חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

33620 ערך מספר

entrada numero 33620

arina f.

קמח

Va a abashar la arina

יירד מן מן השמים - באירוניה כלפי מי שמפריז בתפילה ותחנונים לשמיים

traer la arina en kaza

חובתו של בעל הבית בימים עברו: להביא ביום חמישי בערב את הקמח לאפיית לחם לשבת ולכל השבוע

farina

184010דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ke se fizo la farina? makarrones i tayarines (Nehama)

onde no ay arinya, ay mofina (Nehama)פתגמים Refranes


Avansa la seniza i gasta la arina

Bueno la mi nuera giza, guay de la azete i la arina

Aire, yevate esta arina!

Sierne sierne, arina no kitaקופלאס Koplas


biskochadas kon guevos freskos i un poko de arina has (Gizados de berendjena, siglo 18)

les batia mucho guevo en un poko de farina (Gizados de berendjena, siglo 18)

El Dio le disho a Eliau: ''Vate serka la aniya'' en Tsarfat ayi moraria Sera bendezida el azeite i la arina por kavod de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Komo oyo esto Elia, disho: ''En el Dio ten figuzia no se ateme el azeite ni la arina komo palavra de Dio ke avlo a Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


El ke puede komer pan de arina i kome de salvado por eskarsiar viene a aniyut (Menorat 'Hamaor, 1762)

Todo modo de koza ke se da al orno amasado kon agua i arina de 5 djeneros de produktos (mahsul) ke salen de la tierra ke son: trigo, sevada chavdar, yulaf, trigo preto (El gid, Istanbul 1967)

en el atkuendo ke mezura la arina se akavide a no apretar, sino ke este la arina fofa (El gid, Istanbul 1967)ספרות עממית Literatura popular


A la manyana, tomo de la papelera el kantidad de arina ke se le azia de menester i ampeso a tomar la masa. (Sipure Sefarad)

La vieja kede enkantada: Adio, Liza! Ven ke veas ke kilipur de arina me merko tu Haim! Este boy de mujer ya me ize, ainda esto por ver esta maraviya! (Sipure Sefarad)

Liza ke mira la papelera, ke ke vea! Bati? las dos manos i entre las rizas le disho: Vava, eya tomo la papelera de gips en lugar de arina! (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para amariyor: ke tome farina de semola i ke aga tres roskas i ke las amase kon la urina del hazino i ke le de a komer a el las roskas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para abufasion de pechos: ke tome 3 guevos i miel i arina de lentejas i ke aga komo un madjun i ke se meta en los pechos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para el ke va a partir por mar: ke tome arina de sovre oriya de la mar kon su mano la derecha i ke la eche en la mano istiedra i ke diga la shirá de la mar … i se akavide kuando entra en la nave ke meta el pie derecho al presipio (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ser eskapado de tefisa toma dela farina ke ay al derredor de los molinos sin avlar i lo traeras a tu kaza i tomaras leche de mujer i su ija ke sean todas dos kriaderas de ijo para ombre i de ija para mujer i amasa una bogachika i metela en la ornaya i ke se kozga bien asta ke se toste i kese pueda pizar polvo i de dito polvo inche una alviana ke esta aburakada de guzano i serra el burako kon tsera ... i la yevaras sovre i seras eskapado de tefisa (manus. Papo, Sarajevo 1840)