keda33620

arina f.

קמח

Avansa la seniza i gasta la arina

Bueno la mi nuera giza, guay de la azete i la arina

Aire, yevate esta arina!

Sierne sierne, arina no kita33640

arinero m.

טחן, טוחן

Kuando el farinero se sakudo la barva, le sale una bogocha34020

arkoiris m.

קשת בענן

Tiene boka de iris34090

armada f.

חיל, צבא, ארמדה, אוגדה

Ni meza sin pan, ni armada sin kapitan34150

armar v.

חימש, צייד; טען את הנשק; ביצר

Ijo, de kuanto tu nasites, me armates traision34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

Arrankar un pelo del puerko34860

arrapar v.

גילח, סיפר (תספורת); שעמם

Arrapa esta kavesa

No agas munchos konplimentos porke te yaman el grande berber ke arapa a todos

El guerko ke lo arrape i ke lo meta de aparte

Arrapar a Yambol34900

arraparse v. refl.

הסתפר, התגלח, הסתרק

Si te vas al berber por araparte no le avles muncho porke no puedes eskapar kon el

Kuandu si arapan las moshkas35080

arraskar v.

גירד

El komer i el arraskar es al empesar

Mejor es ke te vean arraskando ke no mashkando

No te arraskes onde no te kome35090

arraskarse v. refl.

התגרד; התרפס, התחנף למישהו

La gayna tanto se arraska el ojo, asta ke se lo kita35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

El aire i la luvia arasto seko i vedre

El guerko lo yeve, el satan lo arraste

El nombre le abasta, la vanidad lo arrasta35300

arrastarse (port.) v. refl.

זחל, התרפס, השתרך, הלך בכבדות, נסחב, נגרר

Arrastate kon tu kulo i non asperes de ninguno35380

arraviar v.

הכעיס, הרגיז; לא עמד בדבריו; סירב לשלם חובו אחרי הפסד במשחק

El pleito se puede terminar kuando no de deshan arraviar

Si tu keres un puerpo (kuerpo) resio i sano kuando te vas araviar (rabiar) toma un banyo

Lijera por arraviar i mas lejera por afalagar

El ke se arravia presto siempre es el perdio35480

arrazgar v.

קרע, שיסע; בילה

Arrazgo el gato la noche de la boda35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

Nada se muere i presto se revive komo la intolerensia35730

arrebolver v.

הפך, בילבל; הזכיר, רמז; החיה מריבה ישנה; חש ברע; טילטל, נפנף

Il tiempo i la parida es in un punto aribulvida36240

arreglamiento m.

כוונון, תיאום, כינון, סדור, התקנה; הסדר ברוח טובה; תקנות

Mas vale un mal arreglo que un pleito ganado36410

arrekavdador/dera n.

גובה, קופאי, גובהמסים

Biva el buen devdor i el arekobdador36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

Arekojer plata i oro, lazrando komo el hamor

Arrekojo Shimshon para han Moshon

Asembra oy, para ke arikojes amanyana

Asombro el kampo i lo desho por arkojer

Kuando ay pletos en kaza no se rekoje ni la seniza

Asombra a la manseves para ke arkojas a la vejes

Lo kue arresombras, esto arrekojes

Arrekujer mokus de trenta i un loko36680

arrekojerse v. refl.

הצטבר; התלבש; הלך הביתה; התחתן; נאסף

Se arkojeron dos kulos desnudos

Las paras presto se esparzen ma muy fuerte se rekojen36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

Aze los diez dedos kandelas i ni uno no le arlumbra

Fierro aharvado arlumbra

De su kandela no ay ken se arelumbre

Oro marteado arelumbra

Un buen livro es una luz eterna, non se amata, siempre arelumbra

El sol alumbra a las ermozas i a las pishonas36960

arremangar v.

הפשיל שרוולים

Nunka se arremango Chamandura, sino kavo de mez i rayo de luna37130

arremediarse v. refl.

הסתדר, ניצל, מצא תקנה, מצא פתרון; עשה שימוש ב-, הסתדר במה שיש (בהעדר כלים)

Arremediate kon lo tuyo i no tengash menester a ninguno37170

arremendar v.

תיקן, הטליא, איחה; בסיפור: השלמת פרטים לעשותו יפה ואמין

Si tu keres aremendar tus pekados akodrate de las leyes enkomendados

Arremenda tu panyo, lu yevaz otro un anyo, arremendalo otra vez, lo yevaz otro un mez37280

arremojar v.

הרטיב, הטביל, לחלח, ריכך במים

El ke ve la barva del vizino kemar, mete la suya a arremojar37370

arrempushar v.

דחף בכוח, הדף; דירבן; דחה; דחה (דבר לא רצוי); הסיט/הזיז דבר מה ממקומו בדחיפה; בלע (דמעות צחוק)

Un mal arrepusha l'otro37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

Ken mal avla, ke s'arpyenta

Me arrepenti de blaho a turko

Ken temprano kazo i komio, no se arrepintio37540

arrepozado adj.

שקט, רגוע, רוגע

Ken no tiene ojo en dengunos i se va kon kuento tiene vida arepozada39160

arreyevar v.

סבל, עבר סבל; השלים עם; הכיל

Este arroz areyeva muncha agua39500

arrimarse v. refl.

נשען; חסה, מצא מחסה/מקלט זמני; הכין עצמו למנוחה קצרה

Ken buena pader tiene, buenu se arima39540

arrimo m.

משען, משענת, תמך; תמיכה, סיוע; מקלט; תומך

Abastese sopa para tanta arremo boka39670

arrirskarse v. refl.

העז, הסתכן, לקח סיכון

Kien no arriesga nada non puede tener nada39690

arriva adv.

למעלה

Del tejado para ariva es suyo

Taksan d'abasho, taksan d'ariva

Fuye del pekado, no entres en arriva39810

arrivar v.

הגיע; עגן; הצליח; קרה

Nada no engrandese la persona en ojos de enfrente kuanto una grande desgrasia ke le arriva40120

arrogante adj.

יהיר, שחצן

El soberbio i el arogante preferan kaminar adelante40130

arrogar v.

הפציר, התחנן, הפגיע, ביקש, התפלל

No l'arrogas ke se le alvanta el gajo40160

arrojado adj.

מושלך, זרוק; גולה, מגורש, מורחק, מסולק, מוחרם, מנודה; זנוח, דחוי

Piedra arondjada no se torna atras40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

A Sharon lo keren arondjar porke de su posto se keren aprovechar

Arroja la piedra i eskondre la mano

Arrondjo siete piedras

Alma deskansada, arrondjada kon sapatos

Si avlas lo derecho sos arondjado den lodo en lodo

Va ande te rogan i no ande te ronjan40270

arromper cf. romper

La muez no parti, ama los dientes arrompi40360

arrovado adj.

גנוב

De lu aruvado non si vei hair

Aguas rovadas son savrozas40370

arrovar v.

גנב, חטף, הונה, רימה, גזל

El ke arrova ael ladron, siete anyos de perdon

Arrova pitas, beza mezozot

Ladron ke save rovar save enganyar40450

arroz m.

אורז

Este arroz areyeva muncha agua

Arroz - m'ichare kon vos

Kon la kuchara te do el arroz, i kon el mango te kito el ojo

Esta pita i arroz paramorde vos

Va a Stambol por una kuchara de arroz40725

artado adj.

שָׂבֵעַ

Shabat kon pletos i desrepozado aunke de mucha karne i peshe artado40760

artar v.

השביע; השביע רצון

De ke pari i kreyi, mi papo no arti

La ke kria ni arta ni limpia

Si tu pan no me arto tu palavra me kontento40790

arte m.

אמנות; נכל, הונאה; ערמה

Gueso ke te kayo en parte, yevatelo kon grande arte

De lunes a martes, pokos son los artes

Embezalo arte i metelo aparte41120

arto adj.

שָּׁבֵעַ

El arto no kree al ambriento

Yo arto, mis ijos artos, levantad los platos

Kuando el meoyo esta arto la imajinasion se eskapo

Un pan en el pecho, ni arto ni ambierto41170

artura f.

שׂובע, רוויה

Sol i luvia anyos de artura41250

árvol m.

עץ, אילן

Savemos ke el arvol krese kada dia ama non puedemos detekter su suvida

Arvole tuerto, no se enderecha

Kien pasensia terna, de la oja del arvol vestira

Mujer sin kriaturas, arvol sin frutas

Por sus frutas se konose el arvol

Komo es el arvole, es i el fruto41290

árvole/arvolé cf. árvol

Komo el arvuli, ansi i la estiya41360

arvoliko m.

שיח, עץ רך

El arvoliko s'enderecha kuando es mansevo

Vamos sakodir el arvoliko41570

asafrán m.

זעפרן, כרכום

Ken tiena muncho asafran, echa i a las koles42240

asegún prep.

לפי, כמו, בדיוק כמו, בו ברגע ש-

Asegun no keres mal para ti, no keres mal para tu kompanyero

Al bovo i al loko asegun le da

Asigun el lavorador asi es el lavoro, i asigun la kama asi es el repozo

Asigun es el kantar asi es el bailar42330

asegurar v.

הבטיח, ביסס, חיזק; אישר; נתן אחריות (למכשיר)

Para asigurar tu prenyez kon alegria, aze i desaze nueve nudos kada dia42510

asembrar v.

זָרַע; פיזר דברים על כל עבר, זרע מהומה

Lo kue arresombras, esto arrekojes

Asombro el kampo i lo desho por arkojer

Asombra a la manseves para ke arkojas a la vejes

Asembra oy, para ke arikojes amanyana

Asembra palos para ke te aharven

Asombraron pipinos i salieron ravanos42590

asemejar v.

דמה ל-; השווה; הופיע

En los brasos de su padre, en pechos de su madre, komo la roza kuando se avre ansi asemeja el ombre

El ke al kavo keda a ravo asimeja

Un guerko asemeja al otro

La persona asemeja a la mayimona42680

asender (port.) v.

הדליק; בהשאלה: נתן השראה, הלהיב

Ni amata ni asiende42900

asentar v.

הושיב, יישב; ארגן; חיבר (שיר, סיפור); הותיר משקע

Asentimos i barrimos

Asenta kuliko - incha fuziko

Todos se vayan anpalar, ki yo al talamon mi vo asentar.

Barir i asentar42920

asentarse v. refl.

ישב, התיישב; התיישב בכל כובד משקלו; שקע בשל כובד משקלו; נפל על הכסא; פשט רגל

Asentate tuerto i avla derecho

Alevanta tu, me asentare yo43170

aserkarse v. refl.

