חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11620 ערך מספר

entrada numero 11620

akeyos pron. dem.

ההם

akeo/s

11500פתגמים Refranes


De akeos ke son igual non digas nin bien nin malשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Agora nuestro mal non parese komo akel de akeyos dias (La segunda Ester, 1911)ספרות תורנית Literatura relijioza


savesh porke a akeyos el Sh.Yit. presto les respondia? porke entregavan sus almas por servisio del Sh.Yit. (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Para akeyos ke entienden la vida, esto pareseria mas real. (El Princhipiko, 2010)ספרות עממית Literatura popular


Akeyos se fuyeron. Stan muertos de la sehora. (Djoha ke dize)