חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1140 ערך מספר

entrada numero 1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגורדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


tener abogadores (Nehama)

mijores abogadores ke mos apareje el Dio (Nehama)פתגמים Refranes


Buen abogado nunka es baratoקופלאס Koplas


De buena razon seras mi abogado, (Poema de Yosef)

Yosef penso ese dia ke seria su abogado. (Poema de Yosef)

Komo la flama mi amor, kema, bushka al Kreador, no ay a mi abogador (Donme, sig 18)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Si sos djuzgador no te meskles por ordenar las kozas komo el abogado (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


esta demanda echa de parte el abogado al mizeravle matador, lo feria komo un golpe de rayo, su fizionomia se empesava a demudar (El prove doktor, Const. 1904)