חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10200 ערך מספר

entrada numero 10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

ainda no kamina

התינוק עדיין אינו הולך

ainda se pisha

עודנו עול ימים (עדיין עושה במכנסיים)

ainda ay poko tiempo

רק לפני זמן קצר

ainda ayer

רק אתמול

ainda oy

עוד היום

ayinda

54280

inde

222410דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ya le di todo lo ke demanda, inda no esta kontente (Nehama)פתגמים Refranes


Fuyo, ke nainda sta fuyendo

Ainda esta in sus tredjesשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


solo al Untado espera ainda. (Gaon, Poezias)

alguno djimiendo inda desha verse (Gaon, Poezias)

ma ainda solo kome ensu meza (Gaon, Poezias)

ninguno ainda se ve por la kae (Gaon, Poezias)

Dias inda inosente resitando orasiones (Gaon, Poezias)

Un viejo ainda ven orasionando (Gaon, Poezias)

maldicho - ainda al Dio orasionas (Gaon, Poezias)

Estas palavras sonan ainda en mis oidos! (Papo, Navot)

Ya es serka mediodia, el sol esta serka la fuente, i ainda mi kerido no paso. (Rinio, 1906)

No vos estas averguensando? Ainda estas avlando! (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Para eya konortador ainda no nasio. (Puertas de veluntad)

Ainda oy esto existe / i kada uno azerse grande insiste / i ansi es ke ay miles de komunidades / en Nuyork i en otras grandes sivdades (La Amerika, 1916)

Korriendo torno a el rey el gran sinklavo, i mil males avlo de la reina, le puzo un gran klavo; dize ke no kiere venir, ke inda ayer eras de su padre esklavo, i no aze kuenta del rey ni de los senores, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


Dezime la vedrad si mi padre esta ainda bivo. (Meam Loez Bereshit)

a los presipios ke ainda no aviyan munchas aguas, estava la teva dientro del agua 11 pikos, (Meam Loez Bereshit)

En todo esto, ainda el rab ribi Hayim Vital estava en Sham, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Ke por sierto no kere aki dicho kualmente en akel tienpo meldavan muncho mijor sin tener ainda la ley i sin tener livros, i todo esto es bien savido. (Lel Shimurim, 1819)

Onde es ke kuando un rey tiene un servidor ke lo sierve kon todo modo de fieldad, i despues de esto aze ainda mas de toda su posibilidad (Lel Shimurim, 1819)

Siendo ainda estava kazado kon Vashti i por esto no pudo entender la soltura de ditas avlas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

ke los muertos saven lo ke akontese entre los bivos i avlan unos kon otros inde mas kuando son kerovim (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

En anyo de 5301 a la kriasion del mundo; en seer mi padre ainda en hutsa la-arets, se aferasteo serka de el un senyor haham muy grande ke en el dor (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Ainda non ay ninguna reaya, porke Eliau disho ke dos mil anyos son dias del mashiah (Shevet Yeuda, Viena 1859)

inde mas mozotros guerfanos, ke muestro korason non kon mozotros, tantiko de resbolvimiento de kualkere koza ya mos destira de servimiento de el Sh.Yit. (Pele Yoets I, Viena 1870)

ainda puede ser ke el propio ke la disho akeya avla eskrivio en otro lugar areves de eya (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La djo­vena mujer avia devinido un menester para su korason i era su solo achake, su sola exkuza de bivir ainda. (La dam o kamelia)

En efeto, ainda en la mas tierna edad, si Pavlo yorava, de vista le mostravan a Virdjinia i el se metia a reir. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

I bien, eyas seran mas admiravles ainda kuando estaran sovre ti (Rolando i Eleonora, 1953)

Todo tiempo ke la nave ainda esta en su estado (Asolado en la izla, 1881)

Pavlo oiya, Pavlo se akodrava, la kavesa de Pavlo estava ainda biva. (El muerto ke esta bivo, 1912)

una ves tambien ke las gayinas se topavan ayinda en las manos del kliente, el kazalino disho: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Ma era sin remedio, ya teniyan nueve anios de kazados i ayinda la mujer de Izidor era manyera (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

ke ay ainda? disho eya de un tono brusko komo una mujer ke deranjan i ke azen arraviar (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

pardonadme una vez ainda, siendo de entrarme ansina en vuestra vida partikular (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ma kuando se trata de algun matado, el kual la djustisia no ave ainda metido la mano sovre el matador, ke azen? (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

yo puedo ainda una otra ves markarvos mi mas grande rekonosensia de siempre! (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

ainda no pudieron deskuvrir nada siendo ninguna arma no fue topada a los derredores del lugar (El Tiempo. Const. 1874)