חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1590 ערך מספר

entrada numero 1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

azer aboreser

השניאדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


los ensavanados se fazen aborresér (Nehama)פתגמים Refranes


Lo ke aborresi, akeyo enkampi

La gava el Dio la aborreseשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Amigo eskarso / nemigo deskalso / haver ke es falso / aborrese el Dio (La Epoka, Sal. 1900)קופלאס Koplas


sus ermanos se selaron, enyadieron a aborreserlo; (Toledo, Koplas de Yosef)

tahbulot i ormot munchas azemos todo es ke lo enganyemos, i despues lo aborresemos lo desterramos de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke siendo konosido de djente grande todos se selan de el i lo aboresen (Meam Loez Bereshit)

Viene de esto ke aborrese en su marido i la kadena kolgada en sus gargantas (Shevet musar, Const. 1740)

Ke si era un ajeno lo aborresia asta el ultimo grado, pero siendo es su ijo, la natura de padre lo forsa a ke lo ame de todo su korason aunke no tiene ningun plazer de el; (M''L Kantar de los Kantares,1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


ama el ofisio, i aborrese ser dotor, i no te fagas konoser al kavdiyo. (Pirke avot, siglo XV)

Con quebrantamiento sera quebrantado porque fio estraño, y aborrecien tocantes mano, confiado. (Biblia de Ferrara, 1553)

i aborresieron tierra buena i kovdisiada ke era por la parte de mizrah i se fueron a Bavel ke es Bagdat (P. R. Eliezer, 1876)

i no lo miraron ni en la kara i aborresieron su palavra komo una piedra ke esta enriva de la tierra ke no es kontada por nada (P. R. Eliezer, 1876)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I disho el padre de eya: dizir yo dishe ke aborreser la aborresias, i la di a tu kompanyero; ma su ermana menor, no es mas ermoza ke eya? tomala pues en su lugar. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

tornare vengansa a mis angustiadores, i pagare a los ke me aborresen. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


yo aborresko estas kozas i fuygo de munchas milias de kamino kuando siento semejantes kozas (El prove doktor, Const. 1904)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula: el ke aze seuda i envelunta para saver ken lo ama i ken lo aborrese ke apunte en el panyo de meza una aguja ke kuzieron kon eya tahrihim de muerto i ken ke te aborrese non podra por komer (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para aborreser el vino: ke le den de akeyas aguas ke gotean kuando kortan la parrera ke beva lo aborresera (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kien ke su mujer lo aborrese a el: ke tome el ojo derecho del bezerro i lo keme a el por seniza i ke meskle kon azeite i ke se unte la ama en ora del tashmish i aprovechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)