חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

22290 ערך מספר

entrada numero 22290

amezurar (fr.) v.

מדד; ניסה

amezurar las kayes

לשוטט ברחובות

amezurar el tavlado

ליפול ולהשתטח מלוא אפיו ארצה

amezurar la eskalera

להתגלגל למלוא אורך המדרגות

amizurar

22580דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


amezurar la eskalera (Nehama)

dos vezes amezure, una vez korta (Nehama)פתגמים Refranes


El povre i el riko se amezuran kon un piko

Peza djusto i amezura djusto