חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

62610 ערך מספר

entrada numero 62610

batal (ebr.) adj.

בטל, חסר מעש, בלתי פעיל; חסר תעסוקה, מובטל; בטלן, הולך בטל, מתבטל; פנוי

batel (ebr.)

62800דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ombre batal es para mal (Nehama)

una kaza batal/un magazen batal (Nehama)פתגמים Refranes


Azno batal provecho para el vizindadoקופלאס Koplas


i djente batal se kontentaron por poko de nada a beklear las noches (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


No kere estar batal (sin echo) i no tiene derito de azer esto. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

Una famiya sefardit de 14 miembros tuviendo un solo ganador i kedando batal mientres tres semanas! (La Boz del Puevlo, 1918)ספרות עממית Literatura popular


El mansevo, viendo ke el ombre era muy entelijente i no lo pudía enganyar, se demandó komo avía entendido ke el no avía ganado la moneda. Bushkó, bushkó lavor, i no topándola, fue ande un tío i le demandó por plazer ke le diera una lavor por una semana. El tío lo tomó en su echo, i a la fin de la semana le dio una moneda de oro, komo paga de su lavor (malgrado ke el mansevo estuvo batal la semana entera). (Kuentos, 1986)