התקרב, ניגש אל, הגיעאל; הראה דמיון כלשהו

Sin shalom viene torpedad, kon shalom se aserka la verdad43220

asertar v.

אישר, אימת, אישרר, חיזק, בִּסֵּס;הבטיח, טען, הצהיר, קבע, הבהיר

El Dio de asertar i no eskojer43820

ashugar m.

נדן, נדוניה, מערכת לבוש לכלה

Ashugar i kontante, todo delantre

Kuando la vieja se kere alegrar, se rekorda de su ajugar

El ke no kere kos.huegrar demanda mucha ashugar

Durmi mi novia, aze nalgones, el ashugar lo lavren los ratones

De dota i ashugar ninguno se enrikesio

Ashuguar de oro i de marfil le yeve, kon todo mi esfuegra tuvo ke dezir43910

asi (t.) m.

מורד, מתקומם, קושר

Asi bivan mis pulgas44510

asinyalado adj.

מסומן, מועד לפורענות, ביש מזל; חשוד; נתון תחת השגחה; מצולק

El Dio ke mos guadre de asinyalado44670

asitiguar v.

יעד, ייעד, קבע

Si vos keresh aparejarvos para kunplir maase tovim asitiguavos tienpo de me45070

aslahá (ebr.) f.

הצלחה

El ke es patron de gaava en tiempo piedre su atslaha45780

asoplar v.

נשב, נשף, אוורר

Ken se kemo en la shorba, asopla en el yogurt46110

asperar v.

חיכה, המתין, ציפה; קיווה

Siske aspero asta le viene el meoyo, estonses no kerira kazar

Aspera azno a la yerva mueva

Aspera muerto, vos kontare un buen kuento

Ken aspera kome la pera

Gozate de tu manseves - porke non saves komo de vejes te aspera

Kuando azis bundad a la djenti non asperis paga

Lavor echa, dinero aspera

Mantente kon onor i no asperes de otro favor

Arrastate kon tu kulo i non asperes de ninguno

'Sta asperando kon ojos de papel

Ken de otro aspera, se despera

Ninguno ke no aspera de otro

La pera no aspera46140

asperarse v. refl.

ציפה ל-, חש מראש

Kien kiere kazar kon mosa ke no se aspere la vejesh46220

aspriko m.

פרוטה, מטבע פחות ערך (אספרו קטן); נדבה

Beyata el aspriko ke onra a su senyor46230

aspro adj.

מחוספס, גס, חד, בעל טעם גס

Si das el aspriko, tane el chufletiko

Asprikos i diavlikos no estan kedikos

Ken de mi punto reira, mi aspro no vera46260

asta prep.

עד, עד ל-

Guay guay asta la puerta de la kaye

Asta ke al riko le viene la gana, al povre le sale la alma

Asta ke alevantes un pie el otro se yeva el gato

Asta la muerte vida es fuerte

No djuzges a tu haver, asta ke no ayegas a su lugar

El buen vino asta la fiesta

No avles mal del dia, asta ke se aze medio dia

De la faja asta la mortaja

Ditenti buton, asta ke te vas ande el patron

El ombre va asta onde puede, i no asta onde kiere

El benadam arriva asta onde puede ma no asta ande kiere

Kada koza kon su mazal, asta el sefer tora de la alaha

No yames a tu ija ''Bella'', asta ke no kita sarampion i via

De boka a boka va asta Roma

Los dias pasan komo la solombra i el rikordo keda asta la tomba

Tente klavo asta ke me pago

Siske aspero asta le viene el meoyo, estonses no kerira kazar

El re va asta onde puede i no asta (onde) kere46470

astrolojía f.

אסטרולוגיה

Los ke enbabukan en la sensia de astrolojia biven vida de torpeza i en el mundo fantazia46540

astuto adj.

ערום, ערמומי; בעל תושיה, תחבולן

Kontame, Muza, del ombre astuto k'estuvo errando46740

asukar v.

המתיק, שם סוכר ב-

Asukar en la boka non ayuda si tu korason es amargo47010

asuvida f.

עליה, טיפוס; מקום תלול, מדרון, שיפוע, דרך תלולה

Kada asuvida tiene su abashada47040

asuvir v.

טיפס, עלה; העלה

El tiempo es una eskalera: el uno asuve i el otro abasha47320

atagantar v.

הטריד, הטריח, הפריע; ייגע, שעמם; עורר גועל, גרם בחילה

No atagantes al Sinyor del Mundo kon munchas rogativas ten tino ke ya las sintio todas,47730

atar v.

קשר, חיבר, צרף, אגד, איגד; סגר עיסקה; סמך על, נתן אמון ב-

Kien bien ata, bien dezata

Ata al gato kuando kome

A la mujer kaida, atale la lingua

Ken no ata al nyudiko pierde el puntiko

Las bragas no se save atar, kazar se kera

Es loko de atar48010

atavanado adj.

משוגע, מטורף, חסר לו בורג, הראש בעננים; טיפש, שוטה

El ke non da sedaka del todo por seguro es atavanado48100

atemado adj.

חסר אונים, אפס כוח (שרוי באפיסת כוחות); הרוס, מושמד, מוכה

Non ay bien komplido, ni mal atimado48130

atemar v.

התיש, ייגע, הוציא את הנשמה; כילה, השמיד, איבד

Ande se ateman los buenos dias

Zehut avot no se atema48140

atemarse v. refl.

נבעת, נחרד, התייגע; כלה, נשמד; התאבד

La ija i el Pesah nunka se atema48920

atorgar v.

הודה, הכיר ב-; התוודה; הצהיר; הבטיח; נעתר

Pekado atorgado, medio perdonado

Kien kaya otorga49300

atrás adv.

אחורה, מאחורי; מלפני (זמן), אחרי

El dia avla avagar, la noche mira atras

Piedra arondjada no se torna atras

Verguensa es de rovar i dar atras

Keres ver el mundo atras miralo adelantre

Los anyos ke da el Dio, no los toma atras

Si tu bolsika esta sin paras adio amigo vate atras49910

atrivirse v. refl.

העז, נאזר עוז; התחצף; הסתכן; החליט, קיבל החלטה; סמך על, בטח ב-

Ken amario vistio - su ermozura se astrivio50300

augurarse v. refl.

איחל לעצמו

Se augura al naser i no ayegare a ser50430

aún conj.

למרות, בלי להתחשב ב-

Shabat kon pletos i desrepozado aunke de mucha karne i peshe artado50460

aunado adj.

מאוחד; מאחד, מייחד; בהסכמה עם

Si puerpo i korason no estan aunados orasiones ke azes no salen venturozos50470

aunamiento m.

איחוד, התאחדות; איחוד, האחדה; אחדות, אחידות; תמימות דעים, אחדות דעות, פה אחד

El bien aunamiento aze entiendemento50540

aunke cf. aún ke

Aunke seas savio i viejo nunka desdenyes el buen konsejo

Aunke sien amigos non es muncho, un enemigo es mas de muncho50870

av (ebr.) m.

אב; נשיא, יו''ר

La masa i el ninyo en tamuz i av tienen frio50900

ava f.

שעועית, פול; פריחה מגרדת

Ava entravada, mujer maneada

Las avas kontadas nunka son rovadas

Para nada, kaldo de avas

Mejor de nada - kaldo de avas

En kada kaza ay avas las kualas son desmazaladas50940

avagar adv.

לאט, בנחת, בשקט, במתינות

El dia avla avagar, la noche mira atras51210

avansador/dera adj.

חסכן; חוסך

La mi ija avansadera ata inyudos, la mi nuera gastadera echa algujas, echa filus51230

avansar v.

התקדם, קידם; השתפר; חסך

Avansa la luz, ensienda la kandela

Avansa la seniza i gasta la arina

El eskarzo piensa de avansar tres, gasta kuatro51260

avanso m.

קדימה, דמי קדימה; התקדמות, קדימות, עדיפות; הצלחה; הדבקה, האצה

El avanso aze buen bilanso51470

avarisia f.

קמצנות, צייקנות

Povredad tiene menester de muncho, ama la avarisia kiere todo51480

avaro adj.

קמצן, צייקן, כילי

El avaro sienpre tiene dezeo ama nunka esta muy satisfecho51550

ave f.

עוף; כינוי לאדם חסר יוזמה, כבד ומסורבל

Por el kante se konose la ave

Ni ave sin nido, ni gozo komplido51680

avenir (fr.) m.

עתיד; חזות, סיכוי

Sin sufrir no ay ni parvenir, ni avenir

Sin lavorar por tu porvenir es muy yuch de topar tu avenir

Ten feuzia en el porvenir te aze alegre, puedes reir51880

aver (ebr.) m.

אוויר, רוח; אווירה, אטמוספירה; אקלים, מזג אוויר, סבר פנים

Se va el oro i el aver, keda el kanyo a la pare

Esta bolando en los averes51970

aver v.

היה (יש), היה לו, הכיל, היה ל-, התקיים, קרה

Kon parientes ke no tengas dar i aver

Ken marido ay di servir, la noche no ay dormir

Ande ay franses, no ay fez

Ande no ay madre no ay ni padre

Mar i guerta ki no ay buelta

Dale ke le daras, guay ke de si no ay, de su mano no ay

Kituba sin ketata no ay

Ajo dulse no ay

Ay altas i bashas

Ande no ay banyo, no ay danyo

Bet-ahayim de ambre no ay

Ay dar, ay saludar

Emprestimo bueno no ay

Kura dulse no ay

Lenya sin fumo no ay

Malorozo, mas malorozo ay

Mashal mentirozo non ay

Muerta dulsi no ay

Muncho ay, muncho se va

Ande ay bien kerer, no kave mal meter

Kuando mazal no ay, ventura ke buska?

Kuando ay dar sos bueno

Kuando ay luvia aze friyo

Ande ay ahadu ay beraha

Lavor ke aya, ke salud no manka52100

averguensar v.

בִּיֵּשׁ, השפיל, פגע בכבוד, העליב, ביזה

El ke se averguensa keda ambierto52310

aviana f.

אילסר, אגוז קטן

De todas las palavras no se incha una kashka d'alviyana52400

avierto adj.

