חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

26530 ערך מספר

entrada numero 26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

antes tiempo

לפני זמן רב

de antes

מראש

el día de antes

יום קודםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Djoha, antes de subir al kavayo empesó a manear las pachas (Nehama)

pasarantes de otro (Nehama)

pagar de antes (Nehama)פתגמים Refranes


Antes de azer las demandas, ten tino en todas las vandas

Antes ke avles lashon 'hara kanta dos vezes la 'Hatikva

Antes ke me yamen burracho, me apego a la pare

Antes ke se alevante el patron, se alevanta el morador

Antes ke kazes mira lo ke azes

Antes ke te kazes, mira bien lo ke azes

Djoha, antes de kazar merko la kuna

Antes de komer, demanda si es kasher

Deke martes i no un dia mas antes

Antes de merkar el kavayo, merko las nahchas

Antes ke me yames ladron, te yamare putaniero

Antes de avlar pensa lo kue digas

Antes ke te la kortan, kortala tu

Las alchas antes del kavayo

Onor'al mediko antes ke lo tenga diminester

Antes de juzgar al de enfrente, metete en su lugar

Antes de suvir al azno no maneyes los pies

Topate luguar antes ke eskureskaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


salvar sus kreentes una ora antes. (Gaon, Poezias)

El kanez palido torna komo antes (Gaon, Poezias)

i antes el bole le dize: Espera! (Gaon, Poezias)

por ver kuanto antes luz de delivransa. (Gaon, Poezias)

antes vente anyos ke fuimos matados (Gaon, Poezias)

Al empesijo komo de antes le avlaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Fijo, i antes mueras ke lo fagas, Yosef!'' (Poema de Yosef)

las metia en el forno antes de kemar la braza. (Gizados de berendjena, siglo 18)

Antes de esto, avlo el kon la su mujer se determino tambien sus amigos kojer (Purim, De-Fes, sig. 18)

Bueno es ke se fuygan agora en sekreto, mas en antes ke vengan los dias de apreto, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


Torna, torna, la kumplida kompanya de Israel, torna, torna definitivamente a tu bueno de antes i te veremos siempre en tu prospero (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i a medio dia se enserrava el sol antes de su tiempo, i eskuridad i tinievla en todo el mundo (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Ya fue de sienpre en dias de los djerenansios ke eran de antes. (Koelet Targum,1744)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ma lo ke ay de kuriozo es ke asta sesh mezes antes el era muy ermozo, (Banyos de sangre, 1912)

Korriendo para la sivdad, arrivo a su kaza antes del mansevo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Antes dos semanas se demobilizo de su servisio en la Hativa a-Yeudit Alohemet (en el alay judio gerreador) (La Boz de Yerushalayim, 1954)

komo dishimos duspues del huego de 1879 kada famiya judia empeso a fraguarse en la montanya su kazika bien modesta ma kon mucho mas anchuras ke antes! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

abasho de enriva de la bankitika, paso en una kamara vizina i retorno bien presto mas palida i mas atemada de lo ke estava antes (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


Akel Haimiko ke lo savias tu chiko - un pishpireto, se fue a la Amerika antes tres anyos, (Sipure Sefarad)

porke ya savia ke tadre o temprano, vo tornar a mi ufisio -del puevlo sali i un dia tornaría a ser lo ke era antes. (Sipure Sefarad)

ya manka por el echo 3 dias i era min'hag ke lo traiyan 3 dias antes i le davan a komer i a bever por engodrarlo i le davan libertad ke demandara loke kere le azian (manus. Papo, Sarajevo 1840)