חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1330 ערך מספר

entrada numero 1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

abolta facha

חדל להחמיץ פנים, שנה את מצב הרוח

abolta lashón, abolta lakirdi

חדל לדבר על כך, זה אינו ראוי

aboltar a shaká

לפרש את הדברים הנאמרים כבדיחה

aboltar aver

להחליף אווירה, לצאת לנופש

aboltar d'idea

לשנות דעה

aboltar de polítika

לשנות את המדיניות

aboltar foja

"להפוך דף" - להתחיל להתעסק בעניין אחר

aboltar kaleja

להחליף עיסוק

aboltar la kara

להסב ראש; להפנות עורף, לסרב לכל הצעה

aboltar la nave, el kavayo, la karrosa

להפנות את כלי התעבורה ולשנות כיוון

aboltar las kozas

לשנות את העובדות הרלבנטיות באופן המעוות את משקלן

aboltar marro

לשנות את הטקטיקה

aboltar palavra

לשנות את נושא השיחה

aboltar savor

לשנות את הרגלי האכילה, לשנות באופן קיצוני את אורח החיים

boltar/se v.

75070דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


No le aboltes kara! (Moscona)

No aboltesh las palavras (Moscona)

vo ir en kaza i vo aboltar sin tadrar (Nehama)

ya aboltates la kara, ya paso el dia, la semana, el mez (Nehama)

este ninyo era muy malo, ya abolto (Nehama)

el tiempo abolto (Nehama)פתגמים Refranes


Abolta la oja

Ande van platikos boltan chanakitas

Ma el ombre bolto komo el vino en la bota

La mujer mala mete la meza i abolta la kaza

La kriatura bolta komo el vino en la bota

Por onde kere el haham abolta la ujikaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


El rey Ahashverosh abolto todo de preto a blanko (La segunda Ester, 1911)

Eya abolto el korason de nuestro bien amado soverano (La segunda Ester, 1911)

Me rezvali en la laja en boltando la tinaja (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Rabanim de la nasion eskojidos todos / darshen en las keilot asegun sus modos / ke agan a todos / los korasones despertar / i de lo negro aboltar / porke el Dio kere salvarmos / kale aparejarmos (La Amerika, 1911)

de noche se le izo i la su venida / bendiziendo a el Dio ke le dara muncha vida / kon buena salida a kaza bolta / ala semana se le konta / estas mis rogativas / ke munchos anyos bivas (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke sierto el zehut del ben adam es bastante de boltar el mazal de mal a bien. (Meam Loez Bereshit)

ma kuando konto el kuento a Lavan i Betu'el abolto el metsiut (Meam Loez Bereshit)

por esto le boltaron las avlas ke paresian enbaraso. (Meam Loez Bereshit)

El sh.yit. ke es grande de mersed abolta por la mersed, kere dizir abolta el kontrapezo por vanda de el zehut. (Menorat 'Hamaor, 1762)

Bolto el rav 'ha-Ari la kara i vido ke era ketivat yad, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

I bolto Poros su kara para ver, i iriolo Aleksandros i lo mato, i enreino Aleksandros sovre toda su tierra. (Ben Gorion, 1743)

Kuando suvia todos los eskalones avia ayi un kulevro de plata ke boltava la rueda de la sia i le aparejava lugar ke se asente el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)שאלות ותשובות Responsa


i despues abolti la kara i vimos ke el kaik kargado de blamot izo komo molino i se afogo el kaik i se fue al dip (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

i estava unflado [...] i por ser el aire ke era kuentra no se pudo aboltar el barko para sakarlo, ke si tenia ocho o dies grosh akometia alo kaikchis i lo sakava (Bet David, Sal. 1740)

kuando lo trusheron a el met kon la araba en bet a-kevarot fui yo primero i lo vidi ke lo trusheron de boka abasho i lo abashi de la araba i lo bolti de papararriva (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

le demando kien son, disho ke no save, bolto le demando: arelim son o togarim? (Tsel 'ha-Kesef, Sal. 1872)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo un tizon en medio entre las dos kolas. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


