חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7810 ערך מספר

entrada numero 7810

agizar (fr.) v.

השחיז, חידד

sharpen

aguzar

9450פתגמים Refranes


Fierro kon fierro se aguzaקופלאס Koplas


Rogo, senyor padre, bueno de atarme i el kuchio aguza antes de kortarme. (Puertas de veluntad)

de el kuchiyo mi alma djimira rogo aguza mi padre el kuchiyo i mi atadero enreiziar / i la ora de ensender el fuego i mi karne adrira / toma kontigo lo ke de la siniza kedara / dezilde a Sara: esto kedo de Yits.hak (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


la alegria del espion era sin mezura i se aguzava los dientes de antes pensando a la paga ke teneria de arresivir (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para sanedad de el ojo: ke se guarde de fumo i de polvo i el aver ke sale de la kalor o de el frio i de mucho yorar i el mirar mucho en kozas blankas o menudas i de borraches i de es.huenyo muncho i de komidas agras komo dezir sevoyas ajos i hardal i de kozas saladas i el fumo de la pes aguza la vista i deveda la lagrima i kita la sarna de el ojo (manus. Papo, Sarajevo 1840)