חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7860 ערך מספר

entrada numero 7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

agora o nunka!

עכשיו או לעולם לא

de agora endelantre

מכאן ואילך

k'es agora?!

ומה עכשיו?! אתה מנסה לנצל עכשיו לרעה את ההזדמנות שנקרתה לך?

mas agora/agora agora

עוד מעט/מיד

ya pasó agora

שכח ממה שהיה, לך קדימה!

aora

27700דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


i si no agora, kuando? (Nehama)פתגמים Refranes


Adam i Eva perdieron la prostela, agora tienen ke bailar la taranteyaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i pues ke Dio kijo mandarlo agora (Gaon, Poezias)

Ma el agora, por su mala suerte, murio i ninguno, (Odisea)קופלאס Koplas


Yaze komigo agora, non sea mesturada.'' (Poema de Yosef)

Disho kando le azia: ''A mi vernas agora!'' (Poema de Yosef)

De estonses asta agora, travajando por Israel. (Donme, sig 18)

Respondio 'Ester: yamen a 'Haman i venga agora, i konbite se arme en esta ora. Le Disho el rey: si, senyora, ke tu dicho no la baldo, no. (sova semahot, Livorno 1782)

i djimieron todos los mal'ahim de la merkava / ofanim i serafim demandantes por nedava / engrasiantes a el Dio por el sinyor de Yits.hak: rogo da rezgate i otro en su paga da / Ah Dio, non agora sea el mundo sin la luna klara (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


ma agora vos devedaresh de eyas saviendo ke no sosh lisensiados de azerlas. (Meam Loez Bereshit)

pero agora sentiresh el metsiut por entero. (Meam Loez Bereshit)

Disho rabi Aba: enpesemos en palavras de Ley, ke la ora i el tiempo es agora por ser metaken los kaminos. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Agora estamos mirando ke todos estamos kon este prezente enkargados sin las prevas ke fue prevado Avraam muestro padre. (Lel Shimurim, 1819)

Aora viendose manko de todo lo bueno (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Denpues de esto, siendo se ayegaron los lakerdis, disho el rey ke se vayan agora a komer (Shevet Yeuda, Viena 1859)

Vuestra Ley era verdadera un tiempo, ma agora ya se baldo (Shevet Yeuda, Viena 1859)שאלות ותשובות Responsa


estuvimos en Dolia agora nueve anyos i mos alevantimos de Dolia i mos fuimos a Estrumsa para Dupnisa [...] de Dupnisa tomimos kieredjis para ir adelantre kon una karavana de goyim (Bet David, Sal. 1740)

asta agora ya uvieron mandado los ladrones haber por su resgate (Mahaze Avraam, Sal. 1795)

agora un anyo estava en el konak en la uda de el yuz bashi (Tsel 'ha-Kesef, Sal. 1872)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)

En nuestros pasos agora nos rodean, (Biblia, Const. 1873)

Si no nos uvieramos detadrado, sierto agora uvieramos ya tornado dos vezes (Biblia, Const. 1873)

Por mis ermanos i mis kompanyeros avlare agora paz por ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

I agora ven, te dare agora konsejo, i salva tu vida, i la vida de tu ijo Shelomo. (Biblia, Const. 1873)

enfechiza agora fechiza a nosotros, i kon el fechizo savremos kien mayorgara en la pelea la esta ke mozotros andantes sovre eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey se levanto de noche, i disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Arameos:(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Agora Djidios, serrad vuestros ojos i en unos pokos minutos vos toparesh bolando kon mi por los siete sielos. (Otniel Hodja, 2002)

Agora el devia abasteser a todos los menesteres de la kaza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

agora el avlava a Paris, El devinia familiar, el sospirava ... 0! Paris. Agora tu me apartienes i kon toda tu rikeza! (Nantes, Tel Aviv 1952)

no se pensava mirando las relasiones partikularias de siempre i de agora de sus padres i de su famiya komo tambien de el mismo kon el kapo de la ley musolmana i el trezoro de Istambul (El Tiempo, Const. 1877)

a si bivas tu. Antes 15 puntos no teniamos paras para pan, agora ya tenemos diez liras (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Tu burlate, vas a ver komo agora nos va apiadar el Dio. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

el era mi mijor konsejero i si yo eskuchava los apresiavles konsejos ke el me dava, agora no me toparia en esta desgrasiada situasion (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

las dos mujers empesaron a temblar, ma ya era agora bien tadre i eyas no podian travarsen atras (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


Agora por mis pekados vino a ser un kadrador. (Blanka Flor)

Kisa agora el amor el me amara, (Kalendario de kantigas)

Anoche estuvites noche entera riendo kon mi, i agora te vino la verguenya kon mi? (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)

les disho el rav a todos: agora ?? ke vozotros vos kerersh vengar de mi para morde estos mamzerim i por su amor, agora vos amostrare vuestra falsia ke no topesh lugar onde fuir (manus. Papo, Sarajevo 1840)

agora el, si kere eskapar de aki, ke no goste nada, i kuando le dize mi marido ke kale ke lo arregale, mire ke no tome nada (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)