חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21700 ערך מספר

entrada numero 21700

ambezarse v. refl.

למד

embezarse kon uno

להתרגל לחיות עם מישהו

embezárse a lo bueno/a lo negro

להתרגל לחיי רווחה/לחיי מצוק

ambezarse el ojo

ללמוד להעריך נכונה את הכמות הנדרשת

ambezarse uno kon otro

להתרגל זה לזה, ללמוד לחיות בהרמוניהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Te ambezates la novedad? (Moscona)

el ombre deve ambe­zarse a lo bueno i a lo negro (Nehama)

ambezate a favlar! (Nehama)

ambezárse la orasión (Nehama)פתגמים Refranes


Ken tiene buen vizino se anbeza buen dotrino

Kamina el karkanyal si ambeza il paladarקופלאס Koplas


ke ansi se lo anbezo la suegra de Moshe Dasa. (Gizados de berendjena, siglo 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke siempre se anbeze a alesharse de los visios de este mundo (Meam Loez Bereshit)

la lingua ebrea no deve de seer mas solo la lingua dela keila, azemos yamar a nuestra manseves de embezarsen el ebreo komo preferan a embezarsen otras linguas (manus. Vitali Varon, Const. 1948)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Kada dia eyos tenian un poko de tiempo apartado para embezarsen a meldar i eskrivir, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Un doktor Palestiniano esta diziendo ke, Hadasa es el mijor lugar de ambezarse los asiertos de salvar vidas, (Shalom, 2007)

Las personas mayores me deskorajaron de mi kariera de pintor a la edad de sesh anyos i no me ambezi a pintar otra koza ke boas serradas i boas aviertas. (El Princhipiko, 2010)

Tuvi, dunke, ke eskojer otro ofisio i me ambezi a pilotar aviones. (El Princhipiko, 2010)

si en las eskolas djudias de la Turkia se adotava el espanyol vero en lugar de el muestro las kriaturas embezarian kon muncha fachilita (La Epoka, Sal. 1875)

Del espanto no se enbezen negro los ke se topan ayi, i eyos tambien ordenan por ke la puerta le sea serrada. (El Djugeton, Const. 1908)ספרות עממית Literatura popular


Hayrolsun! Avia a ver loke te ambezates? - le demando Yako. (Sipure Sefarad)

Me dizia tambi?n ke kuanto ke penara por ambezarsela la orasion entera, la vieja refuzava i mizmo kedava un poko ofensada, diziendole: (Sipure Sefarad)

Ansi fue ke no se izo de dies i ocho anyos ke ya se anbezo kabala(t) maasit. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)