חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

490 ערך מספר

entrada numero 490

abastar v.

הספיק

le abasto

מצאה ידו

mos abastava!

דיינו!

bastar

62250דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


La paras no me estan abastando (Moscona)

ya abasta i sovra (Nehama)

ya tomo el dupyo de lo meresido; dize ke no le abasta i kiere mas (Nehama)

no me abastan mis males; tengo por agusto los males de la par entera (Nehama)

el Dio ke diga i abasta (Nehama)

abasta ke kite un biervo de la boka para ke sea ovedesido sin tadria (Nehama)

basta mi nombre ke sea de Abravanel! (Nehama)פתגמים Refranes


No le abasta ni hazne del re

Madrasta? El nombre ya le basta

El nombre le abasta, la vanidad lo arrasta

A ken todo basta nada le manka

Ijika kon kavesa de kalavasa dota godra kon mobilia ya basta

Ya basta la veluntad ke keris azer bundatקופלאס Koplas


Ya es bien abastado lo ke aviamos pasado; mandamos a el untado, mashiah de Israel. (El Dio alto)

Haserim son de saver no ay ken los entienda no les abasta a ver para sus biviendas (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


no abastasen para sostener la ambre a ke puedan la djente meldar dos palavras de Ley, (Meam Loez Bereshit)

Ya le abasta i una poka koza, (Lel Shimurim, 1819)

i yo demandi a un haham si savia las prevas komo el Sh.Yit. es uno, i disho ke abastava dezirselo su padre (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

basta ke ayga un poko de buena veluntad se parviene a todo i en korto tiempo nuestra lingua puede rebivirse (manus. Vitali Varon, Const. 1948)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


me sirvio a dar los ranseniamientos por los kualos mi memoria no me avria bastado. (La dam o kamelia)

Eran dos ermanos i solo ke una mirada sovre eyos bastava para azerlo entender. (Banyos de sangre, 1912)

No bastava solo esto: tratava a su sovrina de dezmeoyada i meskina. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Si todas estas deskulpas no abastan, acheto dedikar este livro al ninyo ke fue ay tiempo esta persona mayor. (El Princhipiko, 2010)

Dizde ke el metio el pie en Paris Nantes kreo ke le bastaria de alondjar (estirar) sus manos por topar una situasion dinya de el. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Non viendo ke esta idea en el mundo, i konvensido, kelos fuertes i los enfluentes son los viktoriozos en la vida, i sigun el, ya bastava de kerer por pueder (Nantes, Tel Aviv 1952)

i si todo esto no bastara, dara ls puja del valor de los djelepes a la suma ke estan empenyados (La Epoka, Sal. 1875)

la kashika era de kovre muy simple, kaje ninguna serradura, bastava rempushar fuertemente la tapadura por ke eya se avriera (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Teniendo el desdenyo de onor diziendose ke bastava de ser fuerte i trionfar un dia. (Nantes, Tel Aviv 1952)

esta eksplikasion me bastava i yo no daria mas importansa al echo (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

la opozision de uno o de munchos de eyos miembros de la bursa i reprezentando el kuarto del total de las devdas bastara por mantener el aleshamiento (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


Le respondio el leon ya te basta lo ke entrastes dientro de mi boka en pas i salites en pas. (Hidot de Izopeto)

vino akel kazalino kon el ijiko deskalso, ke merko un par de charas para si i disho ke no le estavan abastando las paras para merkar charikas i para el ijiko (Sipure Sefarad)

Le disho a la mujer: ''Ke es esta lokura mia? No abasta ke mos esta manteniendo, i tambien ke tomi d'el dies duros? Esto no kere el Dio! Dake las paras aki!'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)