חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

22520 ערך מספר

entrada numero 22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

mos pasa amistad

יש בינינו יחסי ידידות

ya me pasa l'amistad kon fulano

אני יכול לקבל את הטובה ממנו בשל יחסי הידידות שבינינודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Diz la verdad, piedri la amistad (Moscona)

las diferensias de interes yelan la amistad (Nehama)פתגמים Refranes


La amistad no aze muncho ruido kuando kamina

El kavod i la amistad, non se alkansan por la fuersa

Munchas amigavlas i amistad salin pur la naris

La amistad del kulevro

Amistad de yerno, sol de invierno

Avlad la verdad, perded la amistadשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


el se la dio; visto ke muy grande amistad le tenia - (Odisea)קופלאס Koplas


Ad ayom la nemistad la tienen guardada, mos amostran amistad komo eskarada; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Alavar kero al Dio kon tanyer i kante, siendo El no pedrió amistad avante, de ombre berbante El mos eskapó i Amán lo enkapó en una payida, no topó fuyida. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Por no olvidarmos esta nimistad meldamos kon amistad de la vieja istoria, tenerlo en memoria. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

La mosa era guerfana de madre, a Mordekay su tio tenia por padre, kon el se saludava manyana i tarde, no trokava su amistad, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


no kave en pendola el shiur de la amistad ke le tenia; (Meam Loez Bereshit)

tienen muncha amistad kon la Ley i tienen desfelo de sentir algun hidush de Ley, (Meam Loez Bereshit)

ma fue avizo a los andjeles ke el Sh.-Yit. tiene kovdisia i amistad kon la presona (Meam Loez Bereshit)

Ke es tan presiozo ke aze avlar (menear los bezos mizmo de los ke estan durmiendo), no desha olvidar la amistad de entre eyos. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

ya se ke vozotros siempre tornash por el, ke Yosef kon su elguenga aguda vos enganya i vos amostra amistad (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Este shir es kompuesto de dos partidas de shir: la una es la poezia i alavasiones ke aze el puevlo de Yisrael a su bien amado Dio i deplora de El su amistad i su proteksion (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Ke por amistad de la reina aze el rey su veluntad anke sera kuentra su korason (Meam Loez Ester, Izmir 1864)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


la buendad, la amistad, las karesas de la madre azen mijor efekto ke las observasiones duras i el kastigo del padre. (La boz de oriente, 1931)

Los grandes de la sivdad se selaron de el i non pudieron avlarle mas kon amistad. (Vaye de los yoros, 1935)

Kuando les demandan si estan kontando en sus payis el komporto i la amistad ke ven en Hadasa, eyos estan respondiendo ke no lo pueden dizir del espanto de ser matados. (Shalom, 2007)

Nuestra amistad mos aunava i mos dava una vida dulse i kalma. (Luz de Israel, 1985)

esta viktoria abato muncho el enemigo el kual aviendo mandado mesajeros, una paz fue kokluida i kontratos de amistad fueron eskritos i trokados de parte a parte (Guliver, Yerush. 1912)

una senyora de la sivdad ke tenia relasiones de amistad en Paris le topo un lugar de kamariera en una kaza segura, onde un mediko (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

tenia atamiento de amistad kon munchas altas i grandes famiyas (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

El kontinua sus amistades, esperando el dia venturozo onde el sera kazado kon eya. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)ספרות עממית Literatura popular


en jeneral entre yako i su djente pasavan relasiones de amistad, indemas kuando alguno reushía en un trato mas vistozo. (Sipure Sefarad)