חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

68740 ערך מספר

entrada numero 68740

biervo m.

מילה

biervos feos

מילים גסות

no kitar biervo de la boka

לא להוציא מילה מהפה, לשתוק

no pepitear biervo

לנצור סוד

vierbo

488660פתגמים Refranes


La vera instruksion es un majiko biervo, si la tomas kon buenas se aze tu siervoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i sin biervos loa al Dio eternelo (Gaon, Poezias)

Bivo es el biervo anke Sokrat kijo (Gaon, Poezias)

biervo pronunsado por diozes djigantes (Gaon, Poezias)

se la tomo, i le disho favlando kon biervos bolantes: (Odisea)

a la adjunta, afin ke vos diga kon biervos muy klaros, (Odisea)קופלאס Koplas


las albrisias de Ayifto las traiya en un biervo. (Toledo, Koplas de Yosef)

Yamo i los akavido kon muy klaros biervos: ansi es mi partido kon vos los mis siervos (Purim, De-Fes, sig. 18)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


segun uzan algunos de dizir tales biervos a koroto, (Meam Loez Bereshit)

i afilu los ke saven los biervos no entienden lo ke kitan por la boka, (Meam Loez Bereshit)

kuando para entender los biervos ke no estan uzados en eyos, kuando por el soletreo, (Meam Loez Bereshit)

kuanta mas los biervos del targum, ke no les kave en la boka. (Meam Loez Bereshit)

El ke su veluntad es por meldar i ke se le sostenga su meldadura sake los biervos kon su boka (Menorat 'Hamaor, 1762)

En entrando todos los siete dias a la Suka es bueno ke diga estos biervos ''Yo esto pronto a afirmar las enkomendansas de Dio ke nos enkomendo de asentarmos en la Suka komo esta eskrito en la ley : ''En sukot vos asentarash siete dias''. (El Gid,1967)

I esto es el remez de repetar muchas vezes el biervo de ''shuvi''. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

I la razon de esto es ke ayi en kapitulo 4 esta avlando por lo pasado, por el tiempo del mishkan i el bet amikdash, i ayi tuvo menester de dezir estos biervos de 'Los pasientes en los lirios', (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Esta sorte de shirim se kompoze la mas parte de unos versos de 5 o 6 biervos pero simplemente sovre unas kuestiones altas i endjelikadas (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

El kompozitor no topa unos biervos mas konvenivles para darse a entender lo ke kere dezir ke kon unos eshemplos semejantes (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

En la ora ke estavan beviendo salio una palma de mano de los sielos iI eskrivio en la pared en frente de la almenara ditos biervos (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

kada biervo ke komanto Rashi es komo un pinyasko ke no se puede menear de su lugar (El gid, Istanbul 1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Duvimos pues, pusados por las sirkonstansias, abandonar, en una sierta mezura, la rebushkida de los biervos (La boz de Turkiye, 1948)

I Djoha avrio sus brasos i kedo aparado unos kuantos minutos sin kitar ni un biervo de su boka. (Otniel Hodja, 2002)

el avlava entre si munchos biervos kon kolora, de los kualos no se puedia sentir toda su konversasion (El prove doktor, Const. 1904)

si algun pasante aria muncha atansion a lo ke el dizia puedia sentir kon pena estos biervos: Maldicho sea akel dia onde embezi el djugo! (El prove doktor, Const. 1904)

mizeravle, ma no en el senso ke keres tu entender el biervo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

desharemos los biervos enigmatikos i avlame ma frankamente dame a entender tu misterio (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

En prononsiando estos ultimos biervos el papas deskuvre su facha en rondjando atras su kakula (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Eya se akayo ainda esperava un biervo. El mansevo kreo ke esta buena dama venia de propozerle algun posto i el respondio ke akseptaria todo (Nantes, Tel Aviv 1952)

-Yo no aksepto este negro biervo... Sinyor, es ke vos salvariash una famiya del dezespero, el padre non save nada, la prenies non es ainda ke poko avansada (Nantes, Tel Aviv 1952)

Charlie, ke kitava estos biervos de su boka, non era mas ke el ijo de un Clown ''Pailacho'', el kual su padre era un artisto en un ''Music Hall'' de Londra. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie, ke kitava estos biervos de su boka, non era mas ke el ijo de un Clown ''Pailacho'', el kual su padre era un artisto en un ''Music Hall'' de Londra. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Este ultimo entro al kortijo sin avlar un biervo i kuando vino a la kamareta, el desho el bogo ensima del minder i se empeso a kaentar en el ogariko (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

ma keria saver devarim ke-sidram, no kero kon biervos frankeados. (El Djugeton, Const. 1908)

si se kere karakterizar kon un biervo esta tentativa de una solusion de la kestion djudia, eya non se deve yamar una fantazia ma lo mas mucho una kombinasion (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

En un biervo, eya tiene todas la kualidades por plazerte i renderte orozo (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

a la fin una puerta sekreta se avrio en la pared i una boz delgada i imperativa (ke save ordenar) pronunsio el biervo ''entrad'' (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


despu?s, ech?ndose, dizia le Shema i una orasion en djudezmo de la kuala Haim se akodrava solo algunos biervos (Sipure Sefarad)