חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

94470 ערך מספר

entrada numero 94470

debasho adv./prep.

מתחת, תחת

ayí debasho

בקבר

darse debasho

השפיל עצמו

debasho en basho

צבוע, מתחסד

debasho la kapa del sielo

בכל רחבי היקום

debasho la meza

מתחת לשולחן

debasho mano/debasho a mano

בחשאי בסתר, ''מתחת לשולחן''

estar debasho de otro

להיות כפוף למישהו

kedar debasho/no salir de debasho

לא לעמוד בהתחייבויות/במשימה/בתקציב, לכרוע תחת המעמסה

meterse debasho de devda

להכנס לחובות תוך מחוייבות לשלם

no keda debasho

לא נופל ממישהו אחר, עומד היטב במשימה

tomar a uno de debasho

לשלוט במישהו, לשעבד אותו

adebasho

3090דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Debasho del dominio turko (Moscona)

entrarse debasho la kolcha (Nehama)

entrarse debasho la meza (Nehama)

no se da debasho de ninguno (Nehama)

kedar debasho el gasterio de la balabaya desfazedera (Nehama)

kien save lo ke ay de debasho (Nehama)

kyen se kema debasho lo yeva (Nehama)

debasho de mi manto al rey mato! (Nehama)

no uvo nunka mas kruel debaso la kapa del sielo (Nehama)פתגמים Refranes


Debasho de mi manto, al rey mato

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

A dipasho del sielo non ay koza mueva

Kuando muncho marineros salen afuera, guarda tu ija debasho la eskalera

Enriva lisho lisho, adebasho medra i pisho

Nada non keda eskondido adibasho de sielo

La mana esta debasho del alma

Ke se unda adebasho la tierra

Uno en papo, otro debasho el sovakoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


de Reitron, de debasho de la kuesta del arvoleado (Odisea)קופלאס Koplas


kon sevoyas revanadas debasho de una kasuela, (Gizados de berendjena, siglo 18)

I kriastes a el ombre, todo debasho pozistes (Donme, sig 18)

gran kavod eya tenia de estar debasho de la siya, muncho sar eya sentia de venir a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

i kuando la luna viene debasho de el sol estonses la luna se eskurese, i kuanto mas se alondja la luna de el sol de su klaredad va tomando (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


Non porna ningun gizado debasho de la kama o de el lecho (Shevet musar, Const. 1740)

I fue komo paso Aleksandros toda tierra de Paras debasho de su poder, (Ben Gorion, 1743)

Ansi van a tener el kudiado i el tino en los de debasho de eyos por azer kumplir kada uno a su grado. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

en loke enpesaron a kavakar el monturo oyeron gritos de debasho dela tierra (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

ayi se arrapavan en akel dia i echavan los kaveyos en la lumbre debasho la kaldera (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

ke si afilu avia algun muerto debasho, no enbarasava, ke el lugar vazio estajava i no suvia la tum'a (Meshivat nefesh I , Const. 1743)שאלות ותשובות Responsa


Vini en supito en el kortijo de Moshe Ezra i vide a Rika fija de Moshe Ezra en pie en su eskalera i a Yom-Tov Ezra en pie en el solá de la eskalera chika ke esta debasho de la eskalera grande

el debasho era un viejo de barva amariya dado en la kavesa kon balta (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)

i komo vido el Kara Uglan ke mataron a los sinko djidios, se echo ala mar i estuvo komo sha'a ahat debasho el agua ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Ke vantaje ay a el varon, despues ke muere, de todo su travajo ke travaja debasho de el sol en el mundo el este, (Koelet Targum,1744)

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

i kuarenta armirezes de plata izo debasho de vente las tavlas (Biblia, Const. 1547)

porke komo boz de espinos debasho de la oya ansi rizo del loko. i tambien esto nada. (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


empeso a eskarvar todos los eskondidijos el avrio todos los kashones eskarvo los vestidos i parvino a la fin a topar las yaves debasho del kavesal (El prove doktor, Const. 1904)

debasho del nombre minerales se kompreenden todas las kozas inorganikas (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


La tinia la bolsika debasho de la kavesera. (Djoha ke dize)

Eskalerika le izo debasho de sus ventanas, (Blanka Flor)

Si es por mis kaveyos ruvios debasho de mi tarpos. (Blanka Flor)

Es kolay de avlar de leshos .. Keria tener la fuersa de azerte un vali, para ver si debasho de tu gío el puevlo iva star mijor i mas kontente! (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke la safumeen a eya kon ensensio de debasho de eya asta ke le entre el fumo en su kuerpo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke le safumeen kon soa de perro debasho de eya (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si meteras kal debasho del tendjere del gizado ke sovre la lunbre se kozinara la karne presto (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para un hazino ke no puede durmir: ke tome diente de ombre muerto i ke le metan debasho dela kavesera, no se despertara asta ke se lo kiten el diente de ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para no dormir: si tomaras kavesa de mursiegano por nombrado de kien en veluntas i se lo pornas debasho de la kavesera, ama ke no vea ni ke entienda, no podra dormir todo tienpo ke no se la kitan de ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)