חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

20910 ערך מספר

entrada numero 20910

amar v.

אהב

amar a

נהנה מ-, התענג על

amar mejor

העדיףדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ama a tu kompanyero kom'a ti mesmo (Nehama)פתגמים Refranes


Ama a tu konpanyero komo te amas a ti mezmo

Ken bien ama, nunka olvida

Amar i saver no puede serשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ser el Dio de siempre ama los pasientes (Gaon, Poezias)

Ah! El amar kuanto dulse es! (Rinio, 1906)

Ke digan, si! Yo no entiendo razon, yo amo a Lefteri, lo amo, i lo amare. (Rinio, 1906)

Ke sepa! Si, ke Katerina sepa ke yo amo a su marido, esto no me importa! (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


Su senyora le amava, prendieronle temores, (Poema de Yosef)

Todos los senyores se arrodiyavan i se enkorvavan a 'Haman, i senyor sobre todos los senyores lo yaman, i el rey i los senyores a el aman, ke de kuanto demandava, no se le dizia no. (sova semahot, Livorno 1782)

la uma entera muncho mo lo aman / diziendo shapchi se le arranka el alma / esta buena fama / asta su vejes / Dio mas muerte no le desh / ke kaze a sus ijos / kon muy buenos rijos (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


Ke savresh ke ay muchas kozas ke las personas las aman mizmo sin tener plazer de eyas, (M''L Kantar de los Kantares,1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Los derechos te aman (Biblia, Const. 1873)

Por tanto las eskosas te aman (Biblia, Const. 1873)

Ma a Hana dio una porsion de dos tantos porke amava a Hana (Biblia, 1873)

dartehemos a nuestro padre Ysaque; e dixo el Señor: non lo quiero, que adebdado es ante mi, por que amo a Ysaumas que a Yacob; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

portanto amaron los djustos por andar detras senderos de tu bien, porke ereden el mundo el este i el mundo el ke viene (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


En 1726 un djoven fransez, aviendo amado a una djovena ija de famiya bien grande, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Ah ! porke eya pario a esta ija? porke la amava tanto? (Rolando i Eleonora, 1953)

por kontra, la mujer lo amava muncho, eya keria trokar su komporto ma no puedia porke ya se avia auzado (El Djugeton 1917)

Eyos meldan la presa amerikana i aman todo lo ke es amerikano. Triste situasion. (La Amerika 1910)

yo amo mijor irme i deshar el lugar libero a Ruben (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

eya le asigura ke eya lo ama, ke eya no se olvido ni un momento de su amistad i se echa en los brasos de su amigo kon yoros i lagrimas. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama. a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama. a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Su mujer Rashel lo amava muncho i siempre bivian muy kontentes (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

nozotros no kedaremos nunka de amar kon una dulse melankolia nuestras patrias donde fuimos eskartados (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

lo ke estas mizeravles guardias inyoran es ke yo la amo kon muy muncha ardor i ke eya aze por esto el mas desgrasiado de los ombres (Manon Lescaut, Yeru. 1906)ספרות עממית Literatura popular


Kisa agora el amor el me amara, (Kalendario de kantigas)

Otro te amava, yo m'enselava, el amor me armo, yo lo matava. (Kalendario de kantigas)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para ke te ame el de enfrente: si le daras de sangre del dedo ke es kemitsa de la mano derecha tuya a ken ke enveluntas en la komida ke el kome o tres gotas prosteras de tu urina o tres guevos ke nasieron en dia de djueves o seniza de sus unyas sin su saver o si te lavaras tus tetas kon vino i le daras a el a bever te amara a ti amor grande (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula: el ke aze seuda i envelunta para saver ken lo ama i ken lo aborrese ke apunte en el panyo de meza una aguja ke kuzieron kon eya tahrihim de muerto i ken ke te aborrese non podra por komer (manus. Papo, Sarajevo 1840)