I en efeto, la karrosa del tartaro bolto atras i todos los ke lo akompanyaron (Banyos de sangre, 1912)

A los servidores de el Dio los savesh kitar de su servisio, i los savesh aboltar del Dio de la verdad i a vozotros yama i dezea, (Asolado en la izla, 1881)

Ma en viendo ke no topo grasia en mis ojos, bolto i se fue a su kamino i no torno mas. (Asolado en la izla, 1881)

Ensupito, rizas fuertes me izieron aboltar. (Luz de Israel, 1985)

Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)

fino ala muchachez le vino el austriako, elemento evropeo ke le abolto entera la vida i su modo de entenderla! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

Al empesijo ke vinimos de pasarvos su pasaje el avia sierto tiempo ke boltava, rodeava las kalejas de esta grande sivdad nombrada Paris (Nantes, Tel Aviv 1952)

Los ojos de todo el mundo estos dias son boltados verso Roma de ande se espera ke la paz inspirada por el kapo del kristianizmo, el papa de Roma Benedict kenzeno, ara su efekto i tokara los korasones de todos los kapos gerreadores de sangre kristiana por meter fin a las terrivles matansas, espojamiento i destruision (La Amerika, 1917)

kada uno agora bolta a su lugar i kon grande esforso bushka a komprimir su dolor (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

las karas de la jovene dama de kompanyia se enkoloradesieron; malgrado eya, bolto sus ojos verso el konte en senyal de rekonosensia (La Epoka, Sal. 1900)

a la fin kansos i dezesperados nozotros dishimos la barka a la veluntad de las olas asta ke un fuerte golpe de aire la bolto i todos los sinko ke la montavamos kaimos adientro del agua (Guliver, Yerush. 1912)

tu kerensia aboltara en una fuerte aborresion (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

El la bolto en las manos i atino sinko siyos (muhures) de sera kolorada (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


I agora veresh, una vez ke disho ''no!'' no le puedes aboltar la kavesa! (Sipure Sefarad)

En boltando a su kaza, enkontró a un viejo, ke le demandó la razón de su estrechura, (Kuentos, 1986)

Le disho el rey: ''El remedio es ke en tala sivdad ay uno ke se yama Yihya el Akra, i tiene siete ijas. Si saves tomar a la chika de eyas te se abolta el mazal.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

el rey komo era enemigo a los djidios no le kontento las avlas i la razon ke dieron los djidios i abolto la djustisia i demando: el djusgo de esto komo es? (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para fayar la perdita: lugo ke la perdio ke se kede kayado i ke se kite la kamiza i ke la abolte i ke se la vista otra vez aboltada i ke vaya i ke se eche kon eya tres dias i 3 noches i le tornara a el su perdita luego, estas palavras si no demando i non se lo konto a ningun onbre de antes i non deskuvrio este sekreto afilu a sus amigos, enpero si lo deskuvre alguno non le aprovechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula disheron los antiguos en tienpo ke vee el ombre aydukes o aborresedores detras de el ke apresure luego i ke tome polvo de el lugar ke esta ayi i ke diga sovre el el salmo de 7 ke es ''shigayon le-David'' asta el kavo i despues ke diga sea veluntad delantre de ti A' nuestro Dio i Dio de muestros padres Dio alto ke aboltes mis aborresedores delantre de mi … (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para baldar los fichizos a un ombre ke non puede venir sovre su mujer: ke vaya i ke urine sovre un monton de aguas ke aboltan la rueda del molino i ke no avle dela ora ke va al molino asta ke torna a su kaza i ke tome un aniyo de oro de ufaz i ke urine por el burako del aniyo 3 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para detener la sangre ke sale dela nariz ke no puede destajar ke le sake de el sangre kon atuendo dela metsitsa de detras dela shidra i se deterna la sangre o kelo ensangren del braso ke es del burako dela nariz se le korre de burako derecho ke lo ensangren del braso derecho i ansi la buelta (manus. Papo, Sarajevo 1840)