חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

68300 ערך מספר

entrada numero 68300

bien m.

רכוש, עושר, הון, ברכה; טוב; יתרון

esta kaza es mi bien

הבית הזה הוארכושי

los bienes

נכסים, רכוש

mi bien no es? al huego lo vo a dar

זה רכושי מותר לי לעשות בו כרצוני ואתה אל תתערב!

para bien se aye/se tope

שיהיה ... (על חפץ שאין מוצאים בו תועלת כרגע)

para bien tus pies korran!

תזכה למצוות!

para mas bien ...

נוסף לכל הצרות ...

todo el bien en una ...

כל הטוב בבת אחת ... - נאמר באירוניה כאשר מתמלא הבית לפתע בחברים וקרובים

alegrarse kon su bien

לשמוח בחלקו

bien ke me tengas!

שתהיה לי בריא! (בתגובה לסירוב)

de bien ke sea!

שהאיחור שלו יהיה בשל דבר-מה טוב!

por bien sera!

שיהיה לטובה!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


fazer bien por el alma de su padre (Nehama)

no fagas bien al malo ni mersed ni grado (Nehama)

kyen bien faze, bien faya (Nehama)

no fagas bien para no topar mal (Nehama)

no ay bien kumplido ni mal akavado (Nehama)

para bien no puede para mal s'esforsa (se hadra/se presta (Nehama)

le párese un bien grande (Nehama)

eyos ten­gan bien i mozotros tambien!

kien muchigua bien, muchigua ansias (Nehama)

el bien i el aver en la kara se ven (Nehama)

el bien va al bien y el erremo sisko a la karvonera (Nehama)

el bien agudese i el mal en

bien tenga kien bien me kiere! (Nehama)

ken tiene el bien ke se lo goze, kien no, ke se lo gorme (Nehama)פתגמים Refranes


Non ay bien komplido, ni mal atimado

El bien agudese, el mal entontese

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal

Munchos bienis, muncho dulor de kavesa

El bien i el mal en la kara se veen

Azer bien, topar mal

El ke te va azer bien o se muere o se va de la sivda

Bien de mi padri sto komiendo

Bienes de mi padre tapan mis korkovas

El bien va al bien, i el sisko a la karvonera

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

Aze bien i echalo a la mar

Az bien i no mires kon kien

De akeos ke son igual non digas nin bien nin mal

El Dio mos de bien i lugar ande meter

En ke se le va la kandela del povre, en kontando los bienes del riko

Mas vale bien de leshos i no mal de serka

Eyos tengan bien i mozos tambien

No ay mal ke por bien no venga

Lo ke es por bien ke mos rijga el Dio

En este mundo non ay bien komplido

De bien i de visio perdi el ofisio

Mas vale el hen ke el bien

El ken emprezenta sus bienes en vida merese apiedregado

Mi vezino tenga bien, i yo tambien

Tener bien i lugar onde meter

Bienes son d'este mundo

A ken es de yorar al ke tinia bien i vino en malשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


deznudo de sus bienes i despojo sus oro. (Papo, Navot)

Fachile es, porke sin punision el bien d'otro lo komen, (Odisea)

Yerno vakante / esfuegro sekante / su bien al enkante / dezgrasia del Dio (La Epoka, Sal. 1900)

munchos palasios munchas grandezas / bienes averes muncha rikeza (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


i olgesh en este mundo kon bienes i kon averes, (Toledo, Koplas de Yosef)

Ken izo Vashti tambien a las sus amigas por ke les krese su bien komo las espigas (Purim, De-Fes, sig. 18)

Gozar kijo el su bien en akeos dias mando i apanyo tambien a sus kompanyias (Purim, De-Fes, sig. 18)

Los djidiós todos kantavan, kon el bien se alegravan i agora todos endechavan (Asidio de Belogrado 1788)

