חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

82190 ערך מספר

entrada numero 82190

burako (port.) m.

חור, נקב, חריר; פתח

arrepozar la kavesa

יש לו מקום להניח את ראשו

el burako (port.) de Pesa

'בחור של פסח (שבו מסתירים את החמץ)'' - בשום מקום, באיזשהו חור

el burako (port.) de la kashareta

אחד מארבעת הצדדים של העצם הקטנה במשחק העצמות (''חמש אבנים'')

el burako (port.) del barril

מגופת החבית

entrar por el burako (port.) de la yavedura

'להכנס בחור המנעול'' - להסתנן, להתגנב במיומנות

kashkaval kon burakos/kezo sin burako (port.)

גבינה עם חורים/ גבינה ירוקה בלי חורים (מלמד על טיב מעולה)

keres saver el klavo i el burako (port.)

אתה מבקש לרדת עד שורש העניין , רוצה לדעת הכל

morar en un burako (port.)

לגור ב''חור''

no deshar burako (port.) sano

'לא להשאיר חור אחד נקי'' - לבלוש ולחפש בכל הפינות

no topar burako (port.) por onde fuir

לא למצוא פתח מילוט - להיות שקוע בבעיה בלי מוצא

tapar burakos (port.)

סתם חורים

tener un burako (port.) onde arrepozar la kavesa

יש לו מקום להניח את ראשו

furako

196800פתגמים Refranes


Ken se mete al burako, siente su negro fado

El Dio mos guadre de vizino malo i de aire de burako

Raton ke tiene un burako, presto lo kaptura el gato

Kere saver el klavo i el burakoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


remishkan kon kudio todos sus burakos (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


I badkara en los burakos i en las indrizes (Shevet musar, Const. 1740)

deve kontrolar toda su kaza i todo modo de lugar ke tiene dubio ke ayi pudria aver hamets komo: bodrum, tarrasa, kortijo, butika i semejantes, kontrolan tambien en todos los burakos i en los indrizes asta ke la mano alkansa (El gid, Istanbul 1967)

todos los atkuendos (kap) ke son: payla, kuchiyos, mezikas, palos redondos, i semejantes no deven tener ningun burako o indriz (aralik) (El gid, Istanbul 1967)

todos estos modos de danyadores negros los abasho a eyos al burako de el teom grande, i ata el hamor ke es kelipa gedola (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)שאלות ותשובות Responsa


estava entero el puerpo zulat ke tenia un burako en el pecho ke paresia dado kon plomo (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ma su figura era yena de granos i de burakos, i uno ke se aserkaria bien alado de el goleria tambien una fedor terrivle. (Banyos de sangre, 1912)

El degoyado avrio i serro los ojos i sus lavios temblaron, un reflo un poko longo entro i salio por los burakos de sus narizes i un ronkido ke no tenia del todo raporto kon el ronkido umano salio de su garon (El muerto ke esta bivo, 1912)

Ma vos diré ke los chinís, las kyasés, eran todos rotos i chatleados, ansí ke los chokales eran saltados i yenos de burakos. (el Rizón, Salon. 1939)

sigun una bestia salvaje torna a su nido por murir en su burako, ansi Nantes se enserrava en su kamareta sin komer ni bever dizde 2 dias. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el ovrador se bolto i vido ke el avlador era un kolega (amigo de lavoro) ke avia pasado la kavesa por un burako del techo (El Alakran, Tel Aviv 1954)

antes de azer este lavoro el mansevo miro al burako ke se avia avierto i en su punto echo un grito de aperkanto (El Alakran, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Ke es gips? Akeyo ke amasamos para tapar los burakos de la chinchas! (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula si le entro algun grano de alguna koza en la oreja: ke tome chirikote ke se meta en los burakos de la nariz i ke tape los burakos de la nariz i la boka estonses salira el grano de la oreja (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula ke le de la mujer a el ke se va a ir a kamino una aguja ke kuzieron kon eya tahrihim de muerto kon filo lavan i ke kuze el varon en su panyo en la ora ke sale al kamino i kuando eskontra kon los aydukes ke los mire por el burako de la aguja i los kevrantara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para detener la sangre de la nariz: si la sangre sale del burako derecho de la nariz ke eche agua en la oreja istierda, i si korre del burako istierdo ke eche agua en la oreja derecha' i si le korre de todos dos burakos ke eche agua en todas dos orejas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para las chinchas: ke unte por los burakos leche de beema (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Sekana el ke detiene sus burakos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Varon i mujer se akaviden de no urinar enfrente de la luna kuando se arrenova i arrelumbra kisas enprenyara en akeya ora i la kriatura non bivira, i no urine aguas de noche por algun burako i ansi en dia de tevet i shevat non vaya la kriatura deskalso ke estonses el gato endjentra i puede venir a un holi ke no ay a el melezina (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para baldar los fichizos a un ombre ke non puede venir sovre su mujer: ke vaya i ke urine sovre un monton de aguas ke aboltan la rueda del molino i ke no avle dela ora ke va al molino asta ke torna a su kaza i ke tome un aniyo de oro de ufaz i ke urine por el burako del aniyo 3 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)