חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

27410 ערך מספר

entrada numero 27410

anyo m.

שנה

a los eluengos anyos

אחרי מאה ועשרים

al anyo

שנה אחר כך

al anyo el vinien

'לשנה הבאה'' (לעולם לא)

anyos ay ke

כבר שנים ש-, כבר עבר זמן רב מאז

anyos i anyos

במשך שנים רבות

anyos i panyos

הרבה שנים

de mil i haleshentos anyos

עתיק יומין, ישן נושן

el anyo del mabul

ימות המבול, תקופה נשכחת

entrar en anyos

להזקין, לבוא בימים

pan para mil anyos

יחזיק שנים רבות

por anyos

במשך שנים

tener anyos en kutí (t.)

להיות מבוגר ממה שנראה כלפי חוץ

un anyo kon otro

שנה רעה שנה טובהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El chapeo muevo esta pan para mil anyos (Moscona)

Ken en un anyo se kere azer riko, al medio lo enforkan (Moscona)פתגמים Refranes


Los anyos ke da el Dio, no los toma atras

El otro anyo tinia un gameo, este anyo tengo dos

Non mi demandas ke anyos tengo - dimandami komo mi konsiento

Los anyos son para el konsejo, las aksiones para el mansevo

Mas vale mil anyos en la pranga i no un punto en la tierra

Arremenda tu panyo, lu yevaz otro un anyo, arremendalo otra vez, lo yevaz otro un mez

Abolta tu panyo - tura otro un anyo

Pan de ayer, karne de oy, vino de un anyo azen al ombre sano

Moso i gayo, solo un anyo

Pasteliko i banyo no manken todo el anyo

Djoha se fue al banyo, topo de kontar un anyo

Fuy de una ora mala biviras mil anyos

Sinko puntos d'alegria, sien anyos de mala vida

A la edad de 75 anyos se amato la ultima luz

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Solo las paras si kontan - non lus anyos

Una ora de neglijensa kavza un anyo de grande pena

Un dia mantiene un anyo i un anyo no mantiene un dia

Un anyo mas, un meyoyo mas

El ke arrova ael ladron, siete anyos de perdonשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ditas perlas rekojidas antes ocho sientos anyos (Gaon, Poezias)

antes vente anyos ke fuimos matados (Gaon, Poezias)

Meresio a anyos, salud i rikeza (Gaon, Poezias)

Ma kuando vino el tiempo, despues ke pasaron los anyos (Odisea)קופלאס Koplas


Seran anyos siete ke vienen de fartura.'' (Poema de Yosef)

Resivieron los djidios ke en akea via Purim todos los anyos kon gran alegria (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

El ijo ke de 90 anyos eya lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio; (Puertas de veluntad)

Bivas tu munchos anyos, el rey mi amigo, ke eskapes de danyo siempre te bendigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

No tuvimos deskanso asta el otro anyo, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Despues de dias i anyos Israel rikos i sanos se olvidaron de los anyos ke los sako de Misrayim el Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)

me akordo anyos pasados / la forma ke shabatot eran sonalsados (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

tino pozo a azer mas danyo / izo azer dos papeles en un anyo / el papel salio i el kedo enel kanyo / mal tenga ken aze mal al djudio (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo Yosef mansevo de 17 anyos i muy ermozo, podian venderlo por suma grande (Meam Loez Bereshit)

I es mistva de kazar en el presipio del anyo de 18 i no deshar pasar. (Meam Loez Bereshit)

lo ke savemos es ke de los bivos se toma pecha una vez al anyo (Meam Loez Bereshit)

Dame tiempo un anyo o a lo menos 6 mezes, kisas terne ventura de afirmar la mitsva. (Meam Loez Bereshit)

En tantos anyos ke estuvistes en akel mundo, (Meam Loez Bereshit)

ke kuando lo pario a Moshe tenia siento i trenta anyos. (Meam Loez Bereshit)