Los gevirim kon el bien penaron, a los podrunes lo guardaron, al kavo los fraikores se lo yevaron (Asidio de Belogrado 1788)

korason bueno tene ke mos mantegamos / akodremos en grandeza i en bien no mos enadneemos / i no mos kansemos / ke todo es nada / una pasada / ke mos mantengamos /i muhtach ke no tengamos (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


para no tener pleito en kaza, ke ningun bien sale del pleito. (Meam Loez Bereshit)

Ke non tenemos ningun dinero ni bien; (Ben Gorion, 1743)

i se apanyavan ayi todos I se enkorvavan I dizian a toda la djente ke es razon de servirla i espantar de dita estreya ke en su mano esta de azer bien o mal (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

el mayor de los bienes ke repartio el kriador yit. a sus siervos fue la sensia, ke eya es vida de su esprito i kandela de su sezo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

toda su rikeza la empleava para kozas de bien i no se aprovechava de eya para sus plazeres korporeles (bedeni) (El gid, Istanbul 1967)

Tu sos Dio de muestra salvasion ? i kon muchidumbre de de tus piadades da a mozotros vidas largas, vidas de pas i repozo. vidas de bien ? vidas de folgura de puerpo (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

vida ke kumplas todas las demandas de muestro korason para bien (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

i no es pago una de siento de los bienes ke izieron kon el (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

siendo el Sh. Yit. te dio vidas en este dia i te izo tantos bienes de krearte kumplido kon tanto mienbro para ke te puedas servir kon eyos, para guardar i afirmar los komandos del Sh. Yit. (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i loke se disho ke tenia muncho bien, serka de el no uvo sino koza poka (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

kitimos todos los vestidos por ver los tefteres de kada uno para saver el bien de eyos i no podimos kitar nada delos tefteres ke ya estavan podridos i no podimos sakar letra de eyos (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

siendo la djudia hue onde el aga a demandar el bien del marido ke un arel ya tenia haber onde estava ek bien (Hikre Lev I, Sal. 1853)

i todo el resto de mis bienes tanto dinero kono vestidos i otra ropa desho a dona Djoya ke fue mujer de Yosef Sorogano i a las dos ijas de dita Djoya (Torat Emet, Venezia 1626)

me disheron los togarmim: por ke inyan? por siba ke me rovaron un poko de bien ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Gualardonolo bien i no mal todos dias de sus vidas (Tefilat kol Pe, 1891)

Por kaza de A' nuestro Dio bushkare bien a ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

portanto amaron los djustos por andar detras senderos de tu bien, porke ereden el mundo el este i el mundo el ke viene (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Se atakaron a los bienes i a la vida de nuestros korelijionarios en la Prussia i partikularmente en la Bavaria. (El Tiempo, 1924)

Pezgado de todo el bien vine a mi lugar en el repozo, (Asolado en la izla, 1881)

me kreskas para bien, ansina bendizian a los ijikos i ijikas chikas, este ''para bien'' era solo para onor - kavod. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

De las 70 mil personas ke restaron sin moradas los 60 mil son djudios ke restaron sin bienes i moradas, deznudos sin ningun remedio de existensia (La Amerika, 1917)ספרות עממית Literatura popular


De aki anbeze el ombre de no azer bien kon el rasha aun ke le apromete muncho presio. (Hidot de Izopeto)

Ke ansi es la uzansa del rasha de pagar mal por bien. (Hidot de Izopeto)

Le respondio: Muy bien. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

si se ambezo por exempio, ke fulano se esta aprontando a alevantarse kon la famiya para la Fransia or otro lugar, iva, lo topava i azia el trato por todo el bien de su kaza; (Sipure Sefarad)

de todos los modos mozotros salimos enganchados i enkanpados ke ansi le dimos una karta kon firmas i moneda i le dishimos: vate, del bien lo topes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

aki es lugar de shedim i yo so el grande de eyos i todo ken es eskarso le tomo las yaves i me ago yo komandon de su bien (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)