חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

37460 ערך מספר

entrada numero 37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

arrepentir ke no me arrepiente manyana

ובלבד שלא אתחרט על כך מחר

arrepentirse mil vezes de

להתחרט חרטה שלמה וגדולה

aperintir

29340

arrepintirse

37500

arripintirse

39640פתגמים Refranes


Ken mal avla, ke s'arpyenta

Me arrepenti de blaho a turko

Ken temprano kazo i komio, no se arrepintioשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Eya de su penserio negro non se repienta (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


Od despues se arrepintio de averla matada (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ya se arrepintieron de este mal echo, el grosh ke tenía[n] todo ya lo dieron, bushkaron remedio por lo ke perdieron; me pisho en sus karas ke tal mos izieron. (Kalumnia de sangre, sig 18)

ken es enemigo se repentira, tanbien se verguensara, por esto bendigo al Dio mi abrigo (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Djugar i emborrachar, haraganear i gastar / ansina nunka puederas adelantar / repentete mi ermano, rekoje bien la mano / esto te dize el aumoristikano (La Amerika, 1914)

Makedonia entera se metio en rebuelta / kada uno en su tierra apronto su saeta / Montenegro disho a lista ma ya se repentio / negra pruna se le metio / a este enkorkovado / ya kedo deskavenyado (La Amerika, 1915)ספרות תורנית Literatura relijioza


despues se arepintieron muncho los shevatim de lo ke izieron (Meam Loez Bereshit)

I esto es tambien un doktrino para ken estava kaminando en kaminos tuertos i el Dio santo le ayudo i se repintio de su negro i torno a enkaminarse en buenos kaminos, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

el mishne ke estava kon ravia grande el se arrepintio i les disho: kitaldo al djidio ke es mentira el echo (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

Respondio el apifior: si es porke vos estah espantando, ya vos dishe ke non tengash ke pensar, i koza ke yo digo non me arrepiento (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Porke A' djuzgara a su puevlo, i sovre sus siervos se arrepentira, (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Al prisipio en lo ke me vido alevanto sus pies para fuir, ma presto torno i arrepintio i se asento en su lugar (Asolado en la izla, 1881)

Yo ya me avia repentido de rendirme en este lugar de muerte. (El muerto ke esta bivo, 1912)

i pensandose no seya ke el mushteri se repentiera, el kazalino le disho: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

estate prudente. mi ija, afin de no tener a repentirte algun dia! (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Morozis no se repentia en tanto de averse fuyido de la forteresa (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)