חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

99630 ערך מספר

entrada numero 99630

derecho adj.

ישר, צדיק, נקי כפים, הגון, כן, תם לב; ישר, זקוף, ניצב, אנכי; ימני

derecho kom'al gancho

באירוניה: ''ישר כמו אנקול'' - נאמר על אדם לא ישר, ערמומי

dezir lo derecho

לומר את הנדרש בלי להתחמק

dezir lo derecho

לומר כל מה שעולה בקנה אחד עם מידת הדין האמת והצדק

el kamino derecho

הדרך הישרה, הדרך הנכונה; דרך הישר

kamino derecho

דרך ישרה

kon el pie derecho

'ברגל ימין'' - איחולים להצלחה למי שמתחיל עסק או עניין חדש

mano derecha

יד ימין

morirse por lo derecho

לאהוב את הצדק וללחום בעדו בלי פשרות, להקריב עצמו על האמת

ombre derecho

אדם ישר דרך

pelear por lo derecho

להאבק על הזכויותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Toma la ropa por el derecho (Moscona)פתגמים Refranes


Derecho komo el gancho

Si keres salvar del sospecho, ten pasensia i veras lo derecho

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

Kara tuerta - ventura direcha

Los ke kaminan en el kamino derecho tienen ke kaminar en kamino estrecho

Lo kue aze la mano derecha, la siedra ke no sepa/veygaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Segid lo derecho en fin ke el prove tenga provecho; (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Derecho el ke vide su grandeza, torno el bien i le izo tristeza, por su kavod por onrar su alteza (Donme, sig 18)

shamayim vaarets yoravan i dizian: el hasid de la tierra se depedreria i derecho en el onbre no avria komo el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke les dio aentender Ye'huda ke el konsejo de Reuven no era derecho, (Meam Loez Bereshit)

ke aun ke sierto es ke lo suyo es lo derecho i vedradero, (Meam Loez Bereshit)

i estando el durmiendo le tomo una kostiya de su vanda derecha. (Meam Loez Bereshit)

El borrachon todas las averot le paresen derecho (Shevet musar, Const. 1740)

I sovre eya avia 12 leones de oro i eskuentra de eyos avia 12 agilas de oro i estavan una enfrente de otra la mano derecha del leon eskuentra de la siedra de la agila (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

ansi kuando toma netila ke se lave la mano derecha al presipio (Pele Yoets I, Viena 1870)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Los mandamientos de H' son derechas, ke alegran el korason; (Biblia, Const. 1873)

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

solamente vi esto ayi, ke izo el Dio a el ombre derecho, i eyos bushkan pensamientos munchos (Biblia, Viena 1841)

Dio de verdad, i sin tortura; djusto i derecho es. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El nuevo prezidente el kual kavzo la revolusion, era el braso derecho del eks prezidente. (Luz de Israel, 1989)

La mar paresia agora derecha i repozada komo la luna de un espejo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Porke aviendo tuvido una ija esta ija fue tanto pura, tanto derecha en su pensar, tanto noble? (Rolando i Eleonora, 1953)

Niegash a los ojos de los agudos, i tuerses los kaminos de los ke kaminan derecho! (Asolado en la izla, 1881)

El degoyado estava ayi derecho komo si nada le tuviera akontesido. (El muerto ke esta bivo, 1912)

En Ia kaleja ''Rishelye'' sovre el ponte de San Pier una chika ija bien vestida lo ovligo a alesharse de su derecho kamino ke el sigia kon la fortaleza de un puerko salvaje (Nantes, Tel Aviv 1952)

su mano derecha, elegante, fina, sin guante tenia un panyuelo (rida) de batista i repozava sovre su rodeya (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Alto alto's komo '1 pino derecho kom'una flecha, (Blanka Flor)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula i kabala de ribi Yeuda 'he-hasid ke kuando va por kamino ke beva kon la mano derecha de las aguas primeras ke eskontra al presipio i non se espantara de tefisá ke lo achaparan(manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para detener la sangre de la nariz: si la sangre sale del burako derecho de la nariz ke eche agua en la oreja istierda, i si korre del burako istierdo ke eche agua en la oreja derecha, i si le korre de todos dos burakos ke eche agua en todas dos orejas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si kolgaras su ojo derecho de el gayo montes sovre la kama non podra dormir todo el ke se eche sovre eya (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para detener la sangre ke sale dela nariz ke no puede destajar ke le sake de el sangre kon atuendo dela metsitsa de detras dela shidra i se deterna la sangre o kelo ensangren del braso ke es del burako dela nariz se le korre de burako derecho ke lo ensangren del braso derecho i ansi la buelta (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ken ke envelunta ke le naska ijo: kuando es meshamesh su kama ke se ate el guevo estierdo kon seda i si atara el derecho le nasera ija; i esto es badkado i prevado (manus. Papo, Sarajevo 1840)