חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15810 ערך מספר

entrada numero 15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Se alesho del vero kamino (Moscona)

Si te keren forsar por komer, aleshate de la meza (Moscona)

alesharse de echos/de parientes/de amigos (Nehama)פתגמים Refranes


Si keres alargamiento de yisurim aleshate de los maasim tovim

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazalקופלאס Koplas


disho a Sara ke tu kovdisiado Yits.hak se engrandesio i no embezo servisio de el sielo / andare i le amostrare ke a el Dio fuero / disho: anda sinyor empero no te aleshes / respondio: sea tu korason en el Dio enfiuzianse (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke konoskan la djente ke aun ke era muy ermozo, se alesho de pekado, (Meam Loez Bereshit)

ke siempre se anbeze a alesharse de los visios de este mundo (Meam Loez Bereshit)

i de las kozas ke mos enkomendo ke mos aleshemos de eyas a no azerlas, (Meam Loez Bereshit)

i se aleshen de las averot, (Meam Loez Bereshit)

ni de mitsvot lo taase, ke son las kozas ke deve la presona alesharse de eyas; (Meam Loez Bereshit)

Komo se aleshara asi mizmo de peligros i de ladrones i de haverim malos (Menorat 'Hamaor, 1762)

Se aleshe muncho el ombre de la borraches (Shevet musar, Const. 1740)

los mas negros ke pueden aver en los pilosofim se aleshavan de lo negro porke el sehel lo ovliga (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

se aleshavan de los visios de este mundo kuanto mas podian no se enborrachavan, ke lo tenian por mengua grande de pedrer el sehel kon las manos (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


aleshate de mal vezino, i no te akonpanyes kon el malo, (Pirke avot, siglo XV)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Kuando todas las barkas ke avia en la mar se tuvieron aleshado bastante demaziado asta no ser kaje vistas, Leonidas se kito la kamiza i de una se echo a la mar ayi djusto onde la nave iva a venir. (Leonidas el nadador, 1911)

En Ia kaleja ''Rishelye'' sovre el ponte de San Pier una chika ija bien vestida lo ovligo a alesharse de su derecho kamino ke el sigia kon la fortaleza de un puerko salvaje (Nantes, Tel Aviv 1952)ספרות עממית Literatura popular


Tu no nasites para mi, presto aleshate de mi. (Kalendario de kantigas)

A ke oiga a eya i non se aleshe de eya en veer sus karas, a ke non la deshe de todo asolada. (Sipure Noraot,1885)

De vista se atorno atras i se alesho de eya. (Sipure Noraot,1885)

a la mizma manera komo Danailov, tomo la pinturia en mano, se aleshó, se aserkó, yine se alesho i demando por el presio (Sipure Sefarad)

de nuevo se aserko, otruna vez se alesho i se kedo pensando. (Sipure Sefarad)

los haveres lo kedaron mirando komo se iva aleshando i endjuntos kon el, la ermoza okazion de kitar el pie del lodo i sovre todo Mamo el shashuto... (Sipure Sefarad)