חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

24600 ערך מספר

entrada numero 24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

es un ándjel

הוא אדם טוב ורחוםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Kara de andjelo (Moscona)פתגמים Refranes


Ken es tu anjelo es tu menajeraשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Anjelos supremos ora nuestro templo (Gaon, Poezias)

Andjelos vinieron - adjunta kon yoro (Gaon, Poezias)

anjel de los sielos es i nada manka. (Gaon, Poezias)

Entre alas flameantes de anjelos akorridos (Gaon, Poezias)

El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)

este andjel ke kuando la veo todas mis fuersas se abaten, (Rinio, 1906)

Shimshon, ke los Daneos, la djente de su trivo, kontavan ke un andjel viniendo del Dio bivo, predisho a su madre, mujer ke no paria, k'en manko de un anyo un ijo teneria, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

ladron, ipokrita, ingrato i traishedor / andjel de aparensia, satan de korason / esto loke en este sieklo tiene valor / saves azer lo preto blanko sin razon? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


I luego respondiera el angel a Yosef: (Poema de Yosef)

en sekreto de andjeles de la santedad, (Untane Tokef)

Andjeles de merkava se amanziaron, ofanim i serafim por eyos esklamaron; (Puertas de veluntad)

El hasidut de Abraham los andjeles ya vieron, (Puertas de veluntad)

A' rey asentado sovre siya de din / a sus derredores andjeles estantes sovre el din / ke ansi mandado de el rey delantre de todos savientes ley i din (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

disho a Avraam el Sinyor de los sielos: no tiendas tu mano a el luzero atersiado / tornadvos por pas andjeles de mis fonsados / este dia zahut a Yerushalayim guadrado / i puertas de piadades yo les avrire (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


un andjel de los sielos se envistio en figura de presona i les fue aziendo todos estos agravios (Meam Loez Bereshit)

dos andjeles ke ay apropiados para esto ponen sus manos sovre su kavesa (Meam Loez Bereshit)

ma fue avizo a los andjeles ke el Sh.-Yit. tiene kovdisia i amistad kon la presona (Meam Loez Bereshit)

Enkomenda a tus andjeles, andjeles del servimiento sirvientes a el Dio alto ke me sekuten kon piadades (Tefilat kol Pe,1891)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


e en ese punto desҫendieron los angeles del ҫielo, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)

i kuando tornaron en teshuva i fue perdonado a eyos, se muchiguo klaredad de onra de sus fases komo los andjeles porke izieron telas para el tavernaglo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)ספרות עממית Literatura popular


Ken la viya la yorava, de ver a este andjel murir (Kalendario de kantigas)