חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11840 ערך מספר

entrada numero 11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Se akodro de kagar las oras de kazar (Moscona)

Akodrate si azites mal, alvidate si azites bien! (Moscona)פתגמים Refranes


Anke Faro muestro amigo murio, dainda se akodra el buen djudio

Si tu keres aremendar tus pekados akodrate de las leyes enkomendados

Ken si keri alegrar, si akodra de su kazarשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Me akodro yo su djura, sus ordenes venerados (Gaon, Poezias)

En akodrandose d'el, a los diozes favlo i les disho: (Odisea)

El ombre sospechando - s'avia akodrado, de lo ke se paso i estava preparado - ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Dio !Akordate de akeyo ke izo! kontra su ijo la peadad dezizo. (Im afes, Papo 1894)

I rekontas i kontas, i te akodras todas las ulvidadas de mozotros. (Untane Tokef)

En el dia ke djuzgare a mi puevlo amado me akodrare de la ara, del atan i el atado. (Puertas de veluntad)

Akodrate emigrado, akodrate emigrado / de lo ke prometites / por ayudar, por ayudar a tus djenitores / tu non mantuvites, ni en tino metites / lo ke aprometites (La Amerika, 1914)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo rogamos ke se akodre la akeda, mos apiada. (Meam Loez Bereshit)

ke siendo se akodra la presona ke es kriado del polvo de la tierra (Meam Loez Bereshit)

en todo modo de koza ke kere por akodrarse lo asenyale por eskrito por membrasion a el (Pele Yoets I, Viena 1870)

ay de eyas ke su ovligo es enel rekodramiento del ombre komo akodrarmos i tener en tino loke mos izo Amalek el malo (Meshivat nefesh I , Const. 1743)שאלות ותשובות Responsa


mas ke se le akorda sierto ke non le disho: para ti (Divre Rivot, Sal. 1582)

no te akodras un dia de Shabat ke estavas tu hazina i te izi kave? ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Nos akordaremos de tus kerensias mas ke de vino (Biblia, Const. 1873)

I Elkana konosio a su mujer i A' se akodro de eya. (Biblia, 1873)

kuando mi alma se desmayava en mi' me akodri de A', i mi orasion entro a ti, a tu templo santo (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Pavlo oiya, Pavlo se akodrava, la kavesa de Pavlo estava ainda biva. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Me akodri entonses, ke avia estudiado sovre todo jeografia, istoria, kalkulo i gramatika, i le dishi al ijiko (un poko ensanyado), ke no savia pintar. (El Princhipiko, 2010)

a este propozito mos akordamos de la lejenda sigiente: (El Djugeton 1917)

Se akodro ke le avian kontado kuando el era bien bien chiko, la estoria de un enventador ke aviendo konstruido una maravioza makina la rompia un dia a golpes de martio, delantre la indiferensia de la djente. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el se akordava de la indjustisia ke le avian echo en yevandosen a media noche a su ijo regalado (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

vos akodrash vozotros de una chika kazalina tenia yo aki komo segunda kamarera de mi mujer? (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Nuestros lektores ya se akodran ke en los primeros kapitolos de esta estoria raportimos [...] (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Se akodro ke le avian kontado kuando el era bien bien chiko, la estoria de un enventador ke aviendo konstruido una maravioza makina la rompio un dia a golpes de martio, delantre la endeferensia de la djente. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Mientras kinze anyos tu servites la kaza de sin. David, te izieron munchas buendades, i tu deves akodrarte de eyas.. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Mizeravle! esklamo, la mujer, te estas pensando el raki de la noche i no te estas akodrando ke tienes dos kriaturas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Ma espantandose no sea ke alguno lo konoska i se akodre de su pasado, el se eskondio en un kanton debasho de una siya de los asistentes. i ansi no uvo ninguno ke lo demaskara. i kon este el se kreo eskapado. (El Djugeton, Const. 1908)ספרות עממית Literatura popular


Agora no me esto akodrando si eras tu o tu ermano? (Sipure Sefarad)

Nisimachi alevanto los ombros i izo un djesto komo por akodrarse i disho: (Sipure Sefarad)

Akodrate akeya ora ke te bezava yo la boka. (Kalendario de kantigas)

Akodratelo siempre antes de tomar alguna desizion i sovre todo, kuando tienes keazer kon djente ke te amostran hanefut, ma ke te keren kitar los ojos, si les viene de la mano. (Sipure Sefarad)

El rey se akodro del viejo i lo mando a bushkar ma no lo toparon, siendo ya avia murido. (Sipure Sefarad)

Djohá, komo se akodró lo kontenido de la letra de la mujer al marido, empesó a inventar repuestas a lo ke eya le avía demandado de eskrivilde al marido, (Kuentos, 1986)

te akodras lo ke te estava diziendo en kantando tu amigo? - ''Fregasela, enkáshasela, tómale las paras!'' (Sipure Sefarad)

A la mizma demanda el treser se akodro ke kuando dava sus ordenes el viejo vali siempre tenia delantre de si una kashika (Sipure Sefarad)

Eya se akodrava mizmo i de algunos platos de un zeman komo: bulgur, garvanso, yalandji yaprak; (Sipure Sefarad)