חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8070 ערך מספר

entrada numero 8070

agradesido adj.

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

grateful; that was received willingly, that receives gratitudeדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


un vizitador muy agrade­sído (Nehama)

en tiempo de karestía un sesto de fruta es muy agradesido (Nehama)פתגמים Refranes


Lo olvidado, ni agradecido ni pagado