חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15450 ערך מספר

entrada numero 15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַזדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


azer todo lo posivle para ke no se alegren muestros enemigos (Nehama)

me se alegra el alma/ se alegran siete korasones (Nehama)פתגמים Refranes


Kuando el guerfano se va alegrar, las piedras de la kay se meten a yorarשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i El se alegra de vervos esklavos. (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Los djidiós todos kantavan, kon el bien se alegravan i agora todos endechavan (Asidio de Belogrado 1788)

Kuando todas las kriaturas se van adjuntar / i por azer bien todo ombre se va aprontar / todos los djudios se van alegrar / i kada uno jenerozo se va mostrar (La Amerika, 1916)

tefilot i taanit a el Dio aremos / ke en sus dias buenos al mashiah veremos / i mos alegraremos / todo Israel / djuntos vos kon el goel / veremos alegria / en la djuderia (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


se alegra kon su parte ke le enprezento el Sh.-Yit. i no dezea mas de lo ke tiene (Meam Loez Bereshit)

I le plazio muncho a Poros i alegrose muncho, ke la altura de Aleksandros non era estimada en sus ojos. (Ben Gorion, 1743)

Se alegraron rabi Elazar i rabi Aba, i yoraron i disheron: va kuatrigua, i mozotros iremos detras de ti. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I el apifior se alegro muncho de su sensia i de su alguenga de don Vidal (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Se alegra komo barragan para korrer el kamino. (Biblia, Const. 1873)

No te alegres kuando kaye tu enemigo ni te gozes kuando se tropiesa (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama riko kien se alegra i kontenta kon su parte (Tefilat Imanuel, 1924)

No sea ke se alegren las ijas de los pelishteos (Biblia, Const. 1873)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

no sea ke se alegren las ijas de los Pelishtios, no se ke se agozen las ijas de los serrados. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


el muribunde (muriente) se alegrava de la realizasion de su supremo dezeo (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

la fizionomia de este ombre se alegrava en vezes se amofinava i si alguno de los djuzgadores tuviere echo atansion a los movimientos de este ombre muy siertamente tuviere tenido sospechos sovre el (El prove doktor, Const. 1904)

los israelitas al kontrario tienen razon de alegrarsen (El Tiempo, 1896)

Alegrate ke ya te vino paras para raki, no te estas pensando ke tenias 2 kriaturas de mantener i te se izieron 3 (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

desharemos tambien a Katina, alegrarse de aver reushido a abandonar el nuevo perfijado (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

La mujer de David se alegrava bastante a esta karta i se aparejava, para partir kon su marido i sus tres kriaturas. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


Se los mandare a mi madre ke se alegre de los ve[r]. (Blanka Flor)

En akea ora se le arrepozo su daat i alegrose su korason, kon entendiendo ke de los sielos le fueron zohe a el esto. (Sipure Noraot,1885)

I la ija de el haham el enmentado oyo i supo todo lo ke se izo i se alegro muncho a si mizma; (Sipure Noraot,1885)