חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54150 ערך מספר

entrada numero 54150

ayegar v.

הגיע, התקרב; הגיע להשג, השיג, הצליח; הקריב קרבן; זכה לראות

ke no ayege!

שלא יצליח! שלא יזכה לראות!

ayegó a su ora

הגיע בזמן

ayegó la ora!

הגיעה העת!

ya le ayegó la ora

הגיעה עיתו להסתלק מן העולם

ya me ayegó la ora de

הגיע תורי לחלק (במשחק קלפים)

ya mos ayegó el Dio

ברוך השם - אלוהים נתן לנו את מבוקשנו

aliegar

17010דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ayegó la eskadensia (Nehama)

ayegó la ora de dor­mir/de komer: (Nehama)

ke no ayege ta/día, no ayege a ver tal día!: (Nehama)

ayegó tiempo onde no tenía para komer (Nehama)פתגמים Refranes


El ke non ayego a kazar nunka fue guadrado de nazar

Kitar i no meter al fondo ayega

No djuzges a tu haver, asta ke no ayegas a su lugar

Ija ermoza sin ventura nunka ayege a naser

Se augura al naser i no ayegare a serשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Dio mos ayege a veer la luz briliante del dia (La segunda Ester, 1911)

Nunka ayegaras a naser, si ansi tenia ke ser (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Na la lenya i el fuego ya es aparejado, i ande esta el barvez ke sera ayegado? (Puertas de veluntad)

Ya avia ayegado en lugar muy serka, dos oras le a faltado para nuestra serka; (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Kol de los sielos salio a Avraam Avinu fue yamado: tu ijo regalado no sea degoyado; un barvez en su lugar aea ayegado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Preva diezena ke Avraam fue prevado del Shem Yitbarah fue komandado ke por korban sea ayegado su ijo regalado Yits.hak (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Viendo Yits.hak el fuego i la lenya aparejado, le disho a su padre: ado el karnero ke por korban sera ayegado? Su padre le respondio para ke no fuera atorvado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


se entro dientro del manadero i fue kaminando asta ke ayego a la puerta de Gan Eden (Meam Loez Bereshit)

i akel lugar ke ayegastes en el tu korban i se resivio, (Meam Loez Bereshit)

Le kontaron los marineros de la mar ke ay un lugar en la oriya de la mar grande ke ayega asta el midbar .. desolado (Shevet musar, Const. 1740)

se alevantaron unas profetas falsas I los enganyavan i les dizian mira ke el Dio Baruh-U enkomendo ke servash a tal estreya I ke ayegesh delantre de eya korban (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

les respondio Par'o i disho: floshos estash vozotros i muy floshos por esto dizish andaremos i ayegaremos korbanot delantre A' (Meam Loez Shemot I)

ke ayegan a ver el dia diado ke kumple minian el ijo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

ainda non ayego tu tiempo de espartirte del mundo, a razon ke ainda non se bitereo la fragua de mi palasio en gan eden, ke es un binian muy grande (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

ke enkomendo el Sh.Yit. de fraguar bet a-mikdash ke es una kaza santa i apropiada para ayegar korbanot (Meshivat nefesh I , Const. 1743)שאלות ותשובות Responsa


i me ayegi a ver i dela fedor non pudi estar i yo dishi: mira ke afilu el perro non la kiere komer dela fedor (Divre Rivot, Sal. 1582)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Siendo ke ayegaron a el midbar se enpeso a mal trayerrar detras de la avodazara de la kaza de Par'o su padre (P. R. Eliezer,1876)

e allego las aguas en un lugar, e llamoles mares, e sello las con arena que non cresҫieren, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)

i tu az ayegar a ti a Aaron t ermano i a sus ijos kon el … para servirme en el saserdusio (Biblia, Const. 1873)

i siendo ke ayego su tienpo por espartirse del mundo el Santo Bindicho El toma su i parte, i parte de su padre i su madre echado delantre de eyos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

kuando entravan en la tienda del plazo, i kuando se al ara, se lavavan, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

i dio el Dio al viejo por mersed i por piadades en ojos del vizir, i lo kito kon onra kon todos sus livros, i anduvieron de sivdad en sivdad asta su ayegar a la sivdad de Sevilla (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i ek ayegaron a muestra mano de este livro dodje sevarot i peskerimos en eyos, i ek todos eyos una sevara, i no ay entre eyo ningun demudamiento, , ni anyadura , ni menguadura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

ayegamos en bashura de monte de Sinay i da a nos a tu Ley de kaza de tu trezoro ke en los sielos i agozarmozemos kon 22 letras ke esta eskrito en eyas (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Fue ovligado de lavorar otros siete anyos por ayegar a Rahel. (Shalom, 2007)

kon una fuerte ozadia Luna ayego sovre el tejado onde suvio prestamente (El Alakran, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Ayegose mas a eya izo lo ke non es razon. (Blanka Flor)

Kamino de kinze dias en ocho los ayegaria. (Blanka Flor)

fin ke ayego oras de seuda de mediodia i anduvieron kada uno a sus kazas por komer, (Sipure Noraot,1885)

I ansi era andan i engrandesien i enyadien de dia en dia, asta ke ayego a Gemara; (Sipure Noraot,1885)

Sultán efendi, el Dio ke te ayege a ver todo lo bueno ke keres ver en tu puevlo! (Sipure Sefarad)

i hue el shaliah akavo de 1 mez ayego ayi, a la sivdad de Yishmael i entro en la sivdad i demando por el rav Ibn-Ezra i le disheron: en la yeshiva esta (manus. Papo, Sarajevo 1840)