חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

30650 ערך מספר

entrada numero 30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

apozar aynará (ebr.)

לסבול מעין הרעדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


apozar la redoma enriva la meza (Nehama)

apozar el pie en tavla rezia (Nehama)

apozar un karro k'está arrodeando (Nehama)

una luviezika apoza el aire (Nehama)

el tramvay apoza djusto delantre de mi kaza (Nehama)

apozar de kuzir (Nehama)

no apoza de favlar/no le apoza la boka (Nehama)

apozar de korrer (Nehama)

el kavayo/la karrosa/la makina/la penina/la aguja apozan (Nehama)

el aire/la luvia/la nieve apoza (Nehama)

la ravya apoza: (Nehama)

ay­nará ke no le apoze ni mi ojo le faga mal (Nehama)פתגמים Refranes


Ayinara ke non mos apoze

Save la roza en ke kara apozaספרות תורנית Literatura relijioza


Estando por kamino apozo la noche en un kazal. (Meam Loez Bereshit)

Es alora ke yo dechizi i dishe: apozare mi providensia en este datilar, me enramare kon sus ramas, i entonses seran tus rejidores komo los razimos dela parra, ke el fruto ke sale de eyos, ke es el vino, es muy ekselente ke alegra al Dio i ala djente; (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Mia veluntad delantre del Dio ke apoze veluntad en echas de muestras manos i atorne el Sh.Yit. kon mozotros en este echo i mos ayude porke muestro mehuvan es por kavod del Sh.Yit. i su shehina ke esta en galut por muestros pekados. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)שאלות ותשובות Responsa


vinieron en Varacha i apozaron enel varosh en un han ke ay meana dedientro (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Non inchira ombre plato de azeite i ponerloa en lado de la kandela i meter kavesa de mecha entre eya para ke sea apozante (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)ספרות עממית Literatura popular


Komo el pasharo ke bola, apoza d'en flor en flor, (Kalendario de kantigas)

'Parese ke es rasha komo el ande kere apozar en su kaza. Deshaldo ke se veyga'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)