חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 



 

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28540 ערך מספר

entrada numero 28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

aparte de

חוץ מ-, מלבד, לבד מ-

aparte de esto

חוץ מזה, בנוסף לכך

aparte de todo

מלבד זאת, חוץ מכל זה

meter aparte

הפריד; שם בצד; חסך

salirse aparte

לצאת לחיות בנפרד, לחדול לחיות יחד

aparte de res.hodés i sabá

הרווח הרגיל בלי להביא בחשבון טיפים ומתנות



דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


de kuando se kazó bivía kon sus parientes; agora se salió aparte (Nehama)

metió aparte una diezena de platos (Nehama)

aparte ke es borrachón, es también ladrón (Nehama)

aparte ke no me dio nada ma[...] (Moscona)



פתגמים Refranes


El guerko ke lo arrape i ke lo meta de aparte

Embezalo arte i metelo aparte



שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


demas ke no manke el harem aparte (Gaon, Poezias)

k'azen k'el sielo aparte este de la tierra, detiene. (Odisea)

todos, aparte del dio Poseidon, k'ensanyado estuvo (Odisea)

De ombres aparte de damas. (La segunda Ester, 1911)

Mujeres, puevlo aparte, tienen leyes en disparte, todo el penserio tienen a sus dinim ke mantienen (8 dias antes de Pesah, 1909)

Aparte d'una supa i d'una revanada de pan, el dia entero, no mete en boka nada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

No tiene mas kaveyos, no le desharon nada, aparte de kundurias i djuba envarada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)



קופלאס Koplas


Luego favlo aparte el rey a Yosef: (Poema de Yosef)

Loen todos los djudios ke en toda parte nisim de los dos anyos, kada uno aparte, komo el diamante (Zimrat 'ha-Arets, 1745)



ספרות תורנית Literatura relijioza


I se enseraron kada uno aparte (Meam Loez Bereshit)

kada kapitulo aparte, akojido de Gemara i midrashim i resto de livros de los savios grandes, (Meam Loez Bereshit)

kon todo esto es hayav el aparte de meldar kada semana su parasha, (Meam Loez Bereshit)

i en otro lugar aparte estan las almas ke ya vinieron aki i se boltaron a su lugar. (Meam Loez Bereshit)

Kada tsadik tiene su talamo aparte asegun su kavod (Shevet musar, Const. 1740)

Dos pransos kada dia, uno el dia, i uno la noche, aparte de shabat ke deve komer tres Seudot, (El Gid,1967)

Aparte de sus dos livros, el kompozo tanbien ''Shmona-Perakim'', ''Sefer-Amitsvot'' i munchos otros uvrajes. (El Gid,1967)



שאלות ותשובות Responsa


pido vos de mersed ke el esmerso de lo ke montare 100 kintales de plomo ke me lo desmerses aparte i ke los mandes kon los primero ke vinieren (Responsa Mabi''t, Venezia 1629)



תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)



רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


No vieron nunka en las manos de Margerita otras flores aparte de kamelias, (La dam o kamelia)

I yo pensava ansi, ma presto entendi ke mi marido ''emplea'' su sekretaria aparte de las oras de lavoro. (Luz de Israel, 1985)

Esto no podia estranyarme muncho. Savia muy bien ke aparte de las grandes planetas komo la Tierra, Yupiter, Marso, Venus, a las kualas se les dio nombre, (El Princhipiko, 2010)

aparte ke el aklara las intelidjensias en dandoles ideas mas avansadas mete al korriente de politika, de literatura i aze entrar al meldador el gusto de lo bueno i el espanto de lo negro (La Epoka, Sal. 1875)

Esta kriatura kere kriada, i ay un gaste aparte para la kriadera. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)



ספרות עממית Literatura popular


Sikomo era nombrado por su buen trato, aparte de los yerlis, (Sipure Sefarad)

agora ke estash alavando tanto a los paylachos i los otros djugadores en el tsirk, no es de djusto sigun ti, ke aparte de vozos los kuatro ermanos, ke vayamos a riirmos i mozos también kon tu madre? (Sipure Sefarad)

Le disho el karnesero: Bueno!, i kuando vino la ora de azer kidushín, lo tomó aparte al ijo i le kontó la estoria, (Kuentos, 1986)