חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

77480 ערך מספר

entrada numero 77480

boz f.

קול, קול בהצבעה, צליל, טון

a alta boz

בקול רם

abashar la boz

הנמיך את הקול

aklarar la boz

לכחכח, לנקות את הגרון

alevantar la boz

להרים קול

boz de akayadura menuda

קול דממה דקה

boz de chichigaya

'קול של ציקדה''- קול צורמני

boz de teneké (t.)

קול סדוק

boz delgada

קול חלש

boz en el dizierto

קול קורא במדבר

boz ronka/enrasmada/tomada

קולניחר, צרוד

bozes korren/kitaron bozes/salieron bozes

רצות שמועות, העבירו קול, הפיצו שמועה

dar su boz a uno

להצביע עבור מישהו

deklarar kon boz alta

הכריז, הצהיר

echar una boz

לקרוא בקול

kedar sin boz

'להשאר בלי קול'' (מרוב צעקות ודיבור)

meter a las bozes

להביא להצבעה

no se le está sintiendo la boz

קולו אינו נשמע עוד, איבד את השפעתו

no se le siente la boz

'אין שומעים את קולו'' - אדם ביישן ושתקן

tener boz al kapítulo

משמיע קולו ברמה, יש לו זכות להשמיע קולו

tener boz de pato

'להיות בעל קול אווז'' - קול מכוער

tener boz/buena boz

בעל קול, בעל קול יפה

todos a una boz

פה אחד

trokar de boz

החליף את הקול

a boz basha

בקול נמוך

amaynaron las bozes

השמועות נחלשו

atabafar la boz

להחניק את הקול

ay bozes

אומרים; יש שמועות

boz godra

קול חזק

kedaron las bozes

חדלו לדבר על כך

no le kedó boz

איבד את הקול

pedrer bozes/ganar bozes

בבחירות: להפסיד קולות/להרוויח קולותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no me sale la boz (Nehama)

boz del puerko no suve al Sielo (Nehama)

boz del puevlo boz del Sielo (Nehama)

al sefóh sen­tiremos las bozes (Nehama)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)פתגמים Refranes


Boz de perros no se va a los sielos

Boz de griyo, boz de marinero

La novia eskondida, la bos en la meshkitaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


se sentiran bozes fieras i onestas (Gaon, Poezias)

despues kontinua el kon boz mas flaka: (Gaon, Poezias)

por el orizonte una boz pregona (Gaon, Poezias)

uno viene ami lado i kon boz muy ezmoviente: (Gaon, Poezias)

Mas boz no se siente - todos son kayados (Gaon, Poezias)

I una boz grito en el aire: ''Tembla malino! (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Kuando vino su marido, luego la boz alsava: (Poema de Yosef)

Bozes dava la djente, al rey de esta manera: (Poema de Yosef)

Una boz ya le grito ke se adelantara. (Puertas de veluntad)

Yenas kon kantigas i kon boz alta gozan sin aver falta (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ya tomaron el ferman muy bien arreglado / kon grande difikultad ya fue eskapado / kon grande kudiado / mos devemos levantar / i a una boz gritar / biva los ke penaron / al puevlo kontentaron (La Amerika, 1911)

Ansi fue ke akel dia mizmo / ke en Sinay pozo el Dio grandisizmo / i deklaro aboz alta el monotizmo / ke es la bandiera del djudaizmo. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)ספרות תורנית Literatura relijioza


I dio a su boz kon yoro i kon munchos gritos, (Meam Loez Bereshit)

Los ke andan ayi oyen boz de gritos i de esklamasion ke sale de adientro de la tierra (Shevet musar, Const. 1740)

Tanbien oyeron boz diziendo: non koshgash su goma, ke vos matamos. (Ben Gorion, 1743)

I fue dicho boz de tus profetas alsaran boz, a una kantaran, ke ojo kon ojo veran a tornar A' a Tsion. (Tefilat kol Pe,1891)

El segundo es una kompozision de unos versos kortos para ke sean leidos kon kante i kon boz savroza (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

i en viendo ke ya se enpeso a enserrar el sol enpesaron a yorar kon bozes muy amargas (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

Respondieron los talmidim todos los sinko a una boz i disheron: ''Muestro sinyor haham, estamos prontos para todo lo ke komanda. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

i venia de la parte de maarav por el kamino de el bet akeneset de la plasa; i estavan kantando un pizmon ermozo kon boz alta (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)שאלות ותשובות Responsa


se alevanto la muchachika kuando sintio esto ... i se fue ande la madre komo boz de yoro (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


No ay dicho i no ay palavras, no es oida su boz. (Biblia, Const. 1873)

Azme ver tu vista, azme oir tu boz (Biblia, Const. 1873)

La boz del tortolo es oida en nuestra tierra (Biblia, Const. 1873)

Porke tu boz es dulse i tu vista ermoza (Biblia, Const. 1873)

