חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10670 ערך מספר

entrada numero 10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

irse al ajeno

לנסוע לחו"ל

traer ropa del ajeno

ליבא סחורה מחו"לדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Los ajenos no prime ke sepan loke se pasa en kaza (Moscona)

El ajeno apalpa en la mankura mas ke el ke la aze (Moscona)

Me konto lo suyo i lo ajeno (Moscona)

Konose munchas linguas ajenas (Moscona)

estar en kaza ajena (Nehama)

tomar una koza ajena (Nehama)

los ajenos fazen mas ke los serkanos (Nehama)

es un ajeno para mi (Nehama)פתגמים Refranes


Mas save el nesio en su almena, ke el savio en kaza ajena

Mas vale ajenos ke parientes

Buen pagador, patron in bolsa ajena

Mas vale sevada de su tierra, ke trigo de tierra ajena

Oveja maha teta lo suyo i lo ajeno

Vende bamias, vende mirindjenas i no esperes a mezas ajenas

Ken no entiende avla ajena, no entiende ni la suya

Kurbachadas en kulo ajeno no tuyen

Aze bueno i no mires ke es ajeno

Ijos i aziendas no se azen kon manos ajenas

Ni ijos ni aziendas, no se azen por manos ajenas

Gueso ajeno no se aze tu gueso, i si lo keres azer no akeshaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Siervos vozos fuitesh por tierras ajenas (Gaon, Poezias)

para korrer detras de siertas mujeres ajenas. (Papo, Navot)

ke un ajeno tan mucho aspere a la puerta; de eya (Odisea)

'Karo ajeno, te ensanyaras de lo ke vo dizirte? (Odisea)קופלאס Koplas


Fuese a la korte de konsuelo ajena (Koplas de Purim, 1545)ספרות תורנית Literatura relijioza


Ke si era un ajeno lo aborresia asta el ultimo grado, pero siendo es su ijo, la natura de padre lo forsa a ke lo ame de todo su korason aunke no tiene ningun plazer de el; (M''L Kantar de los Kantares,1899)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ahuera del judio, el ajeno i el sivdadino se interesa a las borekitas, i dulsuras sefardis de manera ke ''las altalayikas'', sin saver van a konservar para mucho tiempo estas ''golas''! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

El partido demokratiko sostiene la programa de rebatir la duana por ropas ajenas afin ke las ropas sean mas baratas i el trafiko i espekulasion komersial kon la Evropa sea mas fuerte. (La Amerika 1910)

Nuestros ermanos en lugar ke fraguen i enrikeskan tierras ajenas ke fraguen i enrikes[k]an akea tierra de nuestros avuelos i ke bivan kon mas grande kontentes debasho del governamientodel alto imperio otomano (La Amerika 1910)

munchos de muestros abonados se keshan, i non sin un poko de razon, ke empiegamos en muestros artikolos palavras de linguas ajenas ke eyos non entienden (La Epoka, Sal. 1875)

no te vayas al ospital onde se mueren todos los ke entran , onde todos los malatos kaen en manos ajenas i entosegaderas (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

el no kree ke la Rusia sin ser ayudada de una potensia ajena puede abatir su kontraria (El Tiempo, Const. 1877)

el no kree ke la Rusia sin ser ayudada de una potensia ajena puede abatir su kontraria (El Tiempo, Const. 1877)

Kale ke sea ke kijo azer algun djaillik kon alguna mujer ajena i el fruto de su djaillik me lo kijo kargar a mi, ma yo no puedo mantener un chifut debaldes. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


no ay ken sepa mi dolor, ni ajenos ni parientes. (Kalendario de kantigas)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)