חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13920 ערך מספר

entrada numero 13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-פתגמים Refranes


Guay del malo i su vizino aladoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ke vos diga una: parese ke vos izites a la una kon el vezino de alado, ke i el es un atavanado. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Tanto se tuvo gastado i la shemura alado. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I de de ayi endelantre no se menearon de alado de el rav, i meldavan kon el, i les deskuvria sekretos grandes. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Disheron eyos alado: be-avonot, ke ya pasaron kuantos anyos i non vino, lo kual siendo ke Eliahuera navi, supo la verdad ke en los dos mil anyos trazeros tenia ke venir el mashiah (Shevet Yeuda, Viena 1859)שאלות ותשובות Responsa


le pregunti yo: de ke sivdad sos? i me disho: de Larso so i yevame enel kortijo ke es alado de nalbanti i el momdji i el banyo ke es el kortijo d Matatya (Bet David, Sal. 1740)

lo topo muerto i el braso kortado i el kalpak i la koracha alado (Hikre Lev I, Sal. 1853)

me ayegi alado de el i le demandi: por ke muchacho estas avlando? i disho: un manseviko djidio ke estava por yazidji en la tuzla se afogo i lo enterraron ... ke no avia djidio en la tuzla zulat hatano (Yede David, Sal. 1867)

vino a pasar enfrente un kaik, yamo a los moskofes ke vieran a el ke estava alado de eyos en la mar ('Hon Rav, Sal.(1777רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


porke antes ke nasieras ya se avia ido de alado de nozotros. (Banyos de sangre, 1912)

En los Ashkenazes ay un uzo ke la novia antes de entrar al kal suve arriva i en una siya ornada de rozas, alado de eya su famiya (Shalom, 2007)

Alado de Lusi, ninguna otra mujer no puede briyar. Portanto, me yerri. (Luz de Israel, 1985)

en tanto, por un sierto tiempo, non mankaremos de meter alado de akeyas [palavras] ke mos pareseran las mas difichiles a entender la sinyifikasion en turko o en grego (La Epoka, Sal. 1875)

djusto en el momento ke i esta suma ya iva despareser. Rashel resivia una karta de un ermano ke tenia en Paris anonsiandole ke el era bastante riko i ke aviendo sintido ke estavan sufriendo de mizeria los envitava a venir bivir alado de el (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

i alado de esta ijika te mando al padre komo un yirat, ke siempre vas a ir tomando la lira. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

El vali asentado djusto alado de eya no kedava de rondjarla ojadas enflamadas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Se bolto de la otra parte se topo al rey al lado. (Blanka Flor)

A medianoche vino un leon alado de el, lo golio i se fue. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

le dio la mano i lo asento alado; en un kuarto de ora vinieron a la sivdad de Roma (manus. Papo, Sarajevo 1840)