חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

60540 ערך מספר

entrada numero 60540

barragán n. & adj.

גיבור, אמיץ; חזק, חסון; גברי; מי שמפגין את שריריו (אירוני), בעל כוח

baragán

59780דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Shimshom, personaje bíbliko, fue un famozo barragan (Nehama)פתגמים Refranes


El mas haragan non es baragan

El baragan se konose en ora de gerra, el savio en ora de ravia

Ni el riko kon su rikeza, ni el barragan kon su barraganiaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


de los baraganes en dias antiguos (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


kuando suviras a tu ija de la karsel / i de kaza de karsel su yugo krevantaras / i aras maraviyar maraviya en tu salir komo barragan / por atemar i atemar sus atemantes (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


kual es ke se puede yamar baragan? (Meam Loez Bereshit)

I ayi topo kuantos pilares i luzeros de el mundo, barraganes en la Ley mas ke leones, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

I su kara komo de leones, i son barraganes i van senyidos kon kuero, i non tienen armas de pelea; (Ben Gorion, 1743)

i me kito a mi komo la felecha del arko en mano del barragan fuerte, (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I akeya noche izo konbite grande a ditos mil barraganes suyos i kito los vazos de oro del bet amikdash para bever vino kon la reina i abevrava a sus donzeyas i sus barraganes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Salieron Belshatsar kon mil mayorales barraganes i resto de mansevos de Israel i mataron al fonsado de Koresh (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Giveon era sivdad muy enkastiliada ke sus kales eran de marmoles i tambien la djente ke en eya todos eran barraganes i enbezados a pelear (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

i el, temerozo muncho, i su vista de barragan grande (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

dize el menor kon ayuda del Dio el grande el barragan i el temerozo vos deklarare las mitsvot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

esto asemeja a un barragan muy valiente ke es bastante kon su fuersa de alevantar dos kintales de karga (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

si es ke este barragan es patron de daat save su ereh i entiende ke aun ke el es muy barragan,? kon todo esto no se akomete a alevantar karga mas de su kantidad (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Se alegra komo barragan para korrer el kamino. (Biblia, Const. 1873)

Ek su kama ke es de Shelomo, sesenta barraganes ay al derredor de eya (Biblia, Const. 1873)

Mijor ke ek barragan es kien tiene pasensia i kien domina su ravia (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama barragan kien vense sus pasiones (Tefilat Imanuel, 1924)

Los arkos de los barraganes son kevrados i los flakos se sinyeron de fuersa. (Biblia, 1873)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Yeonatan no se tirava atras (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia (Biblia, Const. 1873)

Porke ayi fue dezechado el eskudo de los barraganes, el eskudo de Shaul (Biblia, Const. 1873)

mira, yo entregi en tu mano a Yeriho, i a su rey, kon los barraganes valientes (Biblia, Const. 1873)

i era Nimrod barragan grande i fuerte i el fue el primer barragan ke uvo en la tierra (P. R. Eliezer, 1876)

i los barraganes ke tenia David, no eran kon Adoniya'hu. (Biblia, Const. 1873)

Ma a Natan el profeta, i a Benaya'hu, i a los barraganes, i a Shelomo su ermano no konbido. (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Yisrael sovre tus alturas matado. Komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Entonses izo podestar al remanesido sovre los fuertes del puevlo; A' me izo ensenyorear sovre los barraganes. (Biblia, Const. 1873)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Keridos lektores; en kada semana toparesh en estas kolonas las ovras i la vida de los barraganes ke fueron enkolgados (al kidush ashem) (La Boz de Yerushalayim, 1954)

Es nuestro dover de azer konoser al publiko estos bravos i barraganes juid?os. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

akea kreensia suya rezia la azian en momentos de desgrasia baragana. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)ספרות עממית Literatura popular


Amor galante, mi baragante, pase adelante (Kalendario de kantigas)

Pishin yamo el haham dos barraganes djidios i les disho: Toma, yeva a este ombre a la shara ande pozan los leones; (Kuentos de Yerushalayim, 1923)