חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28110 ערך מספר

entrada numero 28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

parejar

351890דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


aparejar la meza (Nehama)

aparejar gerra (Nehama)

todo bueno mos aparejaran de los sielos (Nehama)

el Dio aparejará! (Nehama)פתגמים Refranes


Menta el malo, apareja el palo

Menta al bueno, apareja el bermueloשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


se aparejaron para la matansa. (Gaon, Poezias)

i aparejarte una fin de las mas terrivles! (Papo, Navot)

I tu alimpies todo i apareja, i si por mi te preguntan, (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


Vido el rey su vision ke se aunaron Ester i Aman prizion le aparejaron, djuntos se kazaron i el kornudo (Purim, De-Fes, sig. 18)

es komo la espondja kon la portukal, aparejen un bokal, después una bota, no keda ni gota. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


por kavod de Yosef ha-tsadik se le aparejo, dita karavana de sakos yenos de espesias, (Meam Loez Bereshit)

komando ke les aparejen todo su mantenimiento por entero. (Meam Loez Bereshit)

I vido a las hayot ke aparejo por pelear kon eyas, (Ben Gorion, 1743)

Es el shir ke disheron Yisrael en lo ke estavan en el dezierto sekiozos por agua i les aparejo el Dio un pozo de agua manante ke iva kaminando kon eyos (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Kuando suvia todos los eskalones avia ayi un kulevro de plata ke boltava la rueda de la sia i le aparejava lugar ke se asente el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

estontes son ovligados Israel de aparejar i apropiar sesh sivdades ke se yamaron are miklat ke su ladino es sivdades de kojidura (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

Les disho el haham: ''Si era ansi, esto aze: trokavos los vestidos i aze tevila i tres dias no tokesh mujer, i kada uno apareje para el kamino komania, i djuremos de no tornar en kaza asta azer venir al Mashiah(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)

i A' aparejo un peshkado grande para englutir a Yona i estuvo Yona en las entranyas del peshkado tres dias i tres noches (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Emperia tenia la eksperiensa de aparejar i azer reushir los pasatiempos. (Rolando i Eleonora, 1953)

Es preferavle si te ayudo ke te aparejes tus valijas, le dishe gravemente i eya entendio ke no la dezeo mas en mi kaza. (Luz de Israel, 1985)

una manyana alevantandose temprano, estava para meterse a aparejar sus valijas, kuando aserkandose a la ventana vido un sielo kuvierto de muy pretas nuves (La Epoka, Sal. 1900)

Asta ke le aparejaran la talika i ke los hadumes fueran arretornados, eya demando a ver al papas en ordinando ke los desharan bien solos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


En akea ora trusheron a la novia en kaza ke aparejo el novio; (Sipure Noraot,1885)

Le aparejo a el vianda para el kamino, (Sipure Noraot,1885)

El mandradji aparejo la meza i los kombido ke koman lo ke el Dio emprezento. (Sipure Sefarad)

ya se enpeso aparejar muncho i bueno, ama no estan deshando mitsva atras ke no estan aziendo. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)