חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

360 ערך מספר

entrada numero 360

abasho adv.

מטה, למטה

los de abasho

שדים, רפאים (''שוכני מטה'', ''דרי מטה'')

abasho abasho

המרתף, החלק הנמוך ביותר

abasho del ombligo

מתחת לטבור, מתחת לחגורה

abasho!

אַרְצָה!

abasho! interj.

מטה!

de arriva abasho

בערבוביה

echar abasho

לצמצם, לבצע הפחתה (בחשבון/בחשבונית)

echarselo abasho

לבלוע בחופזה (מאכל, משקה)

irse abasho

להתקלקל

irse de abasho arriva

להתהפך

mirar mas abasho de si

להצטנע, להפחית בערך עצמו, להיות משולל שאיפות

traer los sielos abasho

להגזים, לתת ערך מופרז לדבר פחות ערךדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Abasho en el kurtijo (Moscona)

Mirar de arriva abasho (Moscona)

Abasho la gerra! (Moscona)

abashar abasho (Nehama)

favlar de abasho arriva (Nehama)

meter todo de abasho arriva (Nehama)

no me se va el komer para abasho (Nehama)פתגמים Refranes


Munchas manos en un plato presto lo meten de boka abasho

Taksan d'abasho, taksan d'ariva

Si keres afalagarte mira siempre mas abasho di tiשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


basho de sus vides i de su igera. (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


se echavan de boka abasho i se enkorvavan a mi maso.'' (Toledo, Koplas de Yosef)

a ti A' todo modo de kriansa sea de arriva sea de abasho dan edut ke eyos se depiedren i tu estas para siempre (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


Mis padres guadraron su dinero en los siyeros de abasho (Meam Loez Bereshit)

Si en la suvida si en la abashada no sea el djudio abasho i el goy por arriva (Menorat 'Hamaor, 1762)

a punto se avrio la tierra i kayeron eyos i sus livros abasho no kedo de eyos ninguna senyal de eyos (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)שאלות ותשובות Responsa


i lo konosi sierto ke era el, i le vidi su tsura ke tenia i la shiga i la barva ke tenia para abasho ruvio i en los lados preto (Bet David, Sal. 1740)

kuando lo trusheron a el met kon la araba en bet a-kevarot fui yo primero i lo vidi ke lo trusheron de boka abasho i lo abashi de la araba i lo bolti de papararriva (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

i le vidi la nariz ke tenia un poko eskachada la punta i era mi-siba dela araba ke lo trusheron de boka abasho i de ayi se le eskacho (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

aki es loke estava echado i se vido por nieve ke estava ensangretado, ke mas abasho le dieron i en este lugar kayo, ke mas no pudo kaminar (Responsa Pele Yoets, Yerush. 1993)

atorgo yo el afirmado abasho komo yevo de Shim'on 950 reales, los 700 van por mi kuento de Shim'on i los 260 van por mi kuento i es el aharayut sovre mi i el aharayut de los 700 es sovre el (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Levantate, O H'; akonanta sus fases, echalo abasho, (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El otel ke demandas es ayi abasho, en la punta de la kaleja, les respondio el ombre. Ma, kualo vas ir azer ayi? (Banyos de sangre, 1912)

Entre estas eyos metieron pie abasho i la karrosa del prinsipe arrivo. (Banyos de sangre, 1912)

Kon muncho dolor andavos abasho i ke seas por espojo a los guzanos de la mar. (Asolado en la izla, 1881)

De abasho, ande sienes i sienes de personas estavan asentados en sirkolos familiales, la vista era maraviyoza: (Otniel Hodja, 2002)

despues de 15 o 20 dias se korta de kolor i la echan abasho (El Djugeton 1917)

yo el afirmado abasho deklaro kualmente mi moneda depozitada en la banka de sinyor Valker Parlamper, suviendo a la suma de 17 miliones de frankos me fue remetida i no tengo mas ningun dar i aver kon el (El prove doktor, Const. 1904)

serrando la ventana abasho al piano de abasho ande el otelier ya avia avierto la puerta para resivir a los mandados de la tempesta (La Epoka, Sal. 1900)

Katina se aparo por la ventana por ver i dio un salto del minder abasho por ir a avrir la puerta en esklamando (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)