חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31680 ערך מספר

entrada numero 31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

aprometer kampos i vinyas

להבטיח הרים וגבעות

ke apromete?

איזה נדוניה מביאה הכלה?

la azeite de resinya apromete presto

פעולת שמן הקיק היא מהירה (כחומר משלשל)פתגמים Refranes


Kien apromete, en deuda se meteשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


siendo apromete salvasion kumplida. (Gaon, Poezias)

Si su sekreto tu vas a deskuvrirlo, i mos vas a dizirlo, i vamos a batirlo, te damos la palavra, te lo aprometemos, ke vamos a pagarte. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


te dare tu buen presio yo, pago lo ke aprometo.'' (Toledo, Koplas de Yosef)ספרות תורנית Literatura relijioza


I si lo azes por moneda, yo te aprometo por sierto de kontentarte kon suma grande de dinero (Meam Loez Bereshit)

I tanbien Hana izo lo propio i aprometio a el Dio b''h de darlo a su ijo apostadamente por servidor de el Dio b''h, (Lel Shimurim, 1819)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ochesientos mil okas de karvon i por kada sien okas trenta groshes i medio estan aprometiendo de dar (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


No konviene ke le agan bien al rasha aun ke apromete paga muncha. (Hidot de Izopeto)

De aki anbeze el ombre de no azer bien kon el rasha aun ke le apromete muncho presio. (Hidot de Izopeto)

Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)

Yo tengo un sako de muezes i vos aprometo, ke asta ke eskapa de komerselas, yo, a poder de avlarle i darle buenos konsejos, lo vo azer un mansevo penador, bueno para si i para la djente. (Sipure Sefarad)

Si le dize ''i esto es posivle'', deve de inchirle las dos tinajas kon dukados; si dize ke lo ke kont? ''es imposivle'' arishka de pasar solo kon la bolsa ke tuvo aprometido. (Sipure Sefarad)

si el dezventurado se metia a esplikar loke le afito, aprometiendo de tornar las paras kon su demaziado, Yako le respondía kon despresio: (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para fayar la perdita: ke aprometa pr' para shemen la-maor por su alma de ribi Mair luego fayara la perdita, i ke non deshe pasar tienpo muncho siendo ke despues non le aprovechara el neder (manus. Papo, Sarajevo 1840)