חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10270 ערך מספר

entrada numero 10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

aire bolador

רוח חזקה

aire de indriz (t.)

רוח פרצים

aire yelado

רוח צפונית

aires de marina

מגדל פורח באוויר, דברים בלי בסיס, תכניות שאין מקיימים

amasar/arekojer aires

לרעות רוח, לבנות מגדלים פורחים באוויר

dar aire de

נראה ש-, נראה מוכן ל-

darse aires

''לעשות רוח'', להתנפח מרוב חשיבות

echar al aire

לזרות לרוח, לבזבז

es un aire bolado

שראשו בעננים

favlar al aire

''קול קורא במדבר'', לדבר אל העצים והאבנים

ganar de los aires

להתפרנס מתשרים ושירותים קטנים

kedar en el aire

''לפסוח על שתי הסעיפים'', להשאר תלוי באוויר

la notisia tomó aire

הידיעה פשטה ופרשה כנפיים

no me tiene aire

אינו מוצא חן בעיני

tener el aire

לדמות ל-

tener el aire de un rubí/honachí

נראה עלוב ומסכן, לבוש סחבות

deshar todo al aire i al sol

להזניח הכל (בית, עסק, עבודה)

el aire de una kantiga

לחן השיר

embabukarse de/kon aires

הונה/השלה את עצמו בדברי הבל

mantenerse kon aires

"לחיות מהאוויר"

se lo yeva el aire

הוא כה קטן וצנום עד כי הרוח יכולה לשאת אותו

sin tener el aire

בסתר, לא בגלוי

tener aire

להיות נעים למראה

tener aire de/dar aire de

נראה שהוא מוכן ל-

tener el aire a pupa

ליהנות מרוח גבית (עזרה)

tener el aire de uno

לדמות למישהו/משהו

aero

5160דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


salir a tomar aire/un poko de aire (Nehama)

guádrate de aire de kaleja i de pedo de vieja: (Nehama)

airear la kaza/airear las kamas (Nehama)פתגמים Refranes


El aire i la luvia arasto seko i vedre

Aires de marina

Aire, yevate esta arina!

Mujer, ayre i ventura en un estado poko tura

El shal i el baile i la boka al aire

El Dio mos guadre de vizino malo i de aire de burako

El Dio mos guadre de pedo de vieja i de ayre de kaleja

El sol me marea, el aire me shashea

El bavajon aze kastiyos en el aire

La madre es madre, que lo demas es aire

Al loko i al aire dales kayeשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


entornadas de enzinos i de aire delisiozo. (Gaon, Poezias)

i de el oriente un aire delgado (Gaon, Poezias)

ekspuesto al aire por ke algun perro (Gaon, Poezias)

I una boz grito en el aire: ''Tembla malino! (Papo, Navot)

yevado en el aire sovre las alas del viento. (Papo, Navot)

vasta la yevan, liviana ansi ke el soplo del aire. (Odisea)

Nos das los envigorantes aires las tempestas / ke los desho azer mis karas koloradas / i mi alegria es dulse komo la de fiestas / i mi korason late un kante de enamoradas (La Amerika, 1917)

porke non estiende su braso poderozo / i los esparze en el aire komo polvo? / porke non se avre la tierra kon gozo / i los aze despareser dientro el lodo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


Kon aires i vientos se desvanesio kaje ke le paresio ke un andjel lo asota bien le va derrota (Purim, De-Fes, sig. 18)

kara de muncha shehina ke el Dio mo lo guadre / de verlo kon el kalpak ke le dio mas donaire / parese un aire a senyor Yehezkel / ke biva este i akel / no veamos faltura / de su sonbultura (manus. Teza, 1820)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


porke el yesod del agua i fuego i aire, aun ke son tres yesodot altos, todos estuvieron dekolgados, (Leket 'ha Zo'har, 1855)

i avia aire fuerte i le alevanto las aldas de el vistido i se vido el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)שאלות ותשובות Responsa


en esto ke kedo un poko el aire izimos velaz, no kaminimos sinko, sesh milias de mar i mos aferro otra vez la fortuna, mas fuerte de antes (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

i estava unflado [...] i por ser el aire ke era kuentra no se pudo aboltar el barko para sakarlo, ke si tenia ocho o dies grosh akometia alo kaikchis i lo sakava (Bet David, Sal. 1740)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


ke en mudarse sovre eya el aire i las aguas, adolensio (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ala demanyana el aire kedo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Kon diziendo no sea ke se alevante algun aire de tempesta i la despedase entera (Asolado en la izla, 1881)

Entonses un soplo de viento saldra i tomara en una a los ke no son mas ke aire i los echara por el aire. (Otniel Hodja, 2002)

Esta vez vido en su esfuenyo tredje gameyos bolando en el aire i otros tredje abashando al abizmo. (Otniel Hodja, 2002)

Al ultimo, un aksidente de un fuerte aire izo abandonar la esperansa de arrivar a Londra i sr. Vilman kon todo el ekipajio se topava en grande perikolo (La Amerika 1910)

No es alesensiada la entrada a djente ke kaen al aire, a djente ke vienen kon si kon algun sertifikato de algun mediko ke la makula restada de su malatia no le empide de puederse mantener (La Amerika 1910)

la barka esta kaminando muy bueno kon el aire, eya esta fraguada bien rezia i nada no nos manka (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

sinyor Valker salia de la kaza del baron Rishard kon un aire triste, una sudor yelada korria de su frente, sus ojoos eran kolorados i kon sus manos azia munchos djestos (El prove doktor, Const. 1904)

eya tenia un aire dulse de tristeza ke la engrandesia i le azia pareser una mujer (La Epoka, Sal. 1900)

ya me kansi de estar dando paras para rifas i siempre se fueron al aire (La Epoka, Sal. 1900)

a la fin kansos i dezesperados nozotros dishimos la barka a la veluntad de las olas asta ke un fuerte golpe de aire la bolto i todos los sinko ke la montavamos kaimos adientro del agua (Guliver, Yerush. 1912)

para darse aires de karidavle i djeneroza , una dama ke komandava un kastio ayi serka se avia apresurado de fraguar las barkas de los insendiados (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

akel grasiozo aire ke la azia asemejar a la reina de las mujeres desparesio de su kara i eya furioza asemejava a la statua de la indinyasion (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

para dar un aire de verdad a estas avlas kale traer kinze a vente mil testimoniansas al apodjio de eyas (La Epoka, Sal. 1900)

deskuvri en sus ojos, en su figura i en todos sus movimientos un aire tan fino i tan noble (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

devista ke lo vean remarkavan en el un aire de distinksion, un ijo de una grande famiya i de buena edukasion (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

La ermoza hanum se sonrio i meneo la kavesa de un aire pensativle (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

todo en la kamara tomo aire triste, kolorado i terrivle (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)

el aire en entrando i saliendo, kon mas o menos fuersa, por la trakia, se forma en vibrasiones o tonos por el aksion de la glotis, ke para esto se avre i se serra (La eskalera, Const. 1888)

esta kuvierta gazeoza se yama atmosfera i la djunta de sus gazes se yama el aire (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


O vo la demudo el aire o vo la demudo el sol? (Blanka Flor)

kon ventanas a la mar por donde el aire la entrara; (Blanka Flor)

antes de todo echa tino de no asentarte ni al sol, ni al aire, (Sipure Sefarad)

por una le entrava el sol i el aire de la manyana; (Blanka Flor)

Arvoles yoran por luvias i montanyas por aires, (Kalendario de kantigas)