חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

65940 ערך מספר

entrada numero 65940

bendisión f.

ברכה

echar la bendisión

לברך, לאצול ברכה

tener bendisión de padre

ברכת אביו על ראשו - נאמר על מי שבכל אשר יפנה מצליח

bindisión

69710פתגמים Refranes


Para el elevo es bendision kuando tokas su imajinasionשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


esperando bendisiones resivir de el publiko. (Gaon, Poezias)

El Dio del sielo katara, su bendision vos dara, de peligro vos guadrara, sus fases relumbrara. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Amigo en sensia / haver de konsensia / mujer de pasensia / bendision del Dio (La Epoka, Sal. 1900)קופלאס Koplas


Kon sortija apuesta, i bendision granada, (Poema de Yosef)

bendision, devosion, muestra intesion toda esta en el; (Toledo, Koplas de Yosef)

Damos, Senyor, tu bendision kon la buena kondision; amostramos tu salvasion de el bet mikdash Ariel. (El Dio alto)

enfortesidvos i gozadvos ke la prea se kumplio / a el Fuerte esperad, su firmamiento guadro a vos / i suviran a Tsion i dira / akalsead akalsead sus kalsadas / empese la anyada i sus bendisiones (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


ken esta sin mujer no merese tener bendision. (Meam Loez Bereshit)

I avre a nos A' muestro Dio en esta la semana i en kada semana i semana puertas de luz, puertas de bindision, puertas de gozo, puertas de delisia, (Tefilat kol Pe,1891)

Muestro Rey i muestro Dio pon bendision, espasio i prosperidad en toda echa de muestras manos (Tefilat kol Pe,1891)

I kuantas bendisiones arresive la kriatura en akel dia, i endemas el moel ke le dize en la beraha ''El pekenyo lo engrandeska el Dio b''h (Lel Shimurim, 1819)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

Esta es la bendision kon la kual bendisho Moshe, varon del Dio, a los ijos de Yisrael antes de su muerte. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


esta bendision akompanyava todo lo ke eya kitava de su mano para mantener a sus keridos! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano – esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

vide venir a mi enkontro al shastre Mendel, enkorvandose delantre de mi i diziendo la dita bendision (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

Estonses nuestros ermanos en oriente komo en Amerika seran solajados i mereseremos sus bendisiones saliendo de la profondura de sus korason (La Boz del Puevlo, 1918)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano, esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

de antes 25 anyos ke esta bendision era pasada por su boka ora i punto, pero entonses el estava kon su buen senso (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

un dia vidi venir a mi enkontro al shastre Mendel enkorvandose delantre de mi i diziendo la dita bendusion (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)ספרות עממית Literatura popular


nada de remarkavle en esta famiya i en esta kazika si no era la bendision de los sielos ke inchiva la kaza de Mordu kon otrun krio. (Sipure Sefarad)