פתוח, חשוף, פרוץ; מפולפל, גס, בלתי צנוע, נהנתני; ישר, נוהג בפתיחות, נבון, בהיר, זריז, פעיל

Puerta avierta i mujer deskuidada

Si el korason es siego, lo ke vale el ojo avierto

El ladron no tiene la kulpa, sino el ke desho la puerta avierta

La valor de una buena instruksion ke dezvelopa un meoyo avierto vale mas de todo oro en el mundo

La puerta avierta i el djusto peka

Ken non tiene kuento, siempre va avierto52680

avla f.

דיבור, דבר; נאום, הרצאה, דרשה, שיחה (ברדיו, בציבור), כושר דיבור

Ken no entiende avla ajena, no entiende ni la suya

Tu avla seya kon umildansa, en tu enimigo no dezeyes vengansa52760

avlador/dera m.

מרצה; דברן; מליץ יושר

A ombre avlador i endiskreto no konfies tu sekreto52770

avlar v.

דיבר, הירצה, שוחח, החל בשיחה

Ken avla bueno, bueno ke tenga

Avla kantando, te respondere baylando

Avla kon ken komes i no kon ken riyes

Antes ke avles lashon 'hara kanta dos vezes la 'Hatikva

No avles mal del dia, asta ke se aze medio dia

Antes de avlar pensa lo kue digas

Avla poko pensa muncho

Avla poko i siente muncho

Kien mucho avla, poko vale

Avlar i riir

Kuando uno avla la verdad nunka lo va pueder enyegar

Avlad la verdad, perded la amistad

Kome bokado grande palavra grande no avles

Las ijas avlan kuando pisha la gayina (nunka)

La noche mira detras, el dia avla vagar

La mujer kon pokas palavras non avla munchas bavajadas

Kayen barvas i favlen kartas

Detras del rey avlan mal

Es punto de masapan, avlar i pezar

Embeza muncho i avla poko

En demandas de djustisia avla siempre la verdad

Kaya mana, avlare yo

Kada uno avla a savor de su paladar

Ken mal avla, ke s'arpyenta

El dia avla avagar, la noche mira atras

Ken mal avla, mal oye

Lo ke boka non puede avlar el korason ya puede pensar

Kien sale el mas savio? El ke non avla muncho

Poko avlar, muncho azer

El poko avlar es oro, lo muncho es lodo

Muncho avlar, muncho yerrar

Boka tiene i no avla

El borracho avla a su kerer

Kaminando i avlando

Mas vale kayar ke avlar

Pensar i avlar

Avlar sin pensar es tirar sin apuntar

Poko avlar - salud para el puerpo53025

avlarse v. refl.

דובר

En kaza del enforkado no se avla por kuedra

La mijor palavra es la ke no se avla

Por el muerto se avla solo bueno53030

avlastina f.

פיטפוט, להג, מילמול, פטפטנות; דברי הבל; רכילות, דברי רכיל, לעז, לשון הרע

Kien tienen la kapachidad de la alegria nunka piedren el tiempo kon muncha avlastina53110

avodazara (ebr.) f.

עבודה זרה

Guay de djente ke ablan lashon hara kon sus bokas espanden avoda zara

Ken save sirvir Avoda Zara el diavlo lo menospresiara53160

avokato m.

עורך דין, פרקליט, סניגור; מייצג מישהו (נאמר באופן שלילי)

Ke no kayas en manos de medko i de avokato53180

avot (ebr.) m. pl.

אבות

Zehut avot no se atema53360

avrir v.

פתח, פקח, חלץ פקק, נתן סם משלשל

Yave de oro avre kada dolap

Palavra dulse avre puertas de fierro

Boka dulse avre puerta serrada53630

avrirse v. refl.

נפתח; הנץ; פתח עצמו, התוודה, גילה ליבו; קרע, פרם; התגבר על ביישנותו

Kon buenas se avren las puertas de fierro, kon malas ni de palo

Se avrio komo la flor de la kalavasa

Ke se avra las puertas de las piadades

Kuando la puerta del riko se aserra, la del Dio se avre

Una luvia kayo, ke s'avrieron los sielos

Boka kon boka, s'avre la gola

Se avrio komo la kondja53660

avtahá (ebr.) f.

בטחון; תקווה; ביטוח

Nunka kites avtaha en el Kriador, El es muestro Senyor, El es muestro Salvador

La lengua de la esperansa onde esta? Onde se topa avtaha i feuzia

En prekantos no tengas avtaha solo en Dio vas topar terufa

Kuando kastigas a tu kriatura i se aze korlado, tien aftaha ke va (a) partir en pasos derechos53710

avuelo/a n.

סב/סבא, סבתא

Kien no save de avuelo nunka save de lo bueno53770

ayá adv.

שם, שמה

Aya vaya el ojo malo

No es d'echar a por aya

Ande kaya la braza aya se kema

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho54150

ayegar v.

הגיע, התקרב; הגיע להשג, השיג, הצליח; הקריב קרבן; זכה לראות

El ke non ayego a kazar nunka fue guadrado de nazar

Kitar i no meter al fondo ayega

No djuzges a tu haver, asta ke no ayegas a su lugar

Ija ermoza sin ventura nunka ayege a naser

Se augura al naser i no ayegare a ser54210

ayer adv.

אתמול, ביום אחר שעבר

Pan de ayer, karne de oy, vino de un anyo azen al ombre sano54230

ayí/aí adv.

שם, שמה

D'ayi li dio la tos a la gayina

Disho la tizna a la karvunera vate mas ayi

El ken se va a la gerra ayi no keda

No me mates aki, matame mas ayi54390

aynará (ebr.)

עין הרע, עין רעה; השפעת עין הרע

Guadrado de ayin ara, de ojo malo, i de pitme de moshka

Ayn a-ra ke no me apoze

De ayn a-ra ke mos guadre el Dio54490

ayuda f.

חוקן; עזרה, סיוע, תמיכה, סעד

El rey esta hazino, al vizir le echan las ayudas54540

ayudar v.

עזר, סייע, תמך, סעד, הושיט יד

Ayudate, te ayudare

Ken a otros ayuda son bendichas sus aksiones

El Dio diza : Ayudate, te ayudare ; guadrate, te guadrare

Si ayudas a los menesterozos de los sielos tienes todo bueno

Si non te puedes ayudar de ti para ti, non te puedes ayudar del todo

Si ayudas a tu padre i a tu madre te ayudan de los sielos

Kefi va el djidio - ansi le ayuda el Dio

Las manos azen i el Dio ayuda

Kuando non tienis mazal - ya ti puedes enfurkar i nada non ti va ayudar

Asukar en la boka non ayuda si tu korason es amargo

Mas vale al ke el Dio ayuda de el ke madruga54550

ayudarse v. refl.

נעזר

Perkura ayudarte a ti mesmo, i nunka dekolges de dinguno

Ayudate, te ayudare54560

ayudo m.

תמיכה, סיוע, סעד, עזר; מענק

Al mentirozo un sarnudo le es ayudo54600

ayunar v.

צם, התענה, ישב בתענית

Ayunas i al sereno54630

aza f.

ידית (של ספל או סירּ); גרזן

Al guevo meter aza54870

azeite m.

שמן

El povre sin pasiensia es komo una lanpa sin azeite

La verdad va ensima, komo la azeite

La mentira sale komo l'azeyte enriva del agua

Si pasas un aksidente i kedas bivo dizen tiene azete de bivir

Bueno la mi nuera giza, guay de la azete i la arina55090

azeituna f.

זית (הפרי)

Oliva i azeituna, todo es una55120

azer v.

עשה, יצר; עזר, סייע, הושיט עזרה

Kien aze lo ke kiere non aze lo ke deve

La mujer aze, la mujer dezaze

El dizir i el azer son dos

Aze bueno i echalo a la mar

Aze kualo el haham dize, ma no kualo el haham aze

Lo ke azes kon tu mano, no lo aze ni tu ermano

Ken bien aze, bien topa

Antes de azer las demandas, ten tino en todas las vandas

El peshkado esta en la mar aki azemos el bazar

El amor aze pasar il tiempo i el tiempo aze pasar il amor

Komo azi, ansina ki topa

Bendichas manos, ke esto azieron

Azer bien, topar mal

Ke age darshar, ke sega en Tesha beav

Aze una buendad i echala a la mar

El ke izo este hohombro se lo yeve al'ombro

Es muy kolay para prometer, es muy difisil el buen azer

Az kuando puedes i no kuando keres

El ke tiene kuidado por lo ke puede suseder es muy sezudo en lo ke tiene ke azer

A la muerta i a la aogada aza los echos

Dos mujeres i una oka azen bazar

Poko avlar, muncho azer

El ke no es venturozo por si no puede azer venturozos a los otros

Antes ke kazes mira lo ke azes

Kuando ay luvia aze friyo

Lo ke la persona aze di negro, il Dio lo dizaze

Dos i dos azen kuatro

Aze echos embatakados

El guerko no tiene lo ke azer

Ijo fuites, padre seras, lo ke izites te aran

Dos muezis no azin kastiyo

Mi ojo ke no te aga danyo

Lo ke aze los piezes no aze el telefon

Aze de una pulga un gameyo

Ken izo uno, izo munchos

Az bien i no mires kon kien

La boka aze, la boka dezaze

La lingua aze i la lingua dezaze

El meoyo aze, el meoyo dezaze

Lo kel Dio azi, la persona no lo dizazi

El tiempo aze i el tiempo desaze

Las manos azen i el Dio ayuda

Ken kefi aze lo topa

Todo lo ke vas azer pensalo bueno i despues pasa a la ovra (Aranban)

Lo ke aze Djoha, aze i dezaze

Uno es prometer, otro es azer

El azer e no valer

A ke otro aze asi se desaze

El muerto no aze el echo del bivo

Ken non tiene ke azer se toma kon la mujer55410

azero m.

פלדה

Si el korason fuera de azero no lo vensia el dinero55420

azerse v. refl.

נעשה, הפך ל-, היה ל-; העמיד פנים, עשה עצמו; הבשיל, השלים בישולו; מת

Se aza del bovo i del loko

El ke se aze vaftiz sin duvda es kademsiz

El ke kiere azerse hazan i moel tiene ke esperar el mashiah o goel

Kuando el marido se azi riko - la mujer se azi feya

Nada non se azi sin ke venga la ora del Dio

Amigos viejos, nunka se azen enimigos

Adova paliko - se aze ermoziko

Lo ke no se aze en la boda no se aze en ninguna ora

Kon vida i salud todo se aze

Komo viejo malo ke landres vo se aga

A damla, a damla, si azi un lak

Era lovo si izo moshka

La sangre no se aza agua55640

azienda f.

