חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21340 ערך מספר

entrada numero 21340

amasar v.

לש

paila/pastera de amasar

כלי ללישת הבצק

amasar aires/handrajos

לרעות רוחדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


a kien finye i amasa no le arroves la masa (Nehama)פתגמים Refranes


Finyite masa ki muchacha te amasa

Ken finye i amasa todo pasaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Kon las piesas de tu oro se amasa la korona (Gaon, Poezias)

ke kon suziedades fueron amasados (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


I tambien akojo agua de todas las partes del mundo i kon eya amaso la tierra. (Meam Loez Bereshit)

ma si el dia ke molino el trigo, la amaso i izo la matsa, no la defenden (El gid, Istanbul 1967)

i del lugar ke mezura envista echa la arina a la payla onde va amasar (El gid, Istanbul 1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


En la ora segunda lo amaso, en la ora tresera lo izo golem kere dizir taslak (P. R. Eliezer,1876)ספרות עממית Literatura popular


Amasava i amasava, la masa le kedava komo enchantada, echava mas arina i mas agua, ma la masa en lugar de arrekojerse, se le azia komo una kyolche! (Sipure Sefarad)

Ke es gips? Akeyo ke amasamos para tapar los burakos de la chinchas! (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para amariyor: ke tome farina de semola i ke aga tres roskas i ke las amase kon la urina del hazino i ke le de a komer a el las roskas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para avrir las almoranas: ke tome sevoya blanka i ke la ase a eya bien en el huego, despues ke la pize kon manteka i safran i ke la amase en un atuendo de plomo i ke aga komo un madjun i ke se unte en las almoranas se, le avriran luego (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ser eskapado de tefisa toma dela farina ke ay al derredor de los molinos sin avlar i lo traeras a tu kaza i tomaras leche de mujer i su ija ke sean todas dos kriaderas de ijo para ombre i de ija para mujer i amasa una bogachika i metela en la ornaya i ke se kozga bien asta ke se toste i kese pueda pizar polvo i de dito polvo inche una alviana ke esta aburakada de guzano i serra el burako kon tsera ... i la yevaras sovre i seras eskapado de tefisa (manus. Papo, Sarajevo 1840)