חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

112550 ערך מספר

entrada numero 112550

devda f.

חוב; חובה

azer devda a

להכנס לחובותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


estar en devda kon uno (Nehama)פתגמים Refranes


Devda, buen dia no espera

Mil penserios no pagan una devda

Kien paga sus devdas, se enrikese

Kien apromete, en deuda se meteקופלאס Koplas


diziendo a kojer moneda / de muncho ke no tenia devda / lo aprezo al ke no tenia devda / diziendo kon mal los desnudo (manus. Teza, 1820)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Oyeme buen djidio, de aki endelantre, fin al kavo de su vida, tienes una devda de kiviut a este nasido, de abrevarlo siempre de baldes de tus mijores vinos. (Otniel Hodja, 2002)

topandose en esta pozision, uzado a kontratar siempre emprestimos kon la banka para pagar a su tiempo los kupones de los emprestimos i de azer de este modo una mueva devda para pagar una vieja (La Epoka, Sal. 1875)

el governo non asigurara sus devdas kon veras i rezias garansias, es seguro ke los posesores de ovligasiones pedreran a la fin todo el kapital (La Epoka, Sal. 1875)

yo pagi mi devda al pais i a la sosieta (El Alakran, Tel Aviv 1954)

la opozision de uno o de munchos de eyos miembros de la bursa i reprezentando el kuarto del total de las devdas bastara por mantener el aleshamiento (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


si alguno le vinía la demanyana sin akitarse de la devda de ayer, Yako alevantava el kushín de la siya ande uzava asentarse i le dizia: (Sipure Sefarad)