רכוש, הון, עושר, נכסים, נחלה

Ni ijos ni aziendas, no se azen por manos ajenas55960

azniko m.

עַיִר, חמור קטן

Kuando estan en pas la suegra i la nuera? Kuando el azniko suve la eskalera55980

azno m.

חמור

El ke tiene azno en el ahir, no le emporta de kaminar a pie

Azno batal provecho para el vizindado

Al azno, han azno

Azno ijo d'un otro!

Kayo del at al aznu

Azno kayado, por savio kontado

Ki azno kido sin kola?

A los aznos konfites

Azno, no muere de tikia

Azno, kon oro alkansa todo

Vites al azno, ni preto ni blanko

Pujo el azno, aminguo el semer

El azno trae la paja i el se lo kome

El ke no konose su iskritura ez un azno di la natura

Al benadam la palavra, azno el palo

Kuando ya estavamos un shabat sin tasa, se murio el azno de la vizina

La djente kon la djente e los aznos en el ahir

Le gusta al azno su gritar komo al bilbil su kantar

Aznu enkargado de paja

Aspera azno a la yerva mueva

Dizen el ke se alava es azno

Djoha sovre el azno

La tose i el azno no se puede (e)skonder

Onra al azno paramor de su patron

Al azno vistieron rozas, echo la boka i se las kumio

Antes de suvir al azno no maneyes los pies

Aharva al azno para ke entiende el patron56670

bachka f.

סוג של משחק קלפים

Todo modo de karta i eya le aze bachka57060

baftiz/baftizmo m.

טבילה (נוצרית), הטבלה

El ke se aze vaftiz sin duvda es kademsiz57070

baftizado adj.

שהוטבל

A boda ni bavtizado, nunka vayas sin ser yamado57230

bahchaván (t.) m.

גנן

Se alevantaron los pipinos i aharvaron al bahchavan

En la guerta krese lo ke no kere el bahchavan57370

bailar v.

רקד, חולל

Kon la para baila el guerko

Avla kantando, te respondere baylando

Kuando el gato no sta, los ratones baylan

El se lo kanta, el se lo baila

Asigun es el kantar asi es el bailar

La gana ke tengo de bailar, tienes tu de lavorar

Por dinero balia el perro57410

baile m.

ריקוד, מחול

El shal i el baile i la boka al aire58080

baldar v.

ביטל; ביטל גזירה; שבר; הפסיק, עצר; עשה לבלתי חוקי, ביטל חוקיות

Kon muncha tefila balda la gezira58140

baldes adv.

בחינם, חינם אין כסף

Ver a la bula de baldes58340

balkón m.

מרפסת, גזוזטרא

El muncho meldahon tiene el ojo a kada mujer ke ve en el balkon58680

bamya (t.) f.

במיה; כנוי לאדם רך ואפטי; כינוי לשקר גדול

Vende bamias, vende mirindjenas i no esperes a mezas ajenas59010

bandiera f.

דגל, נס

Bandera vieja, onor de kapitan59240

banketa f.

שרפרף, ספסל; סיבוב במשחק קלפים

Se adjusto el pie a la banketa59340

banko m.

ספסל, מושב; שולחן משרדי

Suerte de topar un kuervo blanko es mas fasil de rovar un banko59470

banyo m.

אמבט, אמבטיה, מרחץ; רחצה; חדר אמבטיה; עיר מרחצאות

Ande no ay banyo, no ay danyo

El banyo tiene djura ke al preto no aze blanko

Kien entra al banyo, sin sudar no sale

Banyo solo, paseyo kon djente

Djoha se fue al banyo, topo de kontar un anyo

Dos kulos disnudos, solo por el banyo sierven

Djoha yevava bogos al banyo, los suyos los dava a yevar

Desha todo i andavos al banyo

Bogo de banyo kumplido

Pasteliko i banyo no manken todo el anyo

Kanyo del banyo

Kaya mis vizinas ke al banyo me vo ir59800

baraja f.

סכסוך, קטטה, מריבה; בלבול

Fuego i baraja no se amatan kon paja

Onde estan las barajas, onde estan las negras faltas59940

barato adj.

זול

De lo barato s'emprovesio mi padre

Lo barato es karo, i lo karo es barato

Buen abogado nunka es barato

El ke save merkar barato i vender karo es un merkader muy zeki i raro

Lo barato entinye la kaza de mi padre60360

barka f.

סירה

La barka es grande, la rikeza es grande60440

barminam/án! (aram.) interj.

בר מינן!, חס וחלילה! לרוע המזל! לא עלינו!

Dente negra, de los de barminan60540

barragán n. & adj.

גיבור, אמיץ; חזק, חסון; גברי; מי שמפגין את שריריו (אירוני), בעל כוח

El mas haragan non es baragan

El baragan se konose en ora de gerra, el savio en ora de ravia

Ni el riko kon su rikeza, ni el barragan kon su barragania60740

barrer v.

טאטא

Kuando no se bare viene djente

Barir i asentar

El dia ke no se barra vienen djente

Entre la es.huegra i la nuera deshan la kaza sin barer

Eskova mueva barri bueno

La nuera bare lo ke la suegra veyi

Asentimos i barrimos60910

barro m.

טיט, בוץ, חומר (חימר)

Esfuegra ni de barro buena61010

baruh abá! (ebr.) interj.

ברוך הבא!

Un baruh aba klaro i un chibuk tapado61080

barva f.

סנטר; זקן

El Dio da barvas al ke no tiene keshadas

Lo kita de la barva, lo mete al mustacho

Kien barvas ve, barvas onra

Ay barvas ke kada pelo es un ilo de oro, i ay barvas ke no sierven ni para eskova de alimpiar

El ke tieni barva ya topa penye para pinyarla

El ke ve la barva del vizino kemar, mete la suya a arremojar

Pasatelo por la barva

Komida velada no la kome kual siker barva

Kuando el farinero se sakudo la barva, le sale una bogocha

A poka barva, verguensa

Kayen barvas i favlen kartas

El gato se vido kola i el se vido barva

Ken bavas veye, barvas kata

Ke se sta kemando? La barva de tu konyado61210

barvudo adj.

מזוקן, עבדקן; מטבע של 20 פרנק זהב שעליו דמותו של נפוליאון השלישי

El arador ravudo i lo arado barvudo61680

basho m.

אדם שפל

Basho i malo, shanmaz de los guerkos61690

basho adj. & adv.

נמוך; שטוח; שפל, בזוי, נבזה, נקלה; מרמה נמוכה, מאיכות ירודה

Ken lo suyo kita al merkado, ken avla alto, ken avla basho

Todos s'aferran kon la pader basha

Aze los echos uno en alto, uno en basho

Ay altas i bashas

Mazal basho el ke tenga ke rovar para komer

De enbasho en basho61960

basín m.

סיר לילה; אגן, כלי עמוק

En la kaza del gvir, nunka manka un basin

Malan[y]o basin de oro ke vierte sangre de otro62220

bastante adj.

מספיק, די, למדי, מאוד

Los ke kieren azer todo presto le van a mankar bastante senso62230

bastante adv.

מספיק, די, למדי

Los ke meten tino en sortero, kreen bastante en agorero

Los ke kaminan kon savios son bastante mazalozos62330

bastidor m.

מסגרת רקמה

Ke te vale ermozo bastidor si non puedes teshar un buen amor62610

batal (ebr.) adj.

בטל, חסר מעש, בלתי פעיל; חסר תעסוקה, מובטל; בטלן, הולך בטל, מתבטל; פנוי

Azno batal provecho para el vizindado62900

batido adj.

מנוצח, מוכה, כתוש

Batido kon pishtimal mojado62990

batir m.

כעס, חרדה, מצב רוח עכור, רעידה מרוב כעס/חרדה, אי שקט פנימי

Ken bate la puerta, oye su respuesta63150

batirse v. refl.

שבר לעצמו; היכה לעצמו

El fierro se bate en kaente63330

bava f.

ריר, רוק; בהשאלה: דברי הבל, שטויות

Ken bavas veye, barvas kata

La ke kita bavas de su boka por seguro es muy muy loka

Enbia mokos, resive bavas

Sorver ke seya, bavas ke seya63440

bavajada f.

שטות, הבל, דבר הבל, ריק, הבלות, עניין של מה בכך, דבר פעוט; (המונית:) כינוי לאבר הזכרי

Non tengas fiuzia en bavajadas mete mientes ! Son mentiras koloradas

La mujer kon pokas palavras non avla munchas bavajadas63520

bavajón m.

בטלן, אדם הפולט שטויות ודברים חסרי ערך

El bavajon aze kastiyos en el aire63840

bayat (t.) adj.

ישן נושן, מיושן, לא בתוקף; שעבר זמנו (נאמר על מזון לא טרי: לחם, בשר, גבינה)

Pan fresko kon kezo, pan bayat kon halva, pan duru kon buru i pan yelado kon salado

Kuando merkas zerzavat ke sean freskas i non bayat

Si lavoras por pan bayat todo va salir muy sakat64020

bazar m.

שוק, יריד, בזאר, יריד אזורי; עמידה על המיקח

El peshkado esta en la mar aki azemos el bazar

El kuento de kaza no lo kitas en el bazar

Dos mujeres i una oka azen bazar64270

beata f.

אושר, עונג, נועם

Beyata el aspriko ke onra a su senyor64410

bedahayim/betahayim (ebr.) m.

בית קברות, בית החיים, בית עלמין

Kuando no savemos por ken yorar, yoramos a los movitos de bedahen

Shastre en pies saka en putika tanyedor en bet-ahayim

Si te demandan ke echo azes, respondele shastre en pies, saka en botika, tanyedor en bet ahayim

Bet-ahayim de ambre no ay65080

beklearse (t.) v. refl.

נשמר, נזהר

El Dio me guarde de mis amigos, de mis enemigos me bekleyo solo65260

bela (it.) adj.

יָפָה

Bela ke se eskapa kon paras, no es bela65580

bembriyo m.

חבוש

Kagajones i membriyes son amariyos65650

ben kah uven kah (ebr.)

בין כך ובין כך, בכל אופן, מכל מקום

Ben kah u-ven kah guay de la ija de Yiftah65690

benadam (ebr.) m.

