חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

45780 ערך מספר

entrada numero 45780

asoplar v.

נשב, נשף, אוורר

asoplar la lampa

לכבות את המנורה בנשיפה

asoplar la lumbre

ללבות את האש

asoplar la polvorina

לאבק, להסיר את האבק

está asoplando

מתחילה לנשב רוח, חשים הקלה בחום

asuplar

46960דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


asoplar la pavolia (Nehama)

kien se kema en la chorbá asopla en el yagúr (Nehama)

asoplar el kavé (Nehama)פתגמים Refranes


Ken se kemo en la shorba, asopla en el yogurtקופלאס Koplas


porke le asoplo el espirito de la gran gloria divinidad, (Toledo, Koplas de Yosef)

i komo el aire ke asopla, (Untane Tokef)ספרות תורנית Literatura relijioza


asoplo un viento de akeya fuente kon un guezmo muy bueno ke retornava el alma. (Meam Loez Bereshit)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Kon afuera de vozotros asopla el fuego de la enemistad entre padre a su ijo, entre dos ermanos uno kon otro, (Asolado en la izla, 1881)