חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

9650 ערך מספר

entrada numero 9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכליתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Aharvado del pedrisko (Moscona)פתגמים Refranes


'Sta aharvada del filek

Fierro aharvado arlumbraקופלאס Koplas


aharvados de espada i kombatidos de saetas (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


si avlara el ombre alguna palavra sera gritado i harvado, (Meam Loez Bereshit)

se tiro de mi la kayentura i tornaron todas mis fuersas en mi lugar, afuera de la vista ke me kedo aharvada, ke restaron mis ojos eskuros fin de siete dias (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Salti en alto komo aharvado por un rayo. (El Princhipiko, 2010)

elas! la deskonsolasion ke siente una persona kuando un amigo o el padre de un amigo viene kruelmente harvado de la temeroza yaga es imposivle a dezirse (La Epoka, Sal. 1900)

en aziendo bien atension i en esforsandome a meterme de lado para no tener harvados los ojos por los rayos del sol, yo vide chikas kriaduras mas chikas muncho de kuklas (bunyekas) ke kaminavan kon lansas en las manos (Guliver, Yerush. 1912)

Vos sosh un ijo de un grande avenir. Sinyor, yo me permeti de siguir vuestras tantativas i fui bivamente harvada por vuestro dirijo en la dezgrasia, ma parese ke vos iriash leshos si alguno vos espandiya la mano. (Nantes, Tel Aviv 1952)

kedi subito harvado komo de un golpe de rayo (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

Luidji katorze ke tenia entonses apenas vente anyos fue muy harvado de la ermozura de esta chika dama (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)