Kuando el molia dizia: minudo bueno, bueno minudo, por amor ke la boz es ermozo para las espesias. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I el dezde su palasio oyo mo boz, i mi esklamasion entro en sus orejas (Biblia, Const. 1873)

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

diziendo palabras firmes que non se pueden quitar, e postura firme, e bos rresҫebida firme. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

E en que vieron la tormenta, tomo cada uno dellos su dios, e besaualo, e llamaualo a grandes bozes, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el ombre i su mujer selante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

i yamo A' Dio a el omre i disho ado ti? i disho a tu boz oyi en el guerto i temi ke desnudo yo i eskondime (Biblia, Const. 1547)

ma yo kon boz de alavansa sakrifikare a ti, pagare lo ke prometi

no aulesh ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka (Biblia, Const. 1873)

i siendo ke oiya el memuné a boz de sus pies del koen gadol ke el salien, alsava el kovertero ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

no el onbre oiya a boz de su haver en Yerushalayim de boz de la masha ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

porke komo boz de espinos debasho de la oya ansi rizo del loko. i tambien esto nada. (Biblia, Viena 1841)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

I esta es la bendision para Ye'huda: i disho: oye, o A'! la boz de Ye'huda, i traelo a su puevlo. (Biblia, Const. 1873)

a boz de tus maraviyas i tus barraganias ke izites a puevlo kaza de Israel se estremesieron todos los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

i ek, no avia ayi ninguno, ni boz de ombre, sino los kavayos atados, i los aznos atados, i las tiendas komo estavan.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ektor no via ke los ojos de la ermoza Voida, no oiya ke su delisioza boz. (Banyos de sangre, 1912)

Si, tu sos ermoza, disho eya, kon una boz estranya. (Rolando i Eleonora, 1953)

Tu padre? enterompio Emperia kon una boz aogada. (Rolando i Eleonora, 1953)

Verguensa, demando eya kon una boz rota, verguensa ?... (Rolando i Eleonora, 1953)

Ma, portanto, si atras sien anyos vos dezian ke, sin meter nada en el kamino entre Izmir i Kostan, o Paris i Berlino, o dos lugares diferentes, vos puedes avlar aki i vuestra boz kon vuestras propias palavras se ivan oir ayi, vo lo ivas a kreer vozotros? (El muerto ke esta bivo, 1912)

'Ham Bohor'', also su boz enduna Mushon el Peshkador, de un kanton eskuresido ande estava asentado, arrodeado de vazos i redomas vazias (Otniel Hodja, 2002)

De oir esta boz, paresia ke el bebe se estava keshando. (Otniel Hodja, 2002)

I el me repitio entonses, kon boz basha, komo una koza muy importante: Por favor... pintame un kodrero... (El Princhipiko, 2010)

despues kon la boz armonioza de los italianos i kon el komporto ke karakteriza al ombre aristokratiko disho (La Epoka, Sal. 1900)

asistia mezmo kon una boz tan dulse i manyetizante (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

tu boz no me parese deskonosida (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Alora, de ken se trata? demando el en abashando su boz. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el avrio los ojos kon enkanto. Era la boz de la portalera ke azia entrar a una dama a la kamareta. (Nantes, Tel Aviv 1952)

a la fin una puerta sekreta se avrio en la pared i una boz delgada i imperativa (ke save ordenar) pronunsio el biervo ''entrad'' (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)

ay una sierta semejansa entre la boz umana i algunos instrumentos de muzika, partikolarmente el organo (La eskalera, Const. 1888)

ningun instrumento muzikal puede solo reprezentar komplidamente la boz umana (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


Una boz siento yorare de Silvana me paresia. (Blanka Flor)

I en ayegando tiempo de la hupa, en akel dia kombido el haham a los hahamim porke dieran los kidushin sin boz de kante o alegria, (Sipure Noraot,1885)

Involontariamente, a boz alta, ampeso a resitar la maksima ''Az lo ke azeras, ma pensa a su kavo'' (Sipure Sefarad)

kon boz de rogativa le dizes: ''Halvadji efendi, te rogo, metemi en esta revanada por sinko paras de halva!'' (Sipure Sefarad)

atirado de estas bozes, a la butika de Yako vino i musyu Danailov, patrón de la livreria en el bulevard Dondukov, a ver si toparía algo de interesante para su kaza. (Sipure Sefarad)

kon boz en diversas variasiones, le dize a Yako: frégasela, enkáshasela, tómale la-as pa-aras! (Sipure Sefarad)

por el grande evenemiento presto ya korrieron bozes por las kavanés i ariento de una semana se vendió la mas parte de akeyo ke un tiempo fue el patrimonio del rikinion Rafael Aftalion (Sipure Sefarad)

Fue a la boz del yamar, topo al shamash ke esta yamando minian. Le disho: ''Ande es el kal?'' Le amostero. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

se alevanto ... i enpeso kon boz gritando i la yamo kon este lashon de bizayon: arura, temea, retsutsa , zona nishkahat, abasha abasho i despluma esta gaina` i abasho i se metio a desplumarla (manus. Papo, Sarajevo 1840)