חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

112260 ערך מספר

entrada numero 112260

detrás prep.

אחרי, מאחורי; לפי, כפי, בהתאם ל-

avlar por detrás

לדבר מאחורי הגב, להלשין

de detrás

מאחור

detras de lo seko se kema i lo vedre

מבקשים לתקן את הפגום ופוגעים גם בשלם ובתקין

estar pedrido detrás de uno/una koza

להיות מאוהב ודבוק במישהו/במשהו

ir detrás

עקב, בא אחרי, הלך אחרי; לרדוף אחרי מישהו

kien viene detras de mi ke serre la puerta

אחרי המבול!

me va viniendo detrás

הוא מאוהב בי; רוצה ממני משהו

meter eskova detras de la puerta

להניח מטאטא מאחורי הדלת - כדי שיסתלק האורח הטרחן

por detrás

מאחור

tener un partido detras de si

יש מאחוריו מפלגה התומכת בו

uno detras de otro

בזה אחר זה, לפי התור

venir detras otro

להיות בעל זכות פחותה

adetrás

3460

distrás

125080

tras

469660דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El krio korrio detras de su madre (Moscona)

eskonderse detras de un dedo (Nehama)פתגמים Refranes


Lo echo detras de la oreja

Detras del rey avlan mal

El ombre detra del dedo no se eskonde

La noche mira detras, el dia avla vagar

Enganyado adetras de lo enganyado

Guay del ke va detras de lo perdido

Detras de 'he va vavשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Deshar prime todo detras la espalda (Gaon, Poezias)

Fuye, Ye'hu, fuye! Eskondete detras de este monte! (Papo, Navot)קופלאס Koplas


I luego korria tras del en esa ora; (Poema de Yosef)

Ya vidi ke por sakrifisiarlo sos kapas, toma en su lugar el karnero de detras''. (Im afes, Papo 1894)

Detras de ti mira una vez, porke azesh a la revez? A tu djura ya la savesh. (Donme, sig 18)

Hahamim van airando detras de muestro goel (Donme, sig 18)

por muncho ke fue akavidada i tanbien akondjurada lo echa detras de la espalda i se apega kon la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


Por esto deve el ombre de prekurar a deshar semen detras de el (Meam Loez Bereshit)

'Mas vale kaminar detras de un leon i no detras de mujer por la plasa''. (Meam Loez Bereshit)

i el kaminava adelantre i eya detras; (Meam Loez Bereshit)

I kijo andar asta lugar de ijos de Yonadav ben Rehav i de los shevatim ke moran detras de 'hare hosheh, (Ben Gorion, 1743)

Se alegraron rabi Elazar i rabi Aba, i yoraron i disheron: va kuatrigua, i mozotros iremos detras de ti. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Ke le disheron sus migos i sus estreyeros ke un djudio tenia ke enreinar detras de el i meterse su korona (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

ke oyites detras del perde de los sielos? le disho: oyi ke todo el ken ensembra en segundo tienpo, el shidafon, ke lo yamamos kiragi kema a los ensembrados (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

alos djidios ke los enbie asus kazas i ke los enbineen en kavayos i ke vaigan detras djente a konpanyarlos komo djente grande (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)שאלות ותשובות Responsa


un dia sali de Limios en un kaik i detras salio otro kargado de balamut i ivamos kaminando un kaik detras de otro (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Levantate persige detras de los varones! (Biblia, Const. 1873)

I los varones persigieron detras de eyos (Biblia, Const. 1873)

Ek, el esta detras de nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrandose por las reshas (Biblia, Const. 1873)

Sontraeme detras deti, korreremos (Biblia, Const. 1873)

No esperas ke eya vendra detras de ti ni ke tus kompanyeros te la traen (Tefilat Imanuel, 1924)

I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

i persigieron detras de Yeoshua i se arrankaron de la sivdad (Biblia, Const. 1873)

ma erl no savia ke avia aselada kontra el detras de la sivdad (Biblia, Const. 1873)

mientres ke non eskureska el sol i la luz i la luna i las estreyas, i tornen las nuves detras de la luvia (Biblia, Viena 1841)

Ek, mientras ke tu estas avlando ayi kon el rey, yo entrare detras de ti, i akavare tus palavras. (Biblia, Const. 1873)

I miro detras de si, i me vido, i me yamo. I yo dishe: aki estoy. (Biblia, Const. 1873)

I el fonsado de los Kaldeos persigieron detras del rey, i lo alkansaron en las yanuras de Yeriho; (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


se avrian sovre la frente en los largos trensados i se piedrian de­tras de la kavesa, (La dam o kamelia)

de vista ke vian de enfrente al uno de los dos, estavan bien seguros ke i el otro lo ivan a ver detras, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

sin muncho avlar eyos alevantaron a sus ijo de la kama i lo arrastaron detras de eyos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

El deskonosido ke avia ido detras izo lo propio (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

la gradasion koloka lo ke se dize de tal manera ke kada una koza ke viene detras se enalteska arriva de las primeras (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


L'echare guesos al perro ke non vos se vaya de detras. (Blanka Flor)

Eya se fue de detras por ver si era luzida. (Blanka Flor)

viendo ke la mi vida perdi detras de el, (Kalendario de kantigas)

Hida de los ke deshan lo vaday detras de el safek. (Hidot de Izopeto)

Los krios ampesaron a vinir uno detras de otro. (Sipure Sefarad)

vino el rav i les kito las kadenas de todos los hahamim i se entro el rav enprimero en la nave i detras hueron entrando a uno a uno i salio la nave en medio dela mar (manus. Papo, Sarajevo 1840)

detras yamo al mamzer: taluy, rasha, tame, presto abasha i ayudale a tu madre la zona! (manus. Papo, Sarajevo 1840)

pregunto ayi i le disheron ke el es i ya se va para su kaza, korrio detras i le bezo la mano i le disho el rav: baruh aba (manus. Papo, Sarajevo 1840)