חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10790 ערך מספר

entrada numero 10790

ajo m.

שום

garlic

ajos i pajas i medra de grajas

דבר פעוט, עניין של מה בכך

atar ajos kon barajos

לערב מין בשאינו מינו

sin komer ajo me se fedyó la boka

אני סובל מעניין שאין לי בו שום חלק!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


por dezir azo no fiede la boka: (Nehama)

ni ajo dulse, ni tudesko bueno: (Nehama)

el ajo mata al ojo malo (Nehama)פתגמים Refranes


Ni ajo komi, ni la boka me fiede

Parientes i ajos, ensembralos ralos

Si tu sos ajo, yo so piedra ke te majo

Ajikos i sevoyikas, senyora konsuegra

Para vuestra ija ke kere estar prenyada ajo mesklado fino kon vieja tiralanya

Ken se pika - ajos kome

Al ajo no puedes azer almendras

Ajo dulse no ay

Meteme en resta ke so ajo de testaסגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula ken ke le abasho nezilá i le guelen las keshadas i la barva: ke tome kavesa de ajos i ke kos pize i ke se meta en el braso ke es de la vanda de la dolor i en la ora primera se le kitara la dolor i la abufasion algo kuanto desierto en el lugar de el ajo ke se metio se le aze una yaga (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para sanedad de el ojo: ke se guarde de fumo i de polvo i el aver ke sale de la kalor o de el frio i de mucho yorar i el mirar mucho en kozas blankas o menudas i de borraches i de es.huenyo muncho i de komidas agras komo dezir sevoyas ajos i hardal i de kozas saladas i el fumo de la pes aguza la vista i deveda la lagrima i kita la sarna de el ojo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para la piedra ke en los rinyones: ke tome siete kavesas de ajos i ke los eche en una oya nueva kon 3 v' de agua i ke lo meta en la lunbre apurar asta ke viene la metad i ke ?? inche 3 vazos i ke beva esto en el banyo i kon esto se arronpera la piedra i sarla kon la urina (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para traer sudor al hazino: ke tome ajos i sal molido i azeite de oliva i ke lo meskle todo i ke lo buya, en lo ke esta kayente ke le unte las plantas de los pies i la kara i los brasos i ke se eche i ke lo kovijen bien sudara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si enkolgaras ajo sovre algun arvol de fruto non komera la ave la fruta (manus. Papo, Sarajevo 1840)

refua para la mujer ke enprenye: toma ajo blanko i muele a el kon miel i az a el una mecha i ke lo entre en su tripa i ke lo deshe ayi asta dos oras, despues ke se lo kite i ke se lave kon vino i ke sea meshamesh lugo kon su marido i enprenyara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para saver si la mujer es pertenesiente para prenyes: ke meta raizes de ajos machukados de su kashika betoh de la tripa i desoues de 3 dias ke lo kite i ke guela, si tiene guesmo de ajo estonses es pertenesiente a resivir el prenyes (manus. Papo, Sarajevo 1840)המטבח הספרדי – מתכונים El Gizado Sefaradi – Rechetas


3

BOKADIKOS DE KALAVASA KON SEVOYAS I AJOS