חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11130 ערך מספר

entrada numero 11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חוללדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Mitsva akarrea mitsva (Moscona)פתגמים Refranes


Non avles kozas ke non saves porke akareas danyoתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


todo akel ke amuchigua favlar kon la mujer, akarrea danyo a si mismo, (Pirke avot, siglo XV)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Si no se alevantava un aire de tempesta, yo la despedasava a la nave pedaso a pedasos, i los akarreava a lo seko (Asolado en la izla, 1881)