חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

23170 ערך מספר

entrada numero 23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פניםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Se amostro a la ventana (Moscona)

Se amostro onesto (Moscona)פתגמים Refranes


Amostrate komo amigo en ora mala

Ken mucho se aboko, el kulo se amuestra

El ke dezea azerse onbre tiene ke amostrarse komo onbreשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


guadrame sovre todo de akel falsador / ke se amostra a la kara amigo mijor / i aze atras mano un tal grande mal / ke non lo aria ni un kriminal (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)ספרות תורנית Literatura relijioza


I esto propio se amostro en Avraam avinu, siendo fue tan neeman en todo modo de koza kon el Dio b''h, aunke ainda no estava la ley dada, (Lel Shimurim, 1819)

I la uzansa de Bavel es ke las mujeres estan muy tapadas i no se amostran komo las togarmot i siendo Vashti 'ha-malka era de Bavel uzava a ser muy onesta i muy tapujeada (Meam Loez Ester, Izmir 1864)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)ספרות עממית Literatura popular


La ija, viendo ke el mansevo era ermozo i jantil, se amostró despuesta a tomarlo, (Kuentos, 1986)

Haim se amostro un buen balabay. El savia kitar el ojo de lo ke merkava, todo fresko i lo muhar del kunducho i la karne. (Sipure Sefarad)