I ay ken dize ke kuando se krio Adam 'ha-rishon era kuanto un mansevo de 20 anyos, (Meam Loez Bereshit)

ay dos anyos ke le entro un dimion falso en su meoyo de dizir ke el es muestro ermano ijo de muestro padre (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

i ateman sus vidas i sus anyos en la vanidad i lazran i no alkansan nada (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


salto el turko i disho: ansi agora siete anyos, el anyo ke se avrio el sefer del moskof kon el turko (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

i yo se ke este djidio merkava kada anyo peshe salado, komo dies anyos fue en este ofisio (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

yevavamos agora un anyo de Patradjik a Yits.hak kon kezo i se afogo (Devar Moshe, Sal. 1748)

un anyo i medio despues desto resivio kidushin k''r Levi delantre el bahur Moshe dicho i avlo palavra, poko ni muncho (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I suvia este varon de su sivdad de anyo en anyo (Biblia, 1873)

Trezientos i sesenta i ocho livras eran en eya 365 komo kuenta de dias de el anyo, livra en kada dia (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

dia de vengansa para A' anyo de pagamientos por baraja de Sion (Biblia, Const. 1743)

para sienpre ke atersee el ombre sus anyos: tersio en mikrá, tersio en mishná, tersio en gemara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I fue en el mez primero, en el segundo anyo, en el primer dia del mez, ke fue levantado al tavernakulo. ( Biblia, Const. 1873)

I djuzgo a Yisrael en los dias de los Pelishteos vente anyos. (Biblia, Const. 1873)

esto kuantos dias i anyos i tiempos ke se yo del estruyimiento de Yerushalayim, i me entre en esta kaza i ize a mi esta kamareta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i templaron a el templamientos a vando de anyo en anyo, en el dia el este, i trusheron a el prezentes (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Despues de dos mil anyos de un espavoresiente exilo, (La boz de Turkiye, 1948)

el rey Franz Joseph I kedo 50 anyos en el pueder i dirijo su pais. (Shalom, 2007)

Kuando tenia sesh anyos vi en un livro sovre la shara salvaje ke se titulava ''Istorias bividas'', una manyifika pintura. (El Princhipiko, 2010)

El siempre dezeava salir en shena. Kuando era de ocho anyos tiene djugado en el music hall kon un rolo muy chiko. Ma esto non lo kontentava. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

El siempre dezeava salir en shena. Kuando era de ocho anyos tiene djugado en el music hall kon un rolo muy chiko. Ma esto non lo kontentava. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

El Dio no aze monedas aze modos i maneras, ay 23 anyos ke so kazada i no tengo kriaturas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

i esta tresera no asemeja a las dos ke ya se izieron de 4 a 5 anyos. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

El djuzgo kontinuo 47 anyos, 9 mezes, 3 semanas, 5 dias i unos kuantos puntos. i en todo este tiempo, el konvertido estuvo eskondido debasho de una siya, sin pueder respirar i sin ver luz de bivos, no kere dicho ke ni komio ni bevio. (El Djugeton, Const. 1908)ספרות עממית Literatura popular


Anda por paz, ma kon tenay ke non te detadres mas de un anyo (Sipure Noraot,1885)

Danailov se aserko por ver si la pinturia yevava firma i el anyo en el kual fue echa, después se alesho i la kedo mirando kon los ojos medio serrados, (Sipure Sefarad)

Paso kuanto un anyo. Los haberes ke vinian de este vilaet eran mas de buenos. (Sipure Sefarad)

Al anyo, los parientes se fueron a Samakov porke Dona ya avia entrado en el mez i iva ser primiriza. (Sipure Sefarad)

asta ke los ermanos se lo avinieron de tom?rselos a los viejos en sus kazas un anyo Persiado i uno Daniel. (Sipure Sefarad)

i lo tenian por hen esto kada anyo kon goral a ken le kaiya el mazal i no pudieron de baldar esta gezera kon moneda de ninguna manera (manus. Papo, Sarajevo 1840)

un anyo echaron goral i kayo el goral al ijo del rav de la sivdad, i era mansevo regalado de su padre yeno de Ley i mitsvot i hasid i kumplido en todo, i pertenesia a kunplir el lugar de su padre (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula i guardamiento alavado por todo el anyo en Hanuka en kada noche kuando ensiende las hanukiyas ke diga ''vi'hi noam'' 7 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)