בן אדם, אדם, איש,גבר; ''בן אדם'' - אדם בעל יושרה; אף אחד

El mal non van pur lus dalis - van pur lus binadames

Boka de leon ke te koma i no ojo de ben-adam

El palo salio de Geinam para enderechar al benadam

La para kita loko al ben-adam

El perro es amigo del ben-adam, el gato es enemigo

Ojo de leon ke te koma, ojo de benadam ke no te vea

El Dio ke guadr(a)[e] el meoyo del ben-adam

Al benadam la palavra, azno el palo

Alevanta kavesa de kulevro i no de ben-adam

El ben-adam es de karne i de sangre65840

bendezir v.

ברך, שיבח, הילל

La boka de madre maldize ma su pecho bendize

En lo ke estamos, bendigamos

Ni te maldigo ni te bendigo, bendicha sea la ora ke te lo digo

Lo klaro el Dio lo bendicho

Bivir i bendizir

Selebrasiones i bendizir i nunka maldizir65870

bendicho adj.

ברוך, מבורך, מקודש

Bendicho el Dio ke me kriyo ombre i no mujer

Bendicho el Kreador, ke tala ermozura kreo

Bendichas manos, ke esto azieron

Bendichas tripas de madre, ke esto parieron

Ni te maldigo ni te bendigo, bendicha sea la ora ke te lo digo

Puevlo bindicho - puevlo maldicho

Ken a otros ayuda son bendichas sus aksiones

El bueno de ojo sera bendicho

Un onbre bendicho nunka es maldicho65940

bendisión f.

ברכה

Para el elevo es bendision kuando tokas su imajinasion66240

berahá (ebr.) f.

ברכה

Melda kon saviduria tu tefila i el Senyor Dio te mandara beraha

Ande ay ahadu ay beraha

El Dio ke te meta la braha66330

beratlí (t.) adj. & n.

מי שנהנה מחסות זרה (קפיטולציה) במשטר העות'מני; עומד על זכויותיו ללא פחד; עז פנים, חצוף

En kagon, en beratli66390

berber (t.) m.

ספר, גלב, עושה תגלחות; טרדן

No agas munchos konplimentos porke te yaman el grande berber ke arapa a todos

Si te vas al berber por araparte no le avles muncho porke no puedes eskapar kon el66410

berbil (t.) m.

זמיר; כינוי לילד יפה

Le gusta al azno su gritar komo al bilbil su kantar66510

berendjena f.

חציל

Vende bamias, vende mirindjenas i no esperes a mezas ajenas66870

bestia f.

חיה, בעל חיים, בהמה; חיית טרף; כינוי לאדם גס ותוקפני

Buen pie, buena oreja, siman de buena bestia67100

bevedor/dera n.

שתיין

Ni al kantador digas kanta ni al bevedor beve67120

bever v.

שתה, לגם, גמע; רימה, הערים; נתן אמון ב-

Il ki si mete a bever nu konta los vazoz

El ke beve vin non kota vazos

No digas d'este podso no bevo agua, si no ke t'aogas

Ni al kantador digas kanta ni al bevedor beve

Kon los suyos, komer i bever de enfrente

Melizina para el borracho tiene ke bever muncho gazpacho

Unas paren, otras beven los kaldos

Agua ke no as de bever, deshala korrer

En pozo ke bevites agua, no eskupas

El ke le plaze muncho bever nunka se puede enrikeser

Ya me bivio la sangre

Bever una bota i no verter una gota67590

bezar v.

נישק, נשק; התאים (זה לזה), התחבר היטב

Beza mano ke keres ver kortada

Nunka Djoha bezo la mano, kuando ya la bezo en Tisha be-av

Arrova pitas, beza mezozot

Ken no tiene la ermoza, beza la mokoza67890

bezo m.

נשיקה

Pan i kezo i un bezo67990

Bíblia f.

תנ''ך

Muestra Santa Biblia dainda es mar deskonosida68300

bien m.

רכוש, עושר, הון, ברכה; טוב; יתרון

Non ay bien komplido, ni mal atimado

El bien agudese, el mal entontese

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal

Munchos bienis, muncho dulor de kavesa

El bien i el mal en la kara se veen

Azer bien, topar mal

El ke te va azer bien o se muere o se va de la sivda

Bien de mi padri sto komiendo

Bienes de mi padre tapan mis korkovas

El bien va al bien, i el sisko a la karvonera

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

Aze bien i echalo a la mar

Az bien i no mires kon kien

De akeos ke son igual non digas nin bien nin mal

El Dio mos de bien i lugar ande meter

En ke se le va la kandela del povre, en kontando los bienes del riko

Mas vale bien de leshos i no mal de serka

Eyos tengan bien i mozos tambien

No ay mal ke por bien no venga

Lo ke es por bien ke mos rijga el Dio

En este mundo non ay bien komplido

De bien i de visio perdi el ofisio

Mas vale el hen ke el bien

El ken emprezenta sus bienes en vida merese apiedregado

Mi vezino tenga bien, i yo tambien

Tener bien i lugar onde meter

Bienes son d'este mundo

A ken es de yorar al ke tinia bien i vino en mal68330

bien adv.

היטב, מאוד, למדי; חוץ מזה

Ken bien se kere en poko luguar kave

Bien darsa el sinyor haham, si ay ken ki lu entienda

Bien guadrado, mal bushkado

Karidad bien entendida nunka esta eskondida

Il kaveyo i il kantar nu kaven in el anshuar, ma bien save ande estan

En el mes de Genayo non kanta bien el gayo

Kien bien ata, bien dezata

Kieres pasar bien kon tu vezina? Toma vedra, azela me[n]tira

El ke pensa bien i ovra prontamente, todo su vida va estar muy kontente68400

bienaventurado adj. & m.

אשרי; מאושר, ברוך, בר מזל; תם, באירוניה: טיפש

Sokrat se topava bienaventurado kon todos sus bienes estava kontentado68420

bienaventuransa f.

אושר, ברכה

Topas la verdadera bienaventuranza kuando deskubres en el Dio la esperanza68550

bienfezensia (fr.) f.

גמילות חסד, צדקה

Sedaka i bienfizensia enaltese a la nasion68670

bienvenido! adj.

רצוי; ברוך הבא!

Bien venido seas mal, si vienes solo68740

biervo m.

מילה

La vera instruksion es un majiko biervo, si la tomas kon buenas se aze tu siervo69110

bilancho (it.) m.

מאזן

El avanso aze buen bilanso69330

bilibiz/bilibizes (t.) m. pl.

גרגרי חימצה (חומוס) קלופים וקלויים

Asta ke disho belibizes se serro el charshi70170

birmuelo m.

לביבה, סופגניה; מאפה חלבון ביצה; מאפה לפסח; רקיק

Menta al bueno, apareja el bermuelo70400

biskocho m.

תופין, רקיק, כעך

La vida es un biskocho, ken se lo koma krudo, ken se lo koma kocho

El eskaso todo lo ke kome lo aze biskocho70910

bivdo/a n.

אלמן/אלמנה

Despues ke la bivda se emprenya, serra la puerta

Maldision de bivda, lagrimas de guerfanos no aparan a bueno

Ken no kreye a la bivda, ke le se aga el marido viajador

Pisho de bivdas

Yoran las bivdas, yoran las bien kasadas70960

bivir v.

חי, התקיים, גר; ניהל חיי הוללות

Bivir i bendizir

Biva el buen devdor i el arekobdador

Bivir i deshar bivir

Bivir un dia mas - ambizar una koza mas

El ke bive kon esperansa, muere kon shushulera

El ke bive esperando, se muere en kagando

Biva la gayina, biva kon la pipita

Kuando bive el mundo kuando bivo yo

Ke bive el riko, para ke non se muere el prove

Fuy de una ora mala biviras mil anyos

Ken se kaza kon amor siempre bive kon dolor

El ke mira a la djente nunka va bivir kontente

Ken mira a la djenti, non bive kontente

La vida eterna pertenese al ombre ke bive en el prezente

No se puedi bivir d'amor i de agua klara

Si non tienes ganas de reir non tienes el gusto de bivir

Kale kerer al aboresido para ke te biva el kerido

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal

Kudiado ke desho Malkuna, ke djuro de no bivir

Ande no ay medko, ke no bivas

Kon la mujer bive komo el gato i el perro

Ken bivi esperando, muere kantando

El viejo kere bivir para ver i sintir

Asi bivan mis pulgas

El onbre muy selozo non bive kon repozo

Lo ke non pari non biva

Bivir dias para ver maraviyas

Kale komer para bivir i non bivir para komer

Los ke dezean muncho bivir tienen ke meldar i eskrivir71050

bivo adj.

חי, מלא חיים; ער, ערני; תוסס,שובב, עליז, זריז; פיקח, מבריק; בוהק

El muerto no save nada, todo es para el ojo del bivo

Al lado de un muerto - miter i a un bivo

El muerto no aze el echo del bivo

Non se enkontro mas en la rejion de los bivos

El ojo del bivo se incha kon un poko de tierra

Ni para bivos onrar, ni para muertos abidugar

Todo es para el ojo del bivo71480

blaho adj. & n.

ולאכי, רומני; גוי

Al kazalito medio blahito

Me arrepenti de blaho a turko71860

blanko m.

פחם (בלשון סגי נהור : ''לבן'');''לבנים'' ''אספרוס'' - כסף

El ke esta sin blanka, todo todo le manka71870

blanko adj.

לבן, צח, צחור

Paras blankas para dias pretos

El banyo tiene djura ke al preto no aze blanko

Non puedes apartar de preto a blanko si del arba veesrim estas manko

Vites al azno, ni preto ni blanko

Ya vino el de la vara blanka i kolorada

Alta i gorda ke me krie el Dio, blanka i korelada ya me ago yo

La komio komo el pan blanko

Blanko komo la nieve72500

boda f.

חתונה; בהשאלה: דבר מה בלתי נעים

Lo ke no se aze en la boda no se aze en ninguna ora

Arrazgo el gato la noche de la boda

Ni novia sin sejas, ni boda sin keshas

Dingun perro no se fuye de la boda

Ken tiene la mujer ermoza ke no vaiga a la boda

Presto se rije la boda en la kaza de el riko

Dame la onra, komete la boda

Toda la boda de manteles

A boda ni bavtizado, nunka vayas sin ser yamado

Un poyiko - para la boda de Mushiko72980

bogchá (t.) m.

חבילה, צרור; חבילת מגבות ושאר צרכי מרחץ; חבילת בגדים ישנים; עטיפת/מעטפת החבילה

Kuando el farinero se sakudo la barva, le sale una bogocha72990

bogo/bogó (t.) m.

צרור, חבילה; עכוז (אחוריים)

Bogo de banyo kumplido

Djoha yevava bogos al banyo, los suyos los dava a yevar73200

boka f.

פה, לוע

De boka a boka va asta Roma

Boka despipitada

Boka ke dize no, dize si

Boka dulse avre puerta serrada

Boka dulsi, djenti di oro

Dame una boka en prestado

Kada boka kere su sopa

Boka de leon ke te koma i no ojo de ben-adam

La boka de madre maldize ma su pecho bendize

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

El amor es komo ablilris, entra por la boka, sale por la naris

De tu boka a los oyidos del Dio

Kuando uno avla, serra tu boka i avre tus oidos

En boka serrada no entra moshka

Mas vale kaer en un rio furiente, ke en bokas de la gente

Munchas manos en un plato presto lo meten de boka abasho

Abastese sopa para tanta arremo boka

El ojo kome mas muncho ke la boka

Al azno vistieron rozas, echo la boka i se las kumio

La boka le va komo el kulo de la patika

Bokita de miel, korason de fiel

Guay de djente ke ablan lashon hara kon sus bokas espanden avoda zara

Boka kon boka, s'avre la gola

Por la boka se keinta el orno

Kien es la loka? La ke se alava kon su boka

Al misherikon no le keda pipita en la boka

Asukar en la boka non ayuda si tu korason es amargo

Miel en la boka guarda la bolsa

Ni ajo komi, ni la boka me fiede

De dizir fuego, la boka no se kema

Kita todo kulevras de la boka

Kita todo perlas de la boka

La ke kita bavas de su boka por seguro es muy muy loka

Ken t'aharvo? Tu boka

El bostezo va de boka en boka komo el vino de bota en bota

Boka tiene i no avla

La boka aze, la boka dezaze

Tu boka ke kome miel

No eches la boka al negro

El shal i el baile i la boka al aire

Solo se enkasho en la boka del lovo

A papo ke keres, a boka ke demandas

Todo se aranja kon boka buena

Tiene boka de iris

Tiene boka de pinyon74170

bokado m.

נתח, ביס; שוחד; הצטננות

Un bokado, un dukado

Bokado grande engluta, palavra grande no kitas de boka

Desde ke kazu, bukado dulse non komiu

Al des.henado le kaye el bokado

Kome bokado grande palavra grande no avles

Kuantos bukados kaven en la tripa i uno mas

Un bukado manko - una lus mas74540

bolado adj.

שאיבד את ראשו, נואש; נפעם משמחה

Dia nuvlado, dia bolado74630

bolar v.

עף, טס, ריחף, עופף, פרח; נמלט במהירות; נפטר (באירוניה)

Esta bolando en los averes

Dame alas para bolar74730

bolarse v. refl.

התעופף; הסתלק במהירות, נעלם במהירות

Se bolo el sinyor rey75030

bolsa f.

שק, שקית; ארנק, חריט; תיק, אמתחת; גביע נייר; פגם בבגד, גזרה פגומה

Si tu bolsika esta sin paras adio amigo vate atras

Bolsa sin dinero yamalo kuero

La bolsa del riko se vazia i la del prove no se inche

Muncho bien te kero, la bolsa no me tokes

Kuando la bolsa esta vazia non vash a topar munch[a] manziya

El ke tiene kuatro i gasta sinko, no tiene menester bolsa

Buen pagador, patron in bolsa ajena

Miel en la boka guarda la bolsa

Amigos i ermanos saremos, ma a la bolsa no tokaremos

Kuando vazian bolsas por maasim tovim los buen proves se gozan en los moadim

Azer sedaka nunka mengua la bolsa

Sin bolsa yena, ni ruvia ni morena75320

bonbón (fr.) m.

סוכריה; ילדה/בחורה חיננית, נעימה, אלגנטית; משהו יפה

En ora de pleto - non se da bonbones75460

bonete m.

מגבעת, מצנפת; מצנפת רבנים

Este mundo es un bonete, ken lo kita, ken lo mete

(Kanta)[konta] kavesas, mete bonetas75570

bonora f.

שעה טובה

Siete vezes de keda en bonora, shabat de tornaboda75660

bora (gr.) f.

סערה; כעס אלים

Si todo viene en su ora tienes ke espantarte de la bora75800

boreka (t.) f.

בורקה, סוג מאפה במילוי גבינה, בשר, חצילים וכו'

Amanyana la noche komeremos la burreka75960

borracho adj. & n.

שתוי, שיכור, מבוסם

El borracho avla a su kerer

Guadrate de djudio riko, de grego buracho i de turko prove

La bota yena, la mujer borracha

El meoyado lo pensa, el borracho lo dize

El loko fuye del borracho

Antes ke me yamen burracho, me apego a la pare

Melizina para el borracho tiene ke bever muncho gazpacho

No te burles del borracho, te viene a la kavesa

El borracho i el loko lo dize todo76010

borrachón adj.

אלכוהוליסט, שיכור, שתיין

Borachon ijo d'un otro76241

bostandjí (t.) m.

בעל הבוסתן, בעל גן הירק

Al bustandji no le puedes vender pepinos76290

bostejo m.

פיהוק

El bostezo va de boka en boka komo el vino de bota en bota76370

bota f.

מגף; גיגית, חבית, תיבת לחם, אגן, אמבט; רחצה באמבט; חנות גדולה

La bota yena, la mujer borracha

Ma el ombre bolto komo el vino en la bota

El bostezo va de boka en boka komo el vino de bota en bota

Buen vino en negra bota

La kriatura bolta komo el vino en la bota

Gota a gota se inche la bota

Bever una bota i no verter una gota76580

botón m.

כפתור; ניצה, כפתור-פרח

El shastre ke te kuzio los kolchones ke te kuzga los botones

Ditenti buton, asta ke te vas ande el patron76770

bovedad /bovedá f.

טפשות, אווילות, טמטום, חוסר דעת; איוולת

Le vijito la boveda

Al harif le vijita la boveda

Riza a la boveda

Si uno se engrandese kon bovedad non ay serum kontra esta enfermedad

Si la bovedad mus pasa el ''sehel'' para ke se kere76910

bovo m. & adj.

טיפש, אוויל, פתי, תם, חסר דעת, מטומטם, שוטה, רפה שכל

Ke karar de ermoza es alguna este karar de bova es

Si el mundo fue echo por bovos porke no mos devoran los lovos

Ni bovo ni loko, ni uno komo el

El ke mira i piza en el lodo toda la djente saven ke es bovo

Keres matar al savio metele un bovo al lado

El doktor non puede dar preskripsion para el bovo i el ladron

La mansevez es una vez, el ke no se la goza, bovo es

Kuando topas un medio bovo, toparas un entero bovo

Es mas fasil de kurar un bovo ke topar kura para un loko

Ken se puede enkuvrir del Dio? El bovo dize, solo yo, solo yo

Non ay buena repuesta para bova demanda

Lokos i bovos a la timarana

Luvia de bovos

Al bovo i al loko asegun le da

Algunas vezes es bueno de jugar komo el bovo

Si en raki gastas dinero sos ombre bovo sin meoyo

Se aza del bovo i del loko77060

boy (t.) m.

גובה; מידה, גודל, ממד, שעור, קומה; גיל

Boy di griyo ma boz de marinero

Mi boy a las kayadas mi yo a la meshkita

Kada uno se estira, al boy de su kolcha

Chiko de boy - grande de aferedji77160

boyá/boya (t.)

צבע; איפור; עצב, סבל, יגון, צער

O kadar para o kadar boya77280

boyadear (t.) v.

צבע, סייד, כיסה בצבע; הכתים; שינה דעה; גרם סבל

Los malos kristianos mos dan munchas dolores, boyadean judezmo kon pretas kolores77480

boz f.

קול, קול בהצבעה, צליל, טון

Boz de perros no se va a los sielos

Boz de griyo, boz de marinero

La novia eskondida, la bos en la meshkita77780

bozdear (t.) v.

קילקל, השחית, בילה

Por poka levadura se bozea la masadura

Por una moshkita se bozea i se gomita

Buzeyo un yardan por azer un kandelar

El mal avlar, bozeya kaza

Kuando vas a buziar tanit, non lu buzeiis kun ravano pudrido78040

braga/bragas f./f. pl.

תחתונים, תחתונים ארוכים, מכנסיים תחתונים רחבים לגבר

Las bragas no se save atar, kazar se kera

Ken no save vistir braga los chikures le azen yagas

Ham Avram Aldoshas, ke tiene las bragas floshas

Dos kulos en una braga

Ken si pisho en mis bragas?78200

brageta f.

פתח מכנסים, ''חנות''; תחתונים עם קישורים בקרסוליים

Amor i pezates (pezetas) i fuersa en las bragetas78340

braso m.

זרוע; ענף, סמוכה

En los brasos de su padre, en pechos de su madre, komo la roza kuando se avre ansi asemeja el ombre

Si datis la mano, ti toman i el braso

Si es la mi ija venga en los mis brasos78630

braza f.

גחלת, גחלים

Ande kaya la braza aya se kema

Kon chika braza se ensiende una kaza

Se kema komo una braza

Buena kaza, buena braza

En kada kaza ay una braza79240

briyar v.

זהר, הבהיק, הבריק, התנוצץ, נצץ; הצליח כלכלית, חי ברווחה, זרח מעושר/סיפוק/רווחה (גם באירוניה); תאם

Todo lo ke briya no es oro79670

brusha f.

מכשפה, ''מכשפה'', מרשעת, אשה דוחה במראיה

No muera bruja si no desha bru[s]ha

Se kazo el guerko kon la bruja80330

buen adj.

טוב (צורה הנאמרת לפני השם)

El buen vino asta la fiesta

Lagrima en el ojo, sinyal de buen korason

El buen pagador es patron de bolsas ajenas

Keresh tener un vero amigo, toma haver un buen livro

Aspera muerto, vos kontare un buen kuento

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal

Eskucha a los viejos, saven dar buen konsejo

El ke es buen pagador, nunka sale devdor

El pedante nunka es buen profesor

Buen vino en negra bota

Buen abogado nunka es barato

Buen korason aze buen karakter

Kien tiene buen vezino, tiene buen destino

Biva el buen devdor i el arekobdador

Devda, buen dia no espera

Mal pagador, buen rikavdador

Ken tiene buen vizino se anbeza buen dotrino

Buen zahou tengas80400

buenas f. pl.

'טובות''

Lo ke se aze kon las buenas, no se aze kon las negras80520

buendad /buendá f.

טוב לב, נדיבות לב, חמלה, אדיבות; תמימות; טובה, מעשה חסד

Kuando azis bundad a la djenti non asperis paga

Si non puedis azer bundat, a lu menos kita palavra buena de la boka

Ya basta le veluntad ke keris azer bundat80590

bueno adj.

טוב, טוב לב, נדיב לב, רחום, נעים, ישר

Kon buena djente lo digo, uno yevaron, uno trosheron

De vez ke vengo yeno, so marido bueno

Kuando ay dar sos bueno

El dinero aze lo malo bueno

Kada uno es el mas bueno mediko de si para si

Emprestimo bueno no ay

Erash maridu bueno, kuandu viniash yeno

Al marido bueno un kuerno, al malo tres i kuatro.

La pera buena se la kome el puerko

Non ay buena repuesta para bova demanda

Para el bueno todos son buenos, para el malo todos son malos

Buena es la novia siega de un ojo

Pensa lo negro, ke te venga lo bueno

Esfuegra ni de barro buena

Ande se ateman los buenos dias

Buena kaza, buena braza

El ke no se siente no viene de buena djente

Kovra buena fama i echate a durmir

Buenas oras tengan los gevirim

Alma buena, meza puesta

El dia bueno echalo a la tripa

Buena komo el pan80660

bueno adv.

היטב, בסדר

Il kolorado kon el vedri le va bueno (=Il kolorado kon el preto es maskara)

Ken aria ultimo, aria mas bueno

Algunas vezes es bueno de jugar komo el bovo80760

bueno m.

טוּב, טוּב לב; טובה

De lo bueno i lo mejor

Kien no save de avuelo nunka save de lo bueno

Kanta gayiko para bueno

El ojo kere ver bueno

El muncho pensar no sale a bueno

Bueno viene de mano del bueno i malo viene de mano del malo

Ken avla bueno, bueno ke tenga

En bueno kontarlo

El bueno kon el malo i el malo kon todos

Aze bueno i no mires ke es ajeno

Azi bueno, para ki topas bueno

Ken non konose avuelo, mankura de muncho bueno

Aze bueno i echalo a la mar

Mas vale un malo konosido ke un bueno por konoser

Kamina kon buenos i te aras uno de eyos80890

buey m.

שור

El buey lo eskorno, al mas buen lugar lo echo

El boi i la oveja, todos la mesma konseja

Mejor yantar de verdura i sin pasion ke bue(y) engordado kon aborrision

Mos komimos el buey, por los kuernos ke no kede81330

bula (bulg.) f.

אשה מבוגרת בת העם; גברת, בעלת הבית; גיסה; אחות גדולה; באירוניה: דודה; גברת, מטרוניתה

Ver a la bula de baldes81430

bulanderear (t.) v.

עורר בחילה/סלידה, הבחיל; העכיר; בילבל, עורר חשד, זעזע

La moshka no mata, ma bulanderea81690

bulisa f.

גברת, מטרונית, אשה כבודה, גברת; בעלת בית זקנה, אשה מבוגרת; רעיה

Kuanto keres bulisa, yevalo a kaza

Kayades Bulisu, ke es la salud81790

bulto m.

תפיחה, גוש; גידול; גוף בעל קווי מתאר מטושטשים; דבר מה גס, מכוער, מכוער למראה

Un bulto de chimineya

Un bulto de mursa82050

burakado (port.) adj.

מנוקב, מחורר

Una vazia i otra burakada

Sho i mo i tifsin burakado

Tiene ojo burakado82190

burako (port.) m.

חור, נקב, חריר; פתח

Ken se mete al burako, siente su negro fado

El Dio mos guadre de vizino malo i de aire de burako

Raton ke tiene un burako, presto lo kaptura el gato

Kere saver el klavo i el burako82530

burla f.

צחוק, שחוק, לעג, משובה, לגלוג, לצון

Di la burla no se eskapa ama si enkampa

El kagalon kita burla del pishalon82590

burlar v.

לעג, לגלג, צחק ל-; פלירטט

Si me vites burli, si non, kon eyo me kedi82600

burlarse v. refl.

התבדח, הלעיג על, לעג ל-, שם ללעג, התלוצץ, חמד לצון

No te burles del borracho, te viene a la kavesa82880

bushka f.

חיפוש

Kuando mazal no ay, ventura ke buska?82950

bushkar v.

חיפש, ביקש

Al ke bushka de matarte, madruga i matalo

Kuandu uno bushka mas de lo ke merese, pierdi i akeyu ke li davan

Ken bushka al padre, topa a la madre

El ke bushka panasea es pekado i manzia

Bushkando un sapato, topi un raton

Tomame kuando me veyes i no kuando mi bushkas

Meta dos piezes en un sapato i la ventura va bushkala

Bien guadrado, mal bushkado

Kuando el merkader kevra, bushka defteres viejos

Non es el ombre ke lo kulpa sino la mujer ke lo bushka

Si el mazal kale yir a bushkar, sapatos de fierro tienes de akargar

Anshugar i kontado te puedo dar la vintura es a ti a buskar

Los ojos pedri, las pestanyas vo buskar

Las mulas fueron a buskar kuernos, vinieron sin orejas83140

butika f.

חנות

Si botika avrites kortate todos dos pies

La butika traya kaza i la kaza no traya butika

Shastre en pies saka en putika tanyedor en bet-ahayim

Si te demandan ke echo azes, respondele shastre en pies, saka en botika, tanyedor en bet ahayim

Afuera de esto, la botika entera83460

buyir v.

רתח; הרתיח; בהשאלה על מעיים: בעבע (גזים)

Oya de muchos no buye

En todas las kazas buyen lapas, i en la mia kalderadas

A la papona no le buye la oya84510

chamur/chamura (t.) m./f.

בוץ; כינוי לאדם בלתי נעים ווכחן, אדם פחות ערך

En el chamur ke lus est[r]uyas84670

chanakita (t.) f.

קערונת, קערה קטנה

Ande van platikos boltan chanakitas84700

chanta (t.) f.

תיק, סל, ילקוט, מזוודה קטנה, תיק יד, תיק קניות

I en la chanta del prove se puede topar un juvayer85420

charshí (t.) m.

שוק, יריד, בזר, רובע המסחר

Asta ke disho belibizes se serro el charshi85760

chay (t.) m.

תה; נהר

A la ora del chay nos deskalsamos86110

cheminea f.

ארובה; אדם המעשן בלי הרף

Un bulto de chimineya86480

chibuk (t.) m.

מקטרת; נרגילה; פומית לסגריה; טבק

Un baruh aba klaro i un chibuk tapado87070

chikito m.

עולל, תינוק, ילד קטן

Chikitos i mamantes, el Dio alevantes87130

chiko adj.

קטן

El ke s'echa kon chikos s'alevanta pishado

Chiko fue, ya se amato

Chiko de boy - grande de aferedji

Ni al chiko digas echate - ni al grande alevantate

Chikos i grandes komo los djidios de la kaye

Anke todo en siendo chiko parese linpio, el elefante aun ke es grande es suzio

Kuando s'enrikesa el ijo del ombre se la aza la kaza chika, la mojer feya

La mujer i la sardina mas chika, mas fina

El peshkado grande engluta al chiko

A vinya grande sesto chiko

En la guerta grande yevate el sesto chiko

Por kontra a la guerta chika yevate el sesto grande

Kon chika braza se ensiende una kaza

Novia chika, novia grande, talamo kere

Kriyos chikos, ansias chikas ; kriyos grandes, ansias grandes

Respekta al chiko para ke respekte al grande

Al deavlo se vaya, de chiko fin grande

Haragan en chiko, ladron en grande

Kuando los kriyos son chikos es mashkar fierro

Echa el pese chiko para aferar el grande

El mas chiko kaveyo aze su solombra87240

chikur (t.)

שרוך נעל, שרוך תחתונים; סוג של מאפה ספירלי

Ken no save vistir braga los chikures le azen yagas88311

chivayer (t.) m.

אבן יקרה

I en la chanta del prove se puede topar un juvayer88630

chokal m.

סיר לילה

Los maridos ke veyan en el chukal88770

chop (t.) m.

זבל, אשפה; קש ותבן; העלאת גורל (במשיכת קני קש)

Los ke son muy miop todo echan al chop88840

chorbá (t.) f.

מרק, מרק אורז

Djoha le dieron chorva, se metio a yorar

Ken se kemo en la shorba, asopla en el yogurt89050

chorro m.

זרם, שטף, זרם מים; פריצה פתאומית ועזה של נוזלים

La persona nase kon yoros ama lo enteran kon chorros

Si paz en kaza manka, el chorro de amor manka89340

chuflar v.

שרק, צפצף; שתה מלוא לוגמיו

El ke paga - chufla89380

chuflete/chuflet m.

משרוקית, צפצפה

Si das el aspriko, tane el chufletiko

El mundo es shuflete, ken lo tanye, i ken lo siente89400

chufletiko m.

משרוקית קטנה

Si das el aspriko, tane el chufletiko89810

chupar v.

מצץ, ליקק, לקק; לגם משקה אלכוהולי ברוב חשק; נישק

Es chopar los dedos de los piezes

Ken toka miel se chupa los dedos90090

churuk (t.) adj.

רקוב, רעוע; נכה, בעל מום, קיטע

No se pize en tavla churuk90380

dada f.

מכה,סטירה, חבטה, דפיקה

Estas dadas son tumadas90520

dado m.

קובית משחק; מתנה, נדבה; אצבע

De dados i pedados Djoha kazo al ijo

El mejor de los dados es no djugarlos90780

dainda (port.) adv.

עדיין; עוד, עוד יותר

Nainda no salio de la kashka del guevo

Anke Faro muestro amigo murio, dainda se akodra el buen djudio

La masa del puevlo son ignorante ama dainda se kreen kontente

Muestra Santa Biblia dainda es mar deskonosida

No keto dientes nainda91160

dama f.

גברת, גבירה; אבן משחק בדמקה; מלכה במשחק שחמט/קלפים

Dulses son las damas, ma afuera de sus kazas

La pasensia dama kere bien rijida, porke es una koza ke toka la vida91350

damlá (t.) f.

טיפה, נטף; צינית (שם של מחלה); שבץ לב, שיתוק

A damla, a damla, si azi un lak91750

dantisto m.

רופא שיניים

A ken li dueli el dienti si va al dantis91890

danyo m.

נזק, הרס, פגיעה; כעס, רוגז, מצב רוח רע; שגעון חולף, זרות, מוזרות, אקסצנטריות

El vinagre fuerte aze danyo a su tinaja

Agro huerte se aze danyo de si para si

Ande no ay banyo, no ay danyo

Mi ojo ke no te aga danyo

Il ke desha para manyana topa danyo en el kamino

Non avles kozas ke non saves porke akareas danyo

Un danyo - un sehel

Kada ombre ke prekure de ser djusto i no kauze a ninguno danyo i dizgusto92000

danyozo adj.

מזיק, מועד לפורענות; נוטה להתקלקל

Prejuisios son komo las malas yervas, kresen en abundansia i son danyozas

No seas fuziozo ke sales danyozo

Mucha mujer i gozo es tosigo danyozo

Muncho vino es danyozo, un pokito es savrozo

Todo lo muncho es danyozo mizmo paras munchas92030

dar v.

נתן, העניק, מסר; תרם, נדב; צלצל; הכה; התרחב (בגד, נעל); (כאשר מופיע שם אחרי הפועל:) גרם, עשה

Dame godrura te dare ermozura

Gudruras ke me de el Dio, ermoza me ago yo

Dale ke le daras, guay ke de si no ay, de su mano no ay

Ay dar, ay saludar

El Dio la dio, el Dio la tomo

Dalelde a Sara, ke venga mi sira

Kuanto mi dash por yir i vinir

Ken da poko, da de la alma

Dientes de kavayo ke tenga, igine no le vo dar or azer esto

El konsejero da konsejo para mal

El ke non da sedaka del todo por seguro es atavanado

Djoha yevava bogos al banyo, los suyos los dava a yevar

Dame alas para bolar

El Dio da barvas al ke no tiene keshadas

Kuandu uno bushka mas de lo ke merese, pierdi i akeyu ke li davan

Mas da el duro ke el deznudo

Lo das enbasho salta komo el karpus

Dame al gato por kompanya

Dar el guevo sin la yema

Ni dar ni haver, ni mujer de mantener

Kontentate kon la parte ke te dio el Dio

El ken no tiene kreyaturas va yorando se inyerva kon el Dio porke no le esta dando

El loko da, el meoyudo toma

Das al vidro guay del vidro, das a la piedra guay de la piedra

El ke viene sin yamar, no le dan lugar

D'ayi li dio la tos a la gayina

Ken no da kon Israel, peka kon Ismael

Madre i ija por dar i tomar, son amigas

Dame una boka en prestado

Ke karar ke me den, guay de mi ke non tengo

El kavod es de kien lo da, no de kien lo toma

Dami mioyu, ti dare kashko

Ken te dio pachas, te dio mieles

Ken mi dio al padri, ke non mi de al ijo

Damos i damos kon la pendola en la mano

El Dio ke no de ni al perro de la kaye

Le dan el pie kiere i la mano

El Dio da la yaga, da i la melizina

Dami migas ti dare amigas

Kon parientes ke no tengas dar i aver

En tomar i dar es fasil de yerrar

Dar kon las manos, tomar kon los pieses

Ande la da, ande la toma

Donde las dan, las toman

Lo ke me dan ya es viejo

Da onor ke te den onor

Mas vale no prometer ke prometer i no dar

Dar i tomar sale korkova

El mundo esta en dos ruelas, dar i tomar

Kuando ay dar sos bueno93290

dara (t.) f.

שקלא וטריא במשפט; עטיפה

Kaza i karne sin dara no ay93370

darsar (ebr.) v.

נשא דרשה, דרש, נאם, הרצה; נזף ב-

Ke age darshar, ke sega en Tesha beav

Darsha mi ijo ke sea en tisha be-av

Bueno darsha el haham kuando ay ken lo oiga93380

darse v. refl.

התמסר, הקדיש עצמו

Se dio al daul de yorar

En ora de pleto - non se da bonbones

Kon una mano no se da palmas ama kon dos se pueden konfortar almas

Ke te des de pieses i de manos

El selo se dio para los ermanos93750

darush (ebr.) m.

דרשה

Un darush i un perush por una kashka di tarmuz93860

dátile m.

תמר (פרי)

L'agrada tomates i no l'agrada datiles93950

daul (t.) m.

תוף

Se dio al daul de yorar94390

debaldes adj.

חינם אין כסף

Vinagre debalde es mas dulse de miel merkada94400

debaldes adv.

בחינם, חינם אין כסף

Non dize amen debaldes94470

debasho adv./prep.

מתחת, תחת

Debasho de mi manto, al rey mato

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

A dipasho del sielo non ay koza mueva

Kuando muncho marineros salen afuera, guarda tu ija debasho la eskalera

Enriva lisho lisho, adebasho medra i pisho

Nada non keda eskondido adibasho de sielo

La mana esta debasho del alma

Ke se unda adebasho la tierra

Uno en papo, otro debasho el sovako94820

dedal/didal m.

אצבעון

Vaziando la mar kon una dedal

Kavar el pozo kon dedal

A la haragana, kuando l'alguja, kuando el dedal94920

dediko m.

אצבע קטנה

Kayeron los anikos, kedaron los dedikos95000

dedo m.

אצבע; כל דבר בעל צורת אצבע/ממדי אצבע

Apuntado kon el dedo

Lus dedos de las manos non son de la mezma largor

Ken toka miel se chupa los dedos

El ombre detra del dedo no se eskonde

Lo ke vee kon el ojo apunta kon el dedo

Nu lu yames a tu yerno, yerno, si no le metes el aniyo al dedo

Aze los diez dedos kandelas i ni uno no le arlumbra

En kada dedo un marafet

Es chopar los dedos de los piezes

El ken tiene panariz en el dedo se aze pregonero95220

defekto m.

פגם, מגרעת, חסרון, ליקוי, מום, חסר, פגימה

Ken por seguro son los mas savios? Los ke non eskonden sus defektos

El ke non puede guardar el sekreto tiene meoyo malo i defekto

El marido ke a su mujer non tiene respekto, por seguro este onbre tiene grande defekto95320

defendido adj.

אסור, מנוע ; מוגן

Guevo ke mostra puntiko de kolorado, ten tino ke el komerlo es muy defendido96230

deke interog.

למה, מדוע

Di ke vash al hides? por ke va el mundo a la rovez

Deke martes i no un dia mas antes96420

dekolgar v.

היה תלוי ב-; תלה ב-

Perkura ayudarte a ti mesmo, i nunka dekolges de dinguno96690

del prep.

של, מ-

Kitate lo del kashko96760

delantre adv. & prep.

לפני, מול, נוכח, בפני; קדימה, לפנים; בהשוואה ל-

No komas delantre de todos porke te tienen ojo en todo

Ashugar i kontante, todo delantre

Kuando te asentas delantre de savios ten tino i no avres presto los lavios96990

delgado adj.

דק, צנום, רזה, דקיק; עדין, רך; חריף

Non se rompe de delgado si non de godro i mal filado97370

demanda f.

בקשה, שאלה, משאלה; דרישה, תביעה, הפצרה; ביקוש; עתירה, עצומה

Non ay buena repuesta para bova demanda

Antes de azer las demandas, ten tino en todas las vandas

En demandas de djustisia avla siempre la verdad97500

demandar v.

שאל, ביקש, דרש, תבע, ביקש במפגיע

Te espantas de demandar? Tienes miedo de estudiar

Ke steiga en kaza, pan no demanda

El ke demanda perdonansa no se espanta de verguensa

Ken demanda poko es loko

Ken demanda sedaka no se echa sin senar

Fue demandado en la yeshiva de los sielos

Demandando, demandando se va fin Estambul

Akeya madre ke pario kulevros yine demando por eyos

Kontentate di lo tuyo i no demandis nada di otr'uno

Kome la uva i non demandes de ke parra es

A papo ke keres, a boka ke demandas

El ke no kere kos.huegrar demanda mucha ashugar

Antes de komer, demanda si es kasher

Ni peka ni demanda pardon

El elevo demanda, el profesor aklara

Antes de tener katilik kon tu amigo, demanda al Dio Santo ke este kontigo

Un loko demanda lo ke siete savios no responden97630

demanyana adv.

בבוקר, מוקדם בבוקר; בוקר; מחר בבוקר

Kurto le aremos fin a la demanyana

Ken s'alvanta demanyana, se l'espierta el mazal97720

demás adv.

בנוסף ל-, חוץ מ-

La madre es madre, que lo demas es aire97750

demazía f.

עודף, כמות עודפת, מעל הנדרש, יתרה

Lo ke disho mi tia kon su demazia98490

denegreser v.

השחיר, הקדיר; השחיר (נעשה שחור)

El ijo del djudio, krese i enegrese98840

depedrerse v. refl.

הלך לאיבוד, איבד דרכו; נעלם; מת, נהרס, אבד; התבולל

Si se detadre non se depiedre99470

derecha (la) f.

ימין, צד ימין; יד ימין

Lo echa a la eskierda, le sale a la derecha99630

derecho adj.

ישר, צדיק, נקי כפים, הגון, כן, תם לב; ישר, זקוף, ניצב, אנכי; ימני

Derecho komo el gancho

Si keres salvar del sospecho, ten pasensia i veras lo derecho

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

Kara tuerta - ventura direcha

Los ke kaminan en el kamino derecho tienen ke kaminar en kamino estrecho

Lo kue aze la mano derecha, la siedra ke no sepa/veyga99720

derecho adv.

הישר, בקו ישר, למישרין

Asentate tuerto i avla derecho99760

derecho m.

חוק, משפט, חוקה; משפטים (לימודי); מה שצודק והוגן; זכות

el derecho yeva kavesa rota99890

deredor (1) cf. derredor adj.

El ke kere la kol kere i al deredor100280

derrokar v.

הרס, ניתץ, החריב, השמיד, איבד, השם; דירדר, הפיל; אימלל, גרם אסון

La mujer buena fragua su kaza, la mujer loka la derroka

Ken ve el palasio del rey, derroka su kaza100330

dert (t.) m.

עצב, דאגה

Kresen los kriyos, kresen lus dertis100840

desbarasarse v. refl.

נפטר מ-,

Ken amanese presto, s'esbarasa presto101420

desde prep.

מאז.., למן, מ-, מן

Desde ke kazu, bukado dulse non komiu

Desde ke nasio tinya le kresio101470

desdechar v.

בז ל-, זלזל ב-

Piedra desdechada - kavesera de meza101510

desdenyar v.

זילזל ב-, בז ל-

Aunke seas savio i viejo nunka desdenyes el buen konsejo