חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21200 ערך מספר

entrada numero 21200

amariyo adj.

צהוב

amarío

21140דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ken amariyo vistira, su ermozura amostara! (Moscona)

fazerse la kara amariya (Nehama)

vestirse de amaviyo (Nehama)פתגמים Refranes


Ken amario vistio - su ermozura se astrivio

Kagajones i membriyes son amariyos

Amarilio safranקופלאס Koplas


ibrishay i shali / badja i samur no yeve kalpakli / kalsado amario ke no yeve fermanli / de negro a todo mos vistio (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


i se le izo la kara amariya i muy flaka (Meam Loez Bereshit)

tierra amariya, ke de eya se krio la karne del puerpo. (Meam Loez Bereshit)שאלות ותשובות Responsa


el debasho era un viejo de barva amariya dado en la kavesa kon balta (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ah! Si, ya te esto konosiendo, disho el lokander en aziendose entero amariyo. (Banyos de sangre, 1912)

Sus kaveyos ke eran a la kolor de la kastanya, agora estavan blondos, kaje amarios, (Luz de Israel, 1985)

sus kaveyos estavan embaraniados i sus vestidos eran kuviertos de remendos sovre remendos de kolores a kolores: vedres, korolados, amariyos, pretos i blankos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

sus kaveyos estavan embaraniados i sus vestidos eran kuviertos de remendos de kolores a kolores: vedres, korolados, amariyos, pretos i blankos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

en ancheando ansi el burako se puedia ver klaramente adientro ke avia una kasha de metal amariyo, de kovre por seguro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

la markeza ? echo un grito de espanto i devino entera amaria (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


A la demanyana me entri a kaza. La mujer estava trezojada i amariya sidra (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


untasion para garav ke es sarna seka ... i para korelado ke sale kon sarna i le parese a el ombre ke el esta leprozo: ke tome zingifil u-pilpel ke es pimienta longa ... i plomo ardido i kesef hay ke es jiva i gordura de hazir raanan shemen helmone betsim ke es azeite de lo amario del guevo i azeite de oliva, de kada uno de estos ke tome igual i vera kefi lo pertenesiente untasion para baruga ke unte en la baruga miel i ke ate ayi kaveo de arnevet (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para saver si la mujer prenyada va a parir ijo o ija: kuando esta de ocho mezes a su prenyes ke tome de la leche ke le sale de sus pechos i ke eche 1 pinga i un panyo de lino blanko i ke lo meta en el sol asta ke se seke el panyo i despues arremojara el panyo e lugar de la leche sin agua para azer pasar la mancha de la leche i despues ke ya se arremojo bien ke mire si keda al derredor de la mancha asenyalado en el panyo del lino preto i en medio blabko - es ijo; i si keda komo mancha amaria todo se abolta por blanko es ija (manus. Papo, Sarajevo 1840)