חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

93370 ערך מספר

entrada numero 93370

darsar (ebr.) v.

נשא דרשה, דרש, נאם, הרצה; נזף ב-

ya darsó Djojá

ותפער האתון את פיה ..

darshar (ebr.) v.

93740דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Oy va darsar el rabino (Moscona)

Ken darsa a su mujer no se yerra (Moscona)פתגמים Refranes


Ke age darshar, ke sega en Tesha beav

Darsha mi ijo ke sea en tisha be-av

Bueno darsha el haham kuando ay ken lo oigaקופלאס Koplas


el rav Abulafia kuando les darshava los enfeuziava no azer danyo (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Rabanim de la nasion eskojidos todos / darshen en las keilot asegun sus modos / ke agan a todos / los korasones despertar / i de lo negro aboltar / porke el Dio kere salvarmos / kale aparejarmos (La Amerika, 1911)ספרות תורנית Literatura relijioza


avia una mujer ke kontava ke en la ora ke estava darshando veia un pilar de fuego sovre mi kavesa, i Eliau ha-navi de parte de mi derecha, i kuando bitereava de darshar se espartian de mi (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

I sovre esto darsho Jeronimo segun kijo, asta ke le disho el apifior: ya se ke sos grande darshan, ma aki non venimos otro ke para provar ke el mashiah vino (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kon treze kondisiones la Ley es darsada (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

darsho r. Shimlay: a ke asemeja el ninyo en estentinas de la madre? a un kuaderno ke esta kovijado i doblado ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)ספרות עממית Literatura popular


Darsa tu el papaziko ke por ti non vine yo, (Blanka Flor)

El papas k'iva darsando i de darsar ya se kedo. (Blanka Flor)

Kuando eskaparon Shaharit i van a kitar sefer, disho el mansevo: ''Rabotay, este si[nyor] haham tiene gusto de darshar si tenesh gusto.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Paso otros dos mezes se izo haham gadol. Le disho el mansevo: ''Sinyor Yihya, esta semana vamos a ir al kal i tiene ke darshar.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Se asuvio ribi Yihya a la teva i enpeso a darshar. Todos los del kal kedaron enkantados de oyir lo ke esta kitando de la boka. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

i darsava el papa de Roma herufim i gidufim, loke le salia de la boka i despues se azia el desa[s]tre (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i darso el papa sien mil desonramientos i bihlal de esto ke vamos a azer no es por matar alma h[as] v[ehalila], sino por vengar la